Kur’an’ı hayatımızın eksenine yerleştiriniz ki Kur’an’sız bir hayat Allah’sız bir hayat demektir. Allah’la ve kendisiyle tanışmak isteyen Kur’an okusun.
Kur’an okumadan evvel aklınızı ve kalbinizi yoklayınız. Kur’an okumaya müsait mi? Yani aklınız selim, kalbiniz selim mi?
Kur’an’ın başına otururken Allah’ın manevi huzurunda diz çözmüş olarak hissedin kendinizi. Öyle ki, Rabbiniz size konuşuyor, siz bir harfini kaçırmamak için can kulağınızla dinliyorsunuz.
Kur’an’ı kendinize nazil oluyormuş gibi okuyunuz. Oradaki her hitabı üzerinize alınız. Her anlatılan kıssanın kahramanı yerine kendinizi koyunuz.
Kur’an okurken şu duayı yapınız:Allah’ım beni ve ona ve onu bana aç.
Kur’an okurken eğer Arapça’ya vakıf değilseniz, gündelik namazlarınızda okuduğunuz kısa surelerin manasını da ezberleyiniz.
Kur’an’ı gerçek manada okumayı bilen etrafınızda bir “ayaklı Kur’an” var ise, Kur’an’ı ondan öğreniniz. Bu Kur’an öğreniminde Nebevi yöntemdir. Allah Rasulünün Kur’an hocası Cebrail idi. Kıraat istikrayı (iyice üzerinde durup kavrama) istikra ise ameli gerektirir.
Kur’an’a kendi indi mütalaalarınızı yamamaya kalkmayınız. Bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere dikkat ediniz:
1 – O ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur’an’da başka ayet var mı?
2 – O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı ve yaşadı?
3 – O ayeti sahabenin fakirleri nasıl anladı ve yaşadı?

Kur’an’a kendi indi mütalaalarınızı yamamaya kalkmayınız. Bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere dikkat ediniz:
1 – O ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur’an’da başka ayet var mı?
2 – O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı ve yaşadı?
3 – O ayeti sahabenin fakirleri nasıl anladı ve yaşadı?
Bu Kur’an öğreniminde Nebevi yöntemdir. Allah Rasulünün Kur’an hocası Cebrail idi. Kıraat istikrayı (iyice üzerinde durup kavrama) istikra ise ameli gerektirir.
Kur’an’a kendi indi mütalaalarınızı yamamaya kalkmayınız. Bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere dikkat ediniz:
1 – O ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur’an’da başka ayet var mı?
2 – O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı ve yaşadı?
3 – O ayeti sahabenin fakirleri nasıl anladı ve yaşadı?
Kur’an’a kendi indi mütalaalarınızı yamamaya kalkmayınız. Bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere dikkat ediniz:
1 – O ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur’an’da başka ayet var mı?
2 – O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı ve yaşadı?
3 – O ayeti sahabenin fakirleri nasıl anladı ve yaşadı?
Çocuklarınıza masal yerine Kur’an kahramanlarının:Hz.İbrahim’in, Hz.İsmail’in, Hz. Musa’nın, Hz.Yusuf’un, Hz.İsa’nın kıssalarını anlatınız. Onların hayal dünyasına çağdaş kültür, sahte futbol ilahlarını, pop magandalarını sokmadan siz, Kur’an kahramanlarını sokunuz.
Vahyin ruhunu ve özünü anlamak için Rasulullah’ın hayatını okuyunuz.
Hafızanıza hakkını veriniz. Kur’an’dan ve sahih sünnetten ayet ve hadisler ezberleyiniz. Kültürünüz artar, literatürünüz genişler. Dahası namazları bir ömür “elemtere’den aşağısıyla” kılmaya mahkum olamazsınız.
Bu bir mahrumiyettir. Kur’an coğrafyasının değişik iklimleri olan değişik surelerden hiç olmazsa küçük küçük parçalar ezberleyiniz. Anlamını bilerek namazlarınızda okuyunuz. Göreceksiniz, namazlarınızdan farklı bir haz almaya başlayacaksınız.
KUR’AN OKUYANIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
Kur’an okuyanın dikkat etmesi gereken en mühim şey Allahı’ın kelamını okuduğunu bilmesi ve sanki Allah onunla konuşuyormuş gibi okumasıdır.
Kur’an okunurken ağız temizliği yapılmalıdır. Zira Hz Ali efendimiz “Ağızlarımız Kuranın yoludur, gücünüz yettiğince onları temiz tutunuz “ buyurmuşlardır.
Mushafla Kur’an okuyanın mushafa abdestsiz dokunmaması lazımdır. ( bazı alimlere göre okuyabilir)
Kur’an okumak için temiz yerlerin seçilmesi müstehaptır. Hamamlarda, tuvaletlerde ve gayri meşru işlerin işlendiği yerlerde Kur’an okunmamalıdır.
Kur’an okurken mümkünse kıbleye doğru dönerek okumak tercih edilmelidir.
Kur’an okuyanın elbiseleri temiz olmalı, gereksiz yere elbiseleri , parmakları ve vucudu ile oynamamalı, sağa sola sallanmamalıdır.
Kıraat esnasında esneyen kıraatini kesmelidir.
Kur’an okumakta gündüzün erken vakti tercih edilmelidir.
Oturarak okumak tercih edilmeli. Ciddi ve vakar içinde okumalı.
Kıraat başladıktan sonra başkaları ile malayani konuşmak için kıraat kesilmemelidir.
Kırata istiaze (euzü…) ile başlamalı ve onu besmele takip etmelidir.
Kur’an okurken huşu ve tedebbürden ayrılmamalıdır.
Kur’anın manası düşünülerek okunmalıdır.