Sayfa 1/3 123 SonSon
24 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Fatiha Sûresi
  اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ اْلاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.1

  فَنَحْمَدُهُ مُصَلِّينَ عَلٰى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍنِالَّذِى اَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَجَعَلَ مُعْجِزَتَهُ الْكُبْرَى الْجَامِعَةَ
  بِرُمُوزِهَا وَاِشَارَاتِهَا لِحَقَائِقِ الْكَائِنَاتِ بَاقِيَةً عَلٰى مَرِّ الدُّهُورِ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ عَامَّةً وَاَصْحَابِهِ كَافَّةً
  2

  Fatiha Sûresi

  Evvelâ: Şu İşârâtü’l-İ’câz adlı eserden maksadımız, Kur’ân’ın nazmına, lâfzına ve ibaresine ait i’câz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir. Çünkü, i’câzın mühim bir vechi, nazmından tecelli eder ve en parlak i’câz Kur’ân’ın nazmındaki nakışlardan ibarettir.

  Saniyen: Kur’ân’daki anâsır-ı esasiye ve Kur’ân’ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edeceğiz.

  Sual: Kur’ân’ın, şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malûmdur?

  Cevap: Evet, benî Âdem, büyük bir kervan ve azîm bir kafile gibi mâzinin derelerinden gelip, vücut ve hayat sahrâsında misafir olup, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekte iken, kâinatın nazar-ı dikkatini celb etti. “Şu garip ve acip mahlûklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?” diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muhavere başladı:
  Not
  Dipnot-1 “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. O Rahmân ki Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona anlamayı ve anlatmayı öğretti.” Rahmân Sûresi, 55:1-4.
  Dipnot-2 Biz dahi, kâinat hakaikine dair rumuz ve işârâtıyla câmi ve aradan geçen asırlara rağmen kıyamete kadar bâki kalacak mu’cize-i kübrâsı olan Kur’ân ile âlemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed’e ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm ederek o Rahmân’a hamd ederiz.  ahval: haller, davranışlar anâsır-ı esasiye: esas, temel unsurlar
  azîm: çok büyük benî Adem: Âdemoğlu, insanlık
  beyan etmek: açıklamak celb etmek: kendine çekmek
  fenn-i hikmet: varlıkların hakikatlerini varlık âlemindeki keyfiyetlerine göre açıklayan ilim, felsefe haşir: insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek tekrar Allah’ın huzurunda toplanması
  hilkat: yaratılış ibare: bir metnin ifadesi
  istikbal: gelecek i’câz: mu’cize oluş; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülük
  kafile: grup, topluluk lâfz: ifade, söz
  mahlûk: yaratık, yaratılmış muhavere: karşılıklı konuşma
  mâzi: geçmiş zaman müteselsilen: zincirleme olarak, peş peşe
  müteveccihen: yönelmiş olarak müzeyyen: süslü
  nazar-ı dikkat: dikkat içeren bakış
  nazm: tertip, diziliş, düzen; Kur'ân-ı Kerîmin Allah teâlâ tarafından dizilen mübârek sözleri, ifadeleri
  nübüvvet: peygamberlik, elçilik remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme
  saniyen: ikinci olarak tecelli etmek: yansımak, görünmek
  tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma vech: yön, yüz


  Benzer Konular
  Fatiha Suresi
  Fatiha Suresi Fatiha Suresi Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 âyettir. Kur'ân'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. ﺑِﺴْﻢِ ﺍ&
  Fatiha Süresi Tefsiri
  Fatiha Süresi Tefsiri 1 بسم الله الرحمن الرحيم Bismillāhirahmānirahīm Rahmân ve Rahîm olan Allah ' ın adıyla
  Fatiha Süresi-Hadis
  Fatiha Süresi-Hadis Fatiha süresi üzerine; Hamd:Hamd Yani Şükür etmek 1-<<Alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur.>> Hadis: Allah'ın Kullarından Biri : <<Ya Rabbi Sultanlığının azemetine zatının celaline layık olan ham
  1-Fatiha Süresi
  1-Fatiha Süresi 1-FATİHA: 1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 2 - Hamd o âlemlerin Rabbi,
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 31


  Hikmet: “Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?”

  Bu suale, benî Âdem namına, emsali olan büyük peygamberler gibi, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, nev-i beşere vekâleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu:


  “Ey hikmet!1 Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezelînin kudretiyle, yokluk karanlıklarından, ziyadar varlık âlemine çıkarılan mahlûklardır. Sultan-ı Ezelî, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrâyı bize vermiştir. Biz, haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azîm insan kervanına, bundan sonra Sultan-ı Ezelîden risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. İşte o Sultan-ı Ezelînin risalet beratı olarak bana verdiği Kur’ân-ı Azîmüşşân elimdedir. Şüphen varsa al, oku!”

  Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın verdiği şu cevaplar, Kur’ân’dan muktebes ve Kur’ân lisanıyla söylenildiğinden, Kur’ân’ın anâsır-ı esasiyesinin şu dört maksatta temerküz ettiği anlaşılıyor.

  S - Şu makasıd-ı erbaa, Kur’ân’ın hangi âyetlerinde bulunuyor?

  C - O anâsır-ı erbaa, Kur’ân’ın hey’et-i mecmuasında bulunduğu gibi, Kur’ân’ın sûrelerinde, âyetlerinde, kelâmlarında, hattâ kelimelerinde bile sarahaten veya işareten veya remzen bulunmaktadır. Çünkü, Kur’ân’ın küllü, cüzlerinde göründüğü gibi, cüzleri de, Kur’ân’ın küllüne âyinedir. Bunun içindir ki Kur’ân, “müşahhas olduğu halde, efrad sahibi olan küllî” gibi tarif edilir.  Not
  Dipnot-1 Buradaki “Ey hikmet” tabiri, “Ey hikmet diye isimlendirilen fen” şeklinde takdir olunabilir. Veya diğer bir ifadeyle, “Ey, varlıkların hakikatlerini varlık âlemindeki keyfiyetlerine göre araştıran ilim.” Zira, fen, her ilim için kullanılan bir tabirdir. Hikmet ise, eşyanın hakikatlerini varlık âlemindeki keyfiyetlerine göre araştıran nazarî ilme denir (Seyyid Şerif Cürcânî, Tarifat).  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Kur’ân-ı Azîmüşşan: şan ve şerefi büyük olan Kur’ân
  Kur’ân’ın hey’et-i mecmuası: Kur’ân’ın bütünü, tümü Muhammed-i Arabî: Arap olan peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.)
  Seyyid Şerif Cürcânî: (bk. bilgiler) Sultan-ı Ezelî: hüküm ve saltanatı bütün zamanları kapsayan Ezelî Sultan, Allah
  Tarifat: (bk. bilgiler – Seyyid Şerif Cürcânî) anâsır-ı erbaa: Kur’ân’ın dört unsuru olan tevhid, haşir, nübüvvet, ibadet ve adalet
  anâsır-ı esasiye: esas, temel unsurlar azîm: büyük
  benî Adem: Âdemoğlu, insanlık berat: nişan, rütbe, vesika, belge
  cüz: bölüm, kısım efrad: fertler, bireyler
  emanet-i kübrâ: en büyük emanet, halifelik; başka varlıkların yüklenmekten çekindiği ve insanın yüklendiği İlâhî yükümlülük, kulluk vazifesi emsal: benzerler, örnekler
  haşir: insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek Allah’ın huzurunda toplanması hikmet: varlıkların hakikatlerini varlık âlemindeki keyfiyetlerine göre açıklayan ilim, felsefe
  istidat: yetenek, kabiliyet kelâm: ifade, söz
  kudret: Allah’ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı küll: bütün, genel
  küllî: bütün fertleri içine alan tür; kapsamlı lisan: dil
  mahlûk: yaratık, yaratılmış varlık makasıd-ı erbaa: dört asıl gaye, dört maksat
  mevcudat: varlıklar muktebes: iktibas edilen, alıntı
  müteveccihen: yönelmiş olarak müşahhas: somut
  nemalandırmak: geliştirmek, kârını artırmak nev-i beşer: insanlar, insanlık türü
  remzen: gizli bir mânâyı ince bir işaretle göstererek re’sü’l-mal: sermâye
  risalet: elçilik, peygamberlik riyaset: başkanlık
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk sarahaten: açıkça
  temerküz etmek: odaklaşmak, toplanmak temin etmek: güvence altına almak
  vekâleten: vekil olarak ziyadar: ışıklı, parlak

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 32


  S - بِسْمِ اللهِ 1 ve اَلْحَمْدُ ِللهِ 2 gibi âyetlerde makasıd-ı erbaaya işaretler var mıdır?

  C - Evet, قُلْ kelimesi, Kur’ân’ın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. Bu mezkûr ve mukadder olan قُلْ kelimelerine esas olmak üzere بِسْمِ اللهِ tan evvel قُلْ kelimesi mukadderdir. Yani, “Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve tâlim et.” Demek besmelede İlâhî ve zımnî bir emir var. Binaenaleyh, şu mukadder olan قُلْ emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve tâlime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden câr ve mecrûrun takdimi, tevhide îmadır.


  Ve keza, اَلرَّحْمٰنِ 3 nizam ve adâlete, اَلرَّحِيمِ 4 de haşre delâlet eder.

  Ve keza اَلْحَمْدُ ِللهِ ’taki ل ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir.

  رَبِّ الْعَالَمِينَ 5 adaletle nübüvvete remizdir. Çünkü terbiye, resuller vasıtasıyla olur. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 6 zaten sarahaten haşir ve kıyamete delâlet eder.  Not
  Dipnot-1 Allah’ın adıyla.
  Dipnot-2 “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur.” Fatiha Sûresi, 1:2.
  Dipnot-3 “Kullarına karşı çok merhametli olan ve şefkat eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah.” Fatiha Sûresi, 1:3.
  Dipnot-4 “Rahmeti herşeyi kuşatmakla birlikte, dilediği varlıklara çok özel ihsanı ve hususî rahmet tecelîsi olan Allah.” Fatiha Sûresi, 1:3.
  Dipnot-5 “Bütün âlemlerin Rabbi; Her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye eden; tedbir, tasarruf ve egemenliği altında bulunduran Allah.” Fatiha Sûresi, 1:2.
  Dipnot-6 “Hesap gününün yegane sahibi, yöneticisi ve hakimi olan Allah.” Fatiha Sûresi, 1:4.


  besmele: Bismillâhirrahmânirrahîm’in kısaltılmış ismi binaenaleyh: bundan dolayı
  câr: başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme veya daha sonra gelen başka bir isme çekip bağlayan harf, burada “be” harfi kastedilir delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  hasr: yalnızca bir şeye, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye verilmesi haşr: yeniden diriliş; insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması
  ihtisas: bir şeye ait kılma ve ona has özgü yapma; meselâ,اَلْحَمْدُ ِللهِ ’daki lam harfi hamdin Allah’a ait olduğunu bildirir kezâ: bunun gibi
  kezâlik: bunun gibi, böylece kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması
  makasıd-ı erbaa: Kur’ân’ın dört asıl gayesi mecrûr: gr. başına câr harflerinden biri gelerek önceki mânânın kendine bağlandığı ve esre okunduğu kelime
  memur olmak: görevli olmak mezkûr: kelime olarak bizzat var olan, zikredilen
  mukadder: gr. bir ifadede lâfız olarak söylenmediği hâlde gizli olarak kastedilen mânâ; meselâ bazı âyetlerin başında “Ey Muhammed kullarıma de ki” mânâsı gizli olarak vardır nizam: düzen, kanun
  nübüvvet: peygamberlik, elçilik remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme
  resul: elçi, peygamber risalet: elçilik, peygamberlik
  sarahaten: açıkça takdim: bir gaye ve maksada binaen sıraya uymayarak bir şeyi öne geçirme, öne alma
  tebliğ: ulaştırma, bildirme tevhid: birleme; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  tâlim: öğretme zımnî: gizli ve dolaylı bir şekilde
  îma: gizli ve ince bir mânâyı işaret etme, gösterme İlâhî: Allah tarafından olan, Allah’a ait
  ل: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 33


  Ve keza 1 اِنّاَ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ sadefi de, o makasıd-ı erbaa cevherlerini tazammun etmiştir.

  ﴿ بِسْمِ اللهِ 2 ﴾: Bu kelâm, güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz. بِسْمِ اللهِ başkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor; ikinci bir بِسْمِ اللهِ daha lâzım değildir.

  Evet بِسْمِ اللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak ب harfinden müstefad olan اَسْتَعِينُ 3 veya örfen malûm olan اَتَيَمَّنُ veyahut mukadder olan قُلْ 4 ün istilzam ettiği اِقْرَأْ 5 fiillerinden birine mütealliktir.

  İhtar: بِسْمِ اللهِ taki câr ve mecrûra müteallik olarak mezkûr olan fiiller, besmeleden sonra takdir edilir ki, hasrı ifade etmekle ihlâs ve tevhidi tazammun etsin. İsim, Cenâb-ı Hakkın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerin, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümît gibi pek çok nevileri vardır.  Not
  Dipnot-1 “(Yâ Muhammed) Biz sana kevseri verdik.” Kevser Sûresi, 108:1.
  Dipnot-2 Allah’ın adıyla.
  Dipnot-3 Yardım diliyorum.
  Dipnot-4 De ki.
  Dipnot-5 Oku.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Gaffar: ne kadar çok ve büyük olursa olsun dilediği kullarının her türlü suç ve günahını tekrar tekrar bağışlayan Allah
  Muhyî: bütün canlılara hayat veren Allah Mümît: ölümü yaratan, diriltip can verdiği varlıkları vakti gelince öldüren Cenâb-ı Allah
  Rezzâk: bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah besmele: Bismillâhirrahmânirrahîm’in kısaltılmış ismi
  câr: başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme veya daha sonra gelen başka bir isme çekip bağlayan harf, burada “be” harfi kastedilir hasr: yalnızca bir şeye, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye verilmesi
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet ihtar: hatırlatma, ikaz
  istilzam etmek: gerektirmek kelâm: ifade, söz
  kezâ: bunun gibi makasıd-ı erbaa: Kur’ân’ın dört asıl gayesi olan tevhid, haşir, nübüvvet, ibadet ve adalet
  mecrûr: gr. başına câr harflerinden biri gelerek önceki mânânın kendine bağlandığı ve esre okunduğu kelime mezkûr: anılan, sözü geçen
  mukadder: gr. bir ifadede lâfız olarak söylenmediği hâlde gizli olarak kastedilen mânâ; meselâ bazı âyetlerin başında “Ey Muhammed kullarıma de ki” mânâsı gizli olarak vardır müstakil: bağımsız, başlı başına
  müstefâd: anlaşılan mânâ müteallik: bağlı, ilişkili
  nevi: çeşit, tür sadef: inci kabuğu anlamındaki bu söz “inci gibi değerli manaları içinde taşıyan kabuk” anlamında Kur’ân lâfzı için kullanılmıştır
  takdir: lâfız olarak söylenmediği hâlde, söylenen sözün altında kapalı olarak bulunan mânânın belirtilmesi tazammun etmek: içine almak
  tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma zâtî: zatına ait
  örfen: gelenek, teamül ve uygulama olarak ب: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 34


  S - Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?
  C - Kudret-i ezeliyenin, kâinattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallûkundan husule gelir. Bu itibarla, بِسْمِ اللهِ 1 kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!


  اَللهُ Lâfza-i celâli, bütün sıfât-ı kemâliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünkü Lâfza-i Celâl, Zât-ı Akdese delâlet eder; Zât-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemaliyeyi istilzam eder. Öyleyse, o lâfza-i mukaddese, delâlet-i iltizamiye ile, bütün sıfât-ı kemâliyeye delâlet eder.

  İhtar: Başka ism-i haslarda bu delâlet yoktur. Çünkü, başka zatlarda sıfât-ı kemâliyeyi istilzam etmek yoktur.

  ﴿ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 2 Bu iki sıfatın Lâfza-i Celâlden sonra zikirlerini icap eden münasebetlerden birisi şudur ki:

  Lâfza-i Celâlden, celâl silsilesi tecellî ettiği gibi, bu iki sıfattan dahi cemal silsilesi tecellî ediyor.

  Evet, herbir âlemde emir ve nehiy, sevap ve azap; terğib ve terhib, tesbih ve tahmid, havf ve reca gibi pek çok füruat, celâl ve cemâlin tecellîsiyle teselsül edegelmektedir.


  İkincisi: Cenâb-ı Hakkın ismi, Zât-ı Akdesine ayn olduğu cihetle, Lâfza-i  Not
  Dipnot-1 Allah’ın adıyla.
  Dipnot-2 “Kullarına karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah.” Fatiha Sûresi, 1:3.  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Zât-ı Akdes: bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah
  abd: köle ayn: bir şeyin aynısı, kendisi, tıpkısı; iki şey arasında esasta bir derece farkı bulunmaksızın anlam ve kavram itibariyle bir olma, zıtlık ve çelişki olmama
  besmele: Bismillâhirrahmânirrahîm’in kısaltılmış ismi celb etmek: kendine çekmek
  celâl: büyüklük, azamet, haşmet cemâl: güzellik
  cihet: şekil, yön delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  delâlet-i iltizamiye: bir sözün, kastedilen mânâ ile birlikte, bulunması gerekli olan başka bir mânâya olan işareti füruat: dallar, şubeler, kısımlar
  havf: korku husule gelmek: meydana gelmek, ortaya çıkmak
  icap etmek: gerektirmek ihtar: hatırlatma, ikaz
  ism-i has: özel isim istilzam etmek: gerektirmek
  itibar: özellik, bakımından kesb: kazanma, elde etme
  kesret: çokluk kudret-i ezeliye: varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Allah’ın kudreti
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar lâfz-ı Celâl: “Allah” kelimesi
  lâfza-i mukaddese: kutsal kelime, söz; burada “Allah” kelimesi kastedilmiştir mevcudat: varlıklar, var edilenler
  münasebet: bağlantı, ilişki, alâka nehiy: yasak
  nevi: çeşit, tür nisbet: oran, kıyas
  recâ: ümit sadef: inci kabuğu anlamındaki bu söz “inci gibi büyük mânâları içinde taşıyan kabuk” anlamında Allah lâfzı için kullanılmıştır
  sıfât-ı kemâliye: Cenâb-ı Hakk’ın Zâtını niteleyen, bütün noksanlıklardan uzak ve yüce olduğunu bildiren mükemmel sıfatları, kutsal özellikleri taallûk: alâka, bağlılık, münasebet
  tahmid: Allah’ı övme ve Ona şükürlerini sunma tazammun etmek: içermek, içine almak
  tecellî etmek: yansımak, görünmek tenevvü: çeşitlilik
  terhib: korkutma terğib: istek ve rağbet uyandırma
  tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma teselsül: zincirleme devam etme, ard arda gelme
  tesir: etki

  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 35


  Celâl, sıfât-ı ayniyeye işarettir. اَلرَّحِيمِ 1 de, fiilî olan sıfât-ı gayriyeye îmadır. اَلرَّحْمٰنِ 2 dahi, ne ayn ne gayr olan sıfât-ı seb’aya remizdir. Zira Rahmân, “Rezzak” mânasınadır. Rızık, bekaya sebeptir. Beka, tekerrür-ü vücuttan ibarettir. Vücut ise, birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müessire olmak üzere, “ilim, irade, kudret” sıfatlarını istilzam eder. Beka dahi, semere-i rızık mahsulü olduğu için, “basar, sem’, kelâm” sıfatlarını iktiza eder ki, merzuk, istediği zaman ihtiyacını görsün, istediği zaman işitsin, aralarında vasıta bulunduğu takdirde o vasıta ile konuşsun. Bu altı sıfat, şüphesiz, birinci sıfatı olan “hayat”ı istilzam ederler.

  S - Rahmân büyük nimetlere, Rahîm küçük nimetlere delâlet ettikleri cihetle, Rahîm’in, Rahmân’dan sonra zikri, yukarıdan aşağıya inmek mânâsına olan “san’atü’t-tedellî” kaidesine dahildir. Bu ise, belâgatça makbul değildir.

  C - Evet, kaşlar göze, gem ata mütemmim oldukları ve onların noksanlarını ikmal ettikleri gibi, küçük nîmetler de büyük nimetlere mütemmimdirler. Bu itibarla,


  Not
  Dipnot-1 “Rahmeti herşeyi kuşatmakla birlikte, dilediği varlıklara çok özel ihsanı ve hususî rahmet tecelîsi olan Allah.” Fatiha Sûresi, 1:3.
  Dipnot-2 “Kullarına karşı çok merhametli olan ve şefkat eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah.” Fatiha Sûresi, 1:3.


  Rahmân: bütün yarattıkları esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran sonsuz rahmet sahibi Allah Rahîm: çok merhametli; rahmetinin çok özel tecellîleri olan ve sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah
  Rezzâk: bütün varlıkların rızıklarını tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah basar (sıfatı): Cenâb-ı Hakkın her şeyi görmesi, müşahede etmesi ve bütün varlıklara görme kabiliyetini vermesi sıfatı
  bekà: süreklilik, devamlılık belâgat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  cihet: taraf, yön delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  gem: atı yönetmek için ağzına takılan demir alet hayat (sıfatı): Cenâb-ı Hakkın, diri ve gerçek hayat sahibi olması ve her canlıya hayat vemesi sıfatı
  ikmal etmek: tamamlamak iktiza etmek: gerektirmek
  ilim (sıfatı): Cenab-ı Hakk’ın her şeyi kuşatan, sınırsız, ezelî ve ebedî olan bilme sıfatı irade (sıfatı): Cenâb-ı Hakkın dilediği bir şeyi, dilediği zamanda şekli, ölçüsü ve keyfiyeti itibariyle tayin etmesi
  istilzam etmek: gerektirmek kaide: düstur, prensip
  kelâm (sıfatı): Cenâb-ı Hakkın vahiy ve ilham ile kâinattaki varlıklarla konuşması ve varlıklarla konuşma kabiliyetini vermesi kudret (sıfatı): Allah’ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı
  lâfza-i Celâl: “Allah” kelimesi makbul: kabul gören, geçerli
  merzûk: rızıklanan, ihtiyaçları verilen muhassısa: Cenâb-ı Hakkın iradesiyle birçok ihtimaller arasından bir ihtimali seçerek tayin etmesi, belirlemesi
  müessire: Cenab-ı Hakkın sonsuz kudretiyle dilediğini yapan sıfatı mümeyyize: Cenâb-ı Hakkın varlıkları ve o varlıklara lâzım olan şeyleri birbirinden ayırt etme sıfatı
  mütemmim: tamamlayan, tamamlayıcı ne ayn ve gayr (sıfatlar): yedi sıfat; zâtî ve fiilî olmayan sıfatlar; ilim, irade, kudret gibi
  remiz: gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, ihsanlar
  san’atü’t-tedellî: üslûp ve ifadede yukarıdan aşağıya, büyükten küçüğe inme san’atı semere-i rızık: rızık meyvesi, neticesi
  sem’ (sıfatı): Cenâb-ı Hakkın her şeyi hakkıyla işitmesi ve bütün varlıklara işitme duyularını vermesi sıfât-ı ayniye: Zâtî sıfatlar; Allah’ın zıtlarıyla nitelenmesi düşünülemeyen sıfatları; kıdem, bekà, vahdaniyet gibi
  sıfât-ı gayriye: fiilî sıfatlar; rezzakiyet, ihya, imate gibi sıfât-ı seb’a: yedi sıfat
  tekerrür-ü vücud: varlığın tekrarlanması; tekrar yaratılması vücut: varlık
  zira: çünkü

  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 36


  mütemmim olan, haddizatında küçük de olsa, faideyi ikmal ettiğinden, büyükten daha büyük olması icap eder.

  Ve keza, büyükten beklenilen menfaat küçüğe mütevakkıf ise, o küçük, büyük sırasına geçer; o büyük dahi küçük hükmünde kalır; kilit ile anahtar, lisan ile ruh gibi.


  Ve keza, bu makam, nimetlerin tâdâdı veya nimetlerle imtinan makamı değildir. Ancak, insanları, gizli ve küçük nimetlere tenbih ve ikaz etmek makamıdır. Evvelki makamlardaki “tedellî” şu tenbih makamında “terakki” sayılır. Çünkü, gizli ve küçük nimetleri insanlara göstermek ve insanları onların vücuduna ikaz etmek, daha lâyık ve daha lâzımdır. Bu itibarla, şu meselemizde tedellî değil, terakki vardır.

  S - Mebde ve me’haz itibarıyla “rikkatü’l-kalb” mânâsını ifade eden bu iki sıfatın Cenâb-ı Hak hakkında kullanılması caiz değildir. Eğer mânâ-yı hakikatlerinin lâzımı ve neticesi olan in’am ve ihsan kastedilirse, mecazda ne hikmet vardır?

  C - Bu iki sıfat—“yed” gibi—mâna-yı hakikileriyle Cenâb-ı Hak hakkında kullanılması muhal olan müteşabihattandır. Müteşabihatta, mânâ-yı mecazînin, mânâ-yı hakikînin lâfzıyla, üslûbuyla gösterilmesindeki hikmet, insanların melûf ve malûmları olmayan mânâları ve hakikatleri zihinlerine yakınlaştırıp kabul ettirmekten ibarettir. Mesel⠓yed”in mânâ-yı mecazîsi insanlara me’nus olmadığından, mânâ-yı hakikînin şekliyle, lâfzıyla gösterilmesi zarureti vardır.

  ﴿ اَلْحَمْدُ ِللهِ 1 Evvelâ: Bu kelimeyi mâkabline bağlattıran cihet-i münasebet, Rahmân ve Rahîm’in delâlet ettikleri nimetlerin hamd ve şükürle karşılanması lüzumundan ibarettir.  Not
  Dipnot-1 “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur.” Fatiha Sûresi, 1:2.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah Rahmân: bütün yarattıkları esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran sonsuz rahmet sahibi Allah
  Rahîm: merhametli; rahmetinin çok özel tecellîleri olan ve sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah caiz: sakıncasız, doğru
  cihet-i münâsebet: münasebet yönü ve tarafı delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  haddizatında: zâten, aslında hakikat: asıl, gerçek, doğru
  hamd: övgü, şükür ve minnet duyma hikmet: amaç, gaye
  icap etmek: gerekmek ihsan: bağış, ikram, lütuf
  ikmal etmek: tamamlamak imtinân: minnet; yapılan nimetleri söyleyerek şükür hissi uyandırma
  in’am: nimet verme itibar: özellik, bakımından
  lisan: dil malûm: bilinen, belli
  mebde: temel, kök, başlangıç mecaz: bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek mânâsından başka mânâda kullanılan söz
  melûf: alışılmış me’haz: kaynak
  me’nus: ünsiyet edilen, alışılmış muhal: imkânsız, olmayacak şey
  mâkabli: önceki, öncesi mânâ-yı hakikat/mânâ-yı hakikî: gerçek, asıl mânâ
  mânâ-yı mecazî: mecazî anlamı mânây-ı hakiki: gerçek, asıl mânâ
  mütemmim: tamamlayan, tamamlayıcı mütevakkıf: bağlı
  müteşabihat: birbirine benzer mecâz ve teşbihlerin yer aldığı ifadeler; Kur’ân ve hadiste yer alan ve farklı mânâlardan hangisinin kastedildiği kesin olarak bilinemeyen, bazı kapalı sözler rikkatü’l-kalb: kalb yumuşaklılığı, yufka yüreklilik
  tedellî: tevazu gösterme, yaklaşma; belâğat ilminde, yüksek makam sahibinin tevazû göstererek aşağıdakini muhatap kabul etme mânâsında bir edebî san’at tenbih: ikaz, uyarı
  terakki: ilerleme, yükselme tâdâd: sayma
  vücud: varlık, var oluş yed: el
  zaruret: zorunluluk, gereklilik üslub: ifade tarzı

  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 37


  Saniyen: Şu اَلْحَمْدُ ِللهِ1 cümlesi, herbiri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur’ân’ın dört sûresinde2 tekerrür etmiştir. O nimetler de, “neş’e-i ûlâ ile neş’e-i ûlâda beka, neş’e-i uhrâ ile neş’e-i uhrâda beka” nimetlerinden ibarettir.

  Salisen: Bu cümlenin Kur’ân’ın başlangıcı olan Fâtiha Sûresine fâtiha, yani başlangıç yapılması neye binaendir?


  C - Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye, وَماَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 3
  ferman-ı celîlince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin icmâlî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. اَلْحَمْدُ ِللهِ ’ın bu makamda zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir.

  Rabian: Hamdin en meşhur mânâsı, sıfât-ı kemâliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki:

  Cenâb-ı Hak, insanı, kâinata câmi bir nüsha ve on sekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esmâ-i Hüsnâdan herbirisinin tecellîgâhı olan herbir âlemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır.

  Eğer insan, maddî ve mânevî herbir uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi âlemine bir pencere olur. İnsan, o pencereden, o âleme bakar ve o âleme tecellî eden sıfatla o âlemden tezahür eden isme bir mir’at ve bir âyine olur. O vakit insan, ruhuyla, cismiyle


  Not
  Dipnot-1 “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur.” Fatiha Sûresi, 1:2.
  Dipnot-2 Bu dört sûre En’am, Kehf, Fatır ve Sebe’ sûreleridir.
  Dipnot-3 “Cinleri ve insanları ancak Bana îman ve ibadet etsinler diye yarattım.” Zâriyat Sûresi, 51:56.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Esmâ-i Hüsnâ: Cenab-ı Hakkın güzel isimleri
  Fatiha Sûresi: açılış, başlangıç anlamına gelen Kur’ân-ı Kerim’in ilk sûresi bekà: devamlılık ve kalıcılık
  binaen: -dayanarak câmi: kapsamlı, büyük, geniş
  ferman-ı celîl: Cenab-ı Hakkın yüce fermanı, buyruğu fihrist: içindekiler
  hamd: övgü, şükür ve minnet duyma hikmet: sır, amaç, gaye
  hilkat: yaratılış hâvi: ihtiva eden, içine alan
  icmâlî: kısaca, özetle ifa etmek: yerine getirmek
  imtisal: emre uyma, boyun eğme izhar etmek: göstermek, açığa çıkarmak
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar mir’at: ayna
  neş’e-i uhrâ: âhirette ikinci kez diriltilme neş’e-i ûlâ: insanın ilk yaratılışı
  niam-ı esasiye: temel nimetler nümune: örnek, misal
  nüsha: kopya rabian: dördüncü olarak
  salisen: üçüncü olarak saniyen: ikinci olarak
  sıfât-ı kemâliye: Cenâb-ı Hakk’ın Zâtını niteleyen, bütün noksanlıklardan uzak ve yüce olduğunu bildiren mükemmel sıfatları, kutsal özellikleri tasavvur: düşünme, zihinde bir kişilik kazandırma
  tecellî etmek: belirmek, görünmek tecellîgâh: yansıma ve görünme yeri
  tekerrür etmek: tekrarlanmak tezahür etmek: görünmek, ortaya çıkmak
  uzuv: organ vedia: emanet, ödünç
  şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî hükümlerin hepsi, İslâmiyet şükr-ü örfî: örfî, fiilî şükür

  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 38


  âlem-i şehadet ve âlem-i gayba bir hülâsa olur ve her iki âleme tecellî eden, insana da tecellî eder. İşte bu cihetle, insan, sıfât-ı kemâliye-i İlâhiyeye hem mazhar olur, hem muzhir olur. Nitekim Muhyiddin-i Arabî, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِى 1 hadîs-i şerifinin beyanında, “Mahlûkatı yarattım ki, Bana bir âyine olsun ve o âyinede cemâlimi göreyim” demiştir.

  ل: ِللهِ 2 burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı Akdese has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu ل ’ın mütealliki olan ihtisas hazf olduktan sonra ona intikal etmiştir ki, ihlâs ve tevhidi ifade etsin.


  İhtar: Müşahhas olan birşeyin umumî bir mefhumla mülâhaza edildiğine binaen, Zât-ı Akdes de müşahhas olduğu halde, Vâcibü’l-Vücud mefhumuyla tasavvur edilebilir.

  ﴿ رَبِّ 3 Yani, herbir cüz’ü bir âlem mesabesinde bulunan şu âlemi bütün eczasıyla terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüzlerin zerratını kemâl-i intizamla tahrik eder.

  Evet, Cenâb-ı Hak, herşey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Herşey, o nokta-i kemale doğru hareket  Not
  Dipnot-1 Süyûti, ed-Dürerü’l-Müntesire, s. 125; Ali el-Kàrî, el-Esrârü’l-Merfûa’, s. 273.
  Dipnot-2 Allah'a has olan.
  Dipnot-3 Her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye eden; tedbir, tasarruf ve egemenliği altında bulunduran Allah.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Muhyiddin-i Arabî: (bk. bilgiler)
  Vâcibü’l-Vücud: varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah Zât-ı Akdes: bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah
  beyan: açıklama, anlatım binaen: -dayanarak
  cemâl: güzellik cihet: yön, taraf
  cüz’: kısım, parça ecza: kısımlar, parçalar
  hadis-i şerif: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış hamd: övgü, şükür ve minnet duyma
  hazf olmak: zikredilmemek, çıkarmak, atlamak hülâsa: özet
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet ihtar: hatırlatma, ikaz
  ihtisas: bir şeye ait kılma ve ona has özgü yapma; meselâ, اَلْحَمْدُ ِللهِ ’daki lam harfi hamdin Allah’a ait olduğunu bildirir intikal etmek: geçmek
  kemâl-i intizam: kusursuz derecede düzenlilik mahlûkât: yaratılmışlar, varlıklar
  mazhar: ayna olma, yansıma yeri mefhum: bir sözden çıkarılan mânâ, terim, kavram
  mesabe: derece, konum muzhir olmak: göstermek, ortaya çıkarmak
  mülâhaza etmek: düşünmek, akla getirmek münhasır olmak: bir şeyle sınırlı ve sadece ona ait olmak
  müteallik: alâkalı, ilgili, bağlı olma müşahhas: şahıs hâlinde, varlığı teşhis ve tayin olunmuş, bilinen
  nokta-i kemâl: mükemmellik, olgunluk noktası sıfât-ı kemâliye-i İlâhiye: Cenâb-ı Hakk’ın Zâtını niteleyen, bütün noksanlıklardan uzak ve yüce olduğunu bildiren mükemmel sıfatları, kutsal özellikleri
  tahrik etmek: harekete geçirmek tasavvur: düşünme, zihinde şahsiyet kazandırma
  tecellî etmek: yansımak tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  umumî: genel zerrat: zerreler, atomlar
  âlem-i gayb: gayb âlemi, görünmeyen âlem âlem-i şehadet: görünen âlem, dünya
  ل: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Fatiha Sûresi - Sayfa: 39


  etmek üzere, sanki mânevî bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esna-yı harekette onlara yardım eden ve mânilerini def eden, şüphesiz, Cenâb-ı Hakkın terbiyesidir.

  Evet, kâinata dikkatle bakıldığı zaman, insanların taife ve kabileleri gibi, kâinatın zerratı, münferiden ve müçtemian Hâlıklarının kanununa imtisalen, muayyen olan vazifelerine koşmakta oldukları hissedilir. (Yalnız bedbaht insanlar müstesna!)


  ﴿ اَلْعَالَمِينَ 1 Bu kelimenin sonundaki يِنَ yalnız i’rab alâmetidir, عِشْرِينَ، ثَلاَثِينَ 2 gibi. Veya cem’ alâmetidir; çünkü, âlemin ihtiva ettiği cüzlerin herbirisi bir âlemdir. Veyahut, yalnız manzume-i şemsiyeye münhasır değildir. Cenâb-ı Hakkın, şu gayr-ı mütenahi fezada çok âlemleri vardır.

  Evet,اَلْحَمْدُ ِللهِ كَمْ ِللهِ مِنْ فَلَكٍ تَجْرِى النُّجُومُ بِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 3

  Ve 4 رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ ’de olduğu gibi, burada da ukalâya mahsus cem’ sîgasıyla gayr-ı ukalâ cem’lendirilmiştir. Bu ise, kavaide muhaliftir?


  Evet, âlemin ihtiva ettiği uzuvların birer âkıl, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmesi, belâgatin en makbul bir prensibidir. Zira, kâinatın âlem ile tesmiyesi, kâinatın Sâniine olan delâleti, şehadeti, işareti içindir. Binaenaleyh, kâinatın uzuvları da Sanie olan delâletleri, şehadetleri için birer âlem olmaları icap eder. Öyleyse, Sâniin o uzuvları terbiyesinden ve o uzuvların da Sânii ilâm etmelerinden anlaşılır ki, o uzuvlar; birer hayy, birer âkıl, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmiştir. Binaenaleyh, bu cem’de kavaide muhalefet yoktur.


  Not
  Dipnot-1 Âlemler, varlık âlemleri.
  Dipnot-2 Yirmi, otuz.
  Dipnot-3 Hamd olsun Allah’a ki Onun tayin ettiği nice yörüngeler vardır ki, yıldızlar, güneş ve ay o yörüngelerde akıp gider.
  Dipnot-4 “Bana secde ettiklerini gördüm.” Yûsuf Sûresi, 12:4.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  Sâni: her şeyi mükemmel ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah bedbaht: kötü bahtlı, tahlihsiz
  belâgat: konusu, düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi olan ilim binaenaleyh: buna binaen, bundan dolayı
  cem’/cem’ sîgası: Ar. gr. çoğul, çoğul kipi
  cem’lendirmek: çoğul kipiyle gelmek, çoğul yapmak
  cüz: bölüm, parça delâlet: delil olma, işaret etme
  esna-yı hareket: hareket anı, zamanı feza: uzay, gökyüzü
  gayr-ı mütenâhi: sınırsız, sonsuz gayr-ı ukalâ: akıl sahibi olmayanlar
  hayy: diri, canlı ihtiva etmek: içine almak, kapsamak
  ilâm etmek: duyurmak, bildirmek imtisalen: emre uyarak
  i’rab: gr. cümle içinde yüklendiği göreve göre, kelimelerin sonlarında meydana gelen ses ve hareke değişiklikleri kavâid: dilbilgisi kuralları
  kâinat: evren, bütün yaratılmışlar makbul: kabul gören, geçerli
  manzume-i şemsiye: güneş sistemi muayyen: belirlenmiş, tayin edilmiş
  muhalefet: zıt ve aykırı davranma muhalif: aykırı, zıt
  muntazaman: düzenli olarak mâni: engel
  münferiden: tek olarak, yalnız başına münhasır: ait, mahsus
  müstesna: hariç mütekellim: konuşan, birinci tekil şahıs
  müteveccihen: yönelmiş olarak müçtemian: toplu olarak, topluca
  taife: grup, topluluk tasavvur etmek: düşünmek, zihinde şahsiyet kazandırmak, hayal etmek
  tesmiye: isimlendirme ukalâ: akıllılar; akıl sahibi canlılar
  uzuv: organ zerrat: zerreler, atomlar
  zira: çünkü şehadet: şahidlik, tanıklık, delil olma

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/3 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •