İkinci Şuada geçen "sırr-ı vahdet" ile "sırr-ı tevhid" arasında bir fark var mı? İkisi aynı manaya mı gelmiyor?

Devami...