Hacc'ın önemini belirtmek üzere KUR'AN'I AZİMDE şöyle buyurdu..

""oraya yol bulabilenin insana ALLAH için KABE 'Yİ haccetmesi insanlar üzerinde ALLAH'IN bir hakkıdır..""""ali imran 97..

EFENDİMİZ(SAV) şöyle buyurdular..

zemzem suyundan içene cehhennem ateşi haram olur...

KABE'Yİ ziyaret edenin her adımına yüz sevab verilir. ALLAH TEALA (cc) KABE'Yİ ziyaret edenin çoluk çocuğunun bereketini eksiltmez.hacc için evinden çıkıpta yolda ölenlere her sene yetmiş hacc sevabı verir..

ve yine bir başka kudsi hadiste şöyle buyurulmaktadır..

Hacc yolunda üç gün oruç tutan kimsye ALLAH TEALA cennete inciden yapılmış yüz saray veriri..her sarayın büyüklüğü yetmiş yıllık yol kadardır..

Kabeye beytül haram adını bizzat CENAB'I ALLAH vermiştir..ve ayeti celilerde belirtildiği üzere kainatta bütün mekanlardan üstün kılmıştır ALLAHU TEALA..

Haccın en önemli ruknu. arafatta durmaktır (el haccu arafat) hac arafattır..

ey müslüman bilmiş olki

HACCA gitmek ölmek demektir..

vasıtaya binmek tabuta girmektir..

çöle inmek mezara inmek demektir..

çöl arapları kiramen katibin melekleri gibidir..

ihrama girmek kefene girmek gibidir..

yolda yürümek mahşer yerinde ALLAH'IN(cc) Huzuruna yönelmektir..

LEBBEYK demek ALLAH (cc) İle konuşmaktır..

vakfe ALLH'IN (cc) Huzurunda hesap vermektir.

müzdelifede durmak sır'at köprüsünde durmak demektir..

minada durmak cennet ile cehennem arasında durmak gibidir..

KABE 'Yİ tavaf beyt'i mamur ve arş'ı azamı tavaf gibidir..

safa i,le merve arasında sa'y etmek mizanda terazinin iki kefesine göz gezdirmek gibidir..

evet dostlar HACCIN anlam ve önemimini zamanın ulemaları böyle tasvir etmişlerdir ..

cenab-ı Hakk her müslümana nasip eylesin inşl..

DERS NOTLARIMIZDAN BİR BÖLÜM................