"Zîhayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen rızk-ı fıtrî, hadd-i vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder..." kırk gün açlıkta; su içerek mi yoksa içmeden mi yaşanabilir?

Devami...