Kur'an değiştirildi mi? Ahzab Suresinden bir ayet sonradan mı konuldu?
hari'de geçen bir rivayette Zeyd İnbn-i Sabitin şöyle dediği söyleniyor: ?Kur'an'ın kopyalarını yaparken Ahzap Suresinden bir ayeti kaybetmiştim. Allah?ın Resulu onu her okuduğunda..


Devami...