İyelik zamirleri yerini tuttukları ismin kime ait olduğunu belirtirler bu zamirler de yerini tuttukları isimlerle sayı ve cins bakımından uyuşurlar.

SINGULIER(TEKIL)
MASCULIN .........FéMININ .........TÜRKÇESI
le mien .......... la mienne ........... benimki
le tien ........... la tienne ........... seninki
le sien .......... la sienne .......... onunki
le notre ......... la notre ........... bizimki
le votre ......... la votre .......... sizinki
le leur ........... la leur ............. onlarınki

PLURIEL(COĞUL)
les miens .......... les miennes .......... benimkiler
les tiens ........... les tiennes .......... seninkiler
les siens ........... les siennes .......... onunkiler
les notres ......... les notres ........... bizimkiler
les votres ......... les votres ........... sizinkiler
les leurs ........... les leurs ............. onlarınkiler

Örnek: C'est mon chapeau . Bu benim şapkamdır.
C'est le mien. Bu benimkidir.