Cim : Câiz geçmek ondan, hem revâ,durmak fekat, evlâdır sana!
Ze : Câiz, onda dahî durdular,
geçmeği, dahâ iyi gördüler.Tı : Mutlaka durmak nişânıdır,
nerde görsen, orda hemen dur!Sat : Durmakda ruhsat var dediler,
nefes almağa izn verdiler.Mim : Lâzım durmak burada elbet
geçmede, küfrden korkulur pek!Lâ : Durulmaz! demekdir her yerde,
durma hiç! alma hem nefes de!Bu tertîble oku, itmâm et!
Sevâbın cümleye ihsân et!

KEMAL PAŞA R.A