Vazîfe-i kudsîye ?bizleri? beklerken
Nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun ki, böylesi kudsî bir vazîfenin içinde istihdâm ediliyoruz


Devami...