Hadisin Arapçası
«إنَّ الَّذي لَيس في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ كالبيتِ الخَرِبِ »

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18. Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 1; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 223)