İnsan, içinde Yasin Suresi yazılmış bir Yasin gibidir.' sözü ne demektir?
Burada insanın kapsamlı, geniş, sınırlandırılmamış, kompleks manevî yapısından söz edilmektedir.


Devami...