9 sonuçtan 1 ile 9 arası

  1. #1
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    Emploi Spécial De L’indicatif Présent (Présent Indicatif – Özel Kullanımlar)
    Depuis, Depuis que
    Edat olan depuis ve bir bağlaç olan depuis que ile Fransızcada kurulan olumlu cümleler,
    geçmişte başlamış halen devam eden veya geçmişte başlamış ve bitmiş olan ancak etkisi
    halen hissedilen olayların anlatımında kullanılır. İngilizce’de perfect yapıyla kurulan
    cümlelere denk gelir.

    Je suis ici depuis deux jours. — İki gündür buradayım.

    Je le vois beaucoup plus souvent depuis que sa femme est partie.
    Eşi gittiğinden beri onu daha sık görüyorum.

    Fakat olumsuz cümlelerin kuruluşu İngilizce ile benzerlik gösterir.
    Je ne l’ai pas vu depuis deux jours. — iki gündür onu görmüyorum.

    Anlatılan eylem hâlihazırda bitmiş ise ve olayın şimdiki zamanda ki etkisi vurgulanmıyorsa
    depuis ve depuis que ile kurulacak yapı geçmiş zaman (i.e passé composé) ile yapılır.
    Je l’ai terminé depuis deux heures. — onu iki saat önce bitirdim.

    Voilà…que, il y a… que
    Depuis yapısıyla kurulumda söylenenler bu iki kalıp içinde geçerlidir.
    Voilà (il y a) deux jours que je suis ici.13 — iki gündür buradayım.
    Voilà (il y a) deux jours que je ne l’ai pas vu.14 — iki gündür onu görmüyorum.

    Venir de + infinitif
    Henüz gerçekleşmiş ve etkisi halen hissedilen olayların anlatılmasında kullanılır. İngilizce’de
    ki present perfect tense’e denk gelir.
    Vous venez de manger une pomme. — Demin(daha yeni/henüz) bir elma yediniz.

    Aller + infinitif
    Henüz gerçekleşmemiş, planlanmış veya gerçekleşeceği bilinen olayları anlatmada kullanılır.
    İngilizcede ki be going to yapısıyla benzerlik gösterir.

    Je vais devenir professeur.— Öğretmen olacağım/çıkacağım.
    Ils vont aller en Angleterre. — İngiltere’ye gidecekler.

    Benzer Konular
    Yedinci Hakikatte geçen ?hıfz? ve ?hâfiziyet? kelimeleri arasında gramer açısından fa
    Yedinci Hakikatte geçen ?hıfz? ve ?hâfiziyet? kelimeleri arasında gramer açısından fa Devami...
    ispanyolca gramer- tanım edatları
    ispanyolca gramer- tanım edatları Latin dillerinde ismin cinsini tanımlayan edatlara bu adı veriyoruz. Bir türk olarak düşündüğünüzde çok garip gelecekdir. Fakat İspanyol dilinde hiçbir ismi cümle içinde tanım edatı olmadan kullanamazsınız. İspanyol
    Fransızca Hikaye _turkce
    Fransızca Hikaye _turkce L'HERBE MANGEANT LE TIGRE Le jeune tigre marchait en haut et en bas avec des étapes nerveuses et rapides dans son camp, derrière les balustrades. De façon ou d'autre quelqu'un serrait son coeur avec une corde de barb
    Fransızca Türkçe saatler
    Fransızca Türkçe saatler Saat. Heure. Saat kaç? Quelle heure est-il? Saat kaçta? A quelle heure? Öğleyin ,saat onikide. A midi. Saat bir. Il est une heure. Saat iki. Il est deux heures. Saat üç.Il est trois heures. Saat dört.Il est quatr
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  2. #2
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    LE PASSE COMPOSE
    Fransızca’da gerçekleşmiş bir olayı anlatmak için iki çeşit geçmiş zaman kullanılır.
    Passe simple ve passé
    composé olarak adlandırılırlar. Passé simple konuşma dilinde kullanılmamaktadır,
    yazı dilinde azda olsa kullanımı mevcuttur.

    Passé composé birleşik bir zamandır ve oluşumunda ana fiile bağlı olarak iki farklı yardımcı
    fiil (avoir, être) rol alır. Être yardımcı fiili ile çekimi yapılan fiillerin sonuna dişil varlıklar için -e
    feminen eki, çoğul isim ve pronounlarda ise bu fiillerin sonuna –s çoğul eki gelir.

    Emploi du Passé Composé (Kullanım)
    1. Geçmişte belirli veya belirsiz bir zamanda gerçekleşmiş bir olayı anlatmada kullanılır:
    J'ai aimé le concert. – Konseri sevdim.
    Je me suis levé à sept heures, j’ai allumé la radio et je suis entré dans la salle de bain.
    Saat yedide kalktım, radyoyu açtım ve banyoya girdim.

    2. Geçmişte yapılmış fakat etkisi günümüze kadar devam eden veya geçmişte başlamış ve
    günümüze kadar devam eden hadiselerin anlatımında kullanılır:
    Je suis déjà tombé trois fois. – Zaten üç defa düştüm.
    J’ai mangé tous tes chocolats. –Bütün çikolatanı yedim.

    3. Gözlem, deneyim veya genel gerçekliklerin sonuçlarını belirtmek için kullanılır:

    4. Nadiren futur antérieur zamanının yerine kullanılır:
    Ne quittez pas le bureau, j’ai bientôt fini mon travail.
    Büroyu terk etmeyin, biraz sonra işimi bitirmiş olacağım.
    J’ai fini dans 5 minutes. — 5 dakikaya bitirmiş olacağım.
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  3. #3
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    L’İMPARFAİT
    Geçmişte süreklilik belirten veya bitmemiş devam eden eylemlerin eylemlerim
    anlatılmasında kullanılan ve İngilizcede ki past continuous tense’e karşılık gelen zaman
    kipidir.
    Not:ikinci grup fiillerde L’imparfait çekim eklerinden(-ais, ais, ait, ions, iez, aient) önce

    Emploi de L’imparfait (Kullanım)
    1. Geçmişte devamlılık arz eden, genel alışkanlık belirten olayların anlatımında kullanılır:

    Chaque dimanche nous allions au cinéma. – Her cuma sinemaya giderdik.
    Il venait me chercher tous les matins à huit heures. – Her sabah saat sekizde beni almaya
    gelirdi.

    2. Geçmişte devam eden bitmemiş olayları anlatmada kullanılır:
    Quand j’étais aux États-Unis, j’ai vu un lion 5 mètre. – Ben amerikadayken bir aslan
    gördüm 5 metre.

    3. Geçmişte eş zamanlı olarak gerçekleşen olayların ifadesinde kullanılır:
    Je regardais la télévision, quand il est entré. – O girdiğinde, televizyon izliyordum.

    4. İstek ve dileklerin kibar bir ifade tarzı olarak kullanılır, İngilizcede ki would like yapısıyla
    aynıdır:
    Je voulais vous demander quel age vous avez.- Kaç yaşında olduğunuzu sormak isterdim.

    5. Koşul belirten si cümlelerinde koşul belirtmek için kullanılır, İngilizce de if clause
    tümcelerinin type 2 şekline denk gelir:
    Si j avais plus d’argent, j achèterais une résidence. – Eğer daha fazla param olsaydı, bir
    konak alırdım.

    6. Kuvvetli bir arzuyu ifade etmede kullanılır, İngilizcede ki wish clause ve if only yapısıyla
    benzer mantık taşır:
    Ah ! Si j’étais jeune. – Keşke genç olsam.

    7. Aller fiili L’imparfait zaman kipinde geçmişten görünen gelecek yapısını oluşturmada
    kullanılır.
    İls ont dit qu’il allait faire froid. – Havan soğuk olacağını söylediler.
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  4. #4
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    LE PLUS-QUE-PARFAIT
    Geçmişin geçmiş zamanı olarak da bilinir. Bir olayın geçmişteki belirli bir zamandan önce
    yapıldığını ve olayın bittiğini anlatmada kullanılır. İngilizcedeki past perfect tense denk gelir.
    Birleşik zamanlıdır. Avoir ve être fiillerinin L’imparfait zamanında çekilmiş halleri yardımcı fiil
    olarak kullanılır.

    Emploi Du Plus-Que -Parfait (Kullanım)
    1. Geçmişte ki bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir olayı ifade eder:
    J’avais fini mon travail, quand tu es entré. – Sen girdiğinde çalışmamı bitirmiştim.

    2. Geçmişte ki bir alışkanlığı veya yineleme (tekrar) gösteren bir olayın anlatımında kullanılır:
    Quand il avait acheté un livre, il le lisait le même jour. – Ne zaman bir kitap alsa aynı gün
    okurdu.

    3. Si bağlacından sonra kullanılarak, geçmişte gerçek olmayan bir durumu anlatmada kullanılır,
    İngilizcede ki if clause yapısının type 3’üne denk gelir. Genellikle üzüntü veya kınama
    anlamı taşır.
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  5. #5
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    LE FUTUR
    Türkçede ki gelecek zaman ile İngilizce’de ki Future Tense’e denk gelen zaman kipidir.

    2. grup fiil çekileri arasında bir farklılık yoktur. Her iki grup fiilin mastar haline Futur ekleri
    getirilerek yapılır.

    Not: Son eki –RE ile biten (attendre, apprendre, entendre etc.) fillerin çekimlerinde sondaki –e
    düşer.

    Not : venir, aller, voir, être, avoir ve pouvoir gibi fiillerinin çekimleri belirli bir kalıba sığmaz,
    tamamen farklılık gösterir. Örneğin;
    Venir – je viendrai – j’aurai
    Aller – j’irai - je serai
    Voir – je verrai – je pourrai

    Emploi Du Future (Kullanım)
    1. Gelecekte yapılacak veya gerçekleşecek olayları ifade etmede kullanılır. Türkçe’de ki
    gelecek zaman ile İngilizce’de ki Future Tense’e karşılık gelir.
    Cet été nous visiterons le Tour D’Eiffel à Paris. – Bu yaz Paris’te ki Eyfel kulesini ziyaret
    edeceğiz.

    2. Bilindiği gibi İngilizce’de when (quand, lorsque), as soon as (aussitôt que, dès que), as long
    as (tant que) ve whilst (pendant que) gibi zaman cümlelerinde Future tense kullanılamaz.
    Gelecek zaman anlamını present tense ile vermek zorundayızdır. Fransızca’da ise bu
    cümlelerde gelecek zaman ifadesi vermek için Le Futur zamanı kullanılır. Fransızca bu
    konuda Türkçe ile benzer bir mantık gösterir.
    Dès que le magasin ouvrira, nous serons à votre service. – Dükkan açılır açılmaz,
    hizmetinizde olacağız.

    Not: Koşul belirten Si cümlesinde bu kural geçerli değildir. Si cümlesinde gelecek zaman
    ifadesi İngilizce’de ki gibi şimdiki zaman veya geniş zaman ile yapılır.
    S’il est là quand je reviendrai, je lui demanderai quelque chose. - Geldiğimde orada
    olursa, ona bazı şeyler soracağım.

    3. aller + Infinitif : Gelecek zaman ifade etmek için kullanılan bu yapı, İngilizcede ki be going
    to yapısıyla aynıdır.
    Je vais partir (bientôt, tout de suit).45 – (Yakında, birazdan) ayrılacağım.
    Je vais lui téléphoner demain matin.46 – Yarın sabah ona telefon edeceğim.

    4. Her zaman vuku bulan, doğal ve genel geçerliliklerin anlatımında kullanılabilir:
    Tous les hommes mourront. – Her insan ölür.

    5. Geçmişte belirli bir zamanda olan bir olaydan sonra fakat şimdiki zamandan önce
    gerçekleşecek olayların anlatımında kullanılabilir:
    Après la défection de Marmont, Napoléon est exilé à l’île de Sainte-Hélène où il mourra en
    1821. – Marmont çekilmesinden sonra, Napolyon 1821 yılında öleceği Saint-Hélène adasına
    sürüldü.

    6. Bazen, nida veya öğüt/tavsiye belirten ifadelerde kullanılabilir.
    Quoi! Tu m’accuseras! – Ne! Beni suçluyorsun!
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  6. #6
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    LE FUTUR ANTERIEUR
    Gelecekte belirli bir zamandan önce gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bu zaman
    kipi, İngilizcede ki Future Perfect Tense’e denk gelir. Birleşik zamanlı bir zaman kipidir ve
    çekiminde avoir ve être fiillerinin Futur kipinde çekilmiş yapıları kullanılır.

    Emploi Du Future Antérieur (Kullanım)
    1. Gelecekte gerçekleşecek bir başka olaydan önce gerçekleşecek bir olayı ifade etmede
    kullanılır. Yakın gelecek zaman olarak isimlendirilir:
    Quand vous retournerez, je serai déjà parti. – Siz geldiğiniz zaman ben zaten ayrılmış
    olacağım.

    2. Geçmişte ki bir olasılığı dile getirmede kullanılabilir:
    Votre père n’est pas encore venu, il aura manqué le bus.– Baban halen gelmedi, otobüsü
    kaçırmış olabilir.

    3. Kabul edilmek istenmeyen, mantığa ters bir düşünce karşısında öfke veya üzüntü belirtmek
    için kullanılabilir:
    J’aurai fait tous ces efforts et un autre jouira des fruits de mon travail.
    Bütün çabayı ben sarf edeceğim ve bir başkası benim çalışmamın meyvelerini toplayacak.
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  7. #7
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    LE PASSÉ SİMPLE
    Fransızca’daki iki geçmiş zamandan biri olan passé simple, günümüzde sadece yazın dilinde
    kullanılır, konuşma dilinde yerini passé composé almıştır. İki zaman kipinin arasında belirgin
    bir farklılık olmamakla birlikte bazı gramerciler passé simple ile belirtilen olayların
    tamamlanmış veya bitmiş olaylar olduğu ve günümüzle bağlantısının olmadığını, passé
    composé ile belirtilen olayların ise, geçmiş ve şimdiki zaman arasında bir bağ bıraktığını
    belirtmektedir.
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  8. #8
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    ;;;;;;;
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


  9. #9
    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    May 2008
    Nereden Yer
    Kocaeli
    Mesajlar Mesajlar
    2.615
    Tecrube  Tecrübe Puanı: 472 + 31300

    Cevap: Fransızca Gramer-özel kullanımlar

    LE PASSÉ ANTÉRİEUR
    Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir olaydan daha önce meydana gelmiş bir başka olayı
    anlatmada kullanılır. Konuşma dilinde kullanımı yok denecek kadar azdır, daha çok passé
    simple gibi yazım dilinde kullanılır. Plus-que-parfait ile anlamca yakındır ve konuşma dilinde
    plus-que-parfait hakimdir. Bileşik zamanlı bir zamandır. Oluşum çatısı, être ve avoir
    yardımcı fiillerinin passé simple kipinde çekilmiş haline ana yüklemin participe passé hali
    eklenerek oluşturulur.
    Yazar : Risale Forum
    إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •