İsimlerin yerlerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

QUI ................ KIM
QUE ............... NE
QUOI .............. NE
LEQUEL ..... ..... HANGISI(M)
LAQUELLE....... HANGISI(F)
LESQUELS ...... HANGILERI(M)
LESQUELLES ..... HANGILERI(F)

Örnek: Qui va à Istanbul (Istanbul'a kim gidiyor).
De laquelle de ces maisons es-tu sortie? (Bu evlerin hangisinden çıktın).