Risâle-i Nur’da ismi zikredilen evliyâ ve âlimlerden bir tanesi de Şah-ı Nakşibend’dir...

Devami...