İnsandaki letâif-i aşereyi (On duyguyu) sual ediyorsun
Ben kendimce görüyorum ki, insanın mahiyet-i câmiasında ve istidad-ı hayatiyesinde çok letâif var; onlardan on tanesi iştihar etmiş


Devami...