avoir : sahip olmak
faire: yapmak
être : olmak
prendre : almak
permettre : izin vemek
mettre : yerleştirmek, takmak
aller : gitmek
voir : görmek
joindre : katılmak
vouloir : istemek
envoyer: göndermek
partir : ayrılmak
savoir : bilmek
dire : söylemek
venir : gelmek
transmettre : geçirmek, ulaştırmak
attendre : beklemek
courir : koşmak
appeler : aramak (telefonda), çağırmak
écrire : yazmak
finir : bitirmek
plaire : memnun olmak
tenir : tutmak
suivre : izlemek
recevoir : almak (mektup)
sentir : hissetmek
comprendre : anlamak
croire : inanmak
travailler : çalışmak
choisir : seçmek
sortir : çıkmak
manger: yemek
aimer : sevmek
rire : gülmek
répondre: cevap vermek
fournir: sağlamak, tedarik etmek
souhaiter : dilemek
boire : içmek
passer : geçmek
réussir: başarmak
penser: düşünmek
mourir: ölmek
essayer: denemek
apprendre: öğrenmek
jouer: oynamak
vivre:yaşamak
lire: okumak

valoir: değerinde olmak
rejoindre : kavuşturmak yanına varmak
donner: vermek
convenir : anlaşmak, uyuşmak
hésiter: tereddüt etmek
rendre : geri vermek
dormir: uyumak
apercevoir : farketmek
établir: kurmak
entendre: duymak
plaindre : acımak
paraître:görünmek
continuer: devam etmek
définir: tanımlamak
apparaître : görünmek
revenir : dönüp gelmek, hatırına gelmek
acquérir : elde etmek
remettre: yerine koymak
créer : oluşturmak
remplir : doldurmak
se rappeler : hatırlatmak
fuir: kaçmak
parler : konuşmak
servir: hizmet etmek
perdre: kaybetmek
payer: ödemek
grandir: büyümek
réfléchir: düşünmek
conduire : (araba) sürmek
vendre: satmak
écouter: dinlemek
commencer: başlamak
ouvrir: açmak
atteindre : yetişmek, erişmek
craindre : korkmak
lever : kalkmak
oublier: unutmak