Hadisi Şerif :

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Saflarınızı düzgün kılın, zira safların düzeltilmesi namazın kemalin(i sağlayan şartlar)dandır."

Ravi : Hz. Enes

Kaynak :Buhari, Ezan 132, 72, 74, 76, Müslim, Salat 124, (433, 434), Ebu Davud, Salat 94, (667-671), Nesai, İmamet 27, 28, 30, (2, 91)


ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﻗﺎﻝَ ﺭَﺳﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ #: ﺳُﻮُّﻭا ﺻُﻔُﻮﻓَﻜُﻢْ، ﻓﺈﻥَّ ﺗَﺴْﻮِﻳَﺔَ اﻟﺼَّﻒِّ ﻣِﻦْ ﺗََﻤَﺎﻡِ اﻟﺼََّﺔِ[. ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .


Açıklama :
1- Safların düz tutulmasından anlaşılan husus burada açıklık kazanıyor: Omuzlar bir hizada olacak, öne arkaya kaçan olmayacak, saftaki şahıslar arasında boşluk olmayacak yani kollar aşağı salınmış vaziyette durunca sağ ve soldaki kimselerin kollarına değecek.

2- Kardeşlerin ellerine yumuşak (veya nezâketli) davranmak demek, safı düzeltmek için, bizi ileri veya geri iten bir el olursa hemen itaat edip ileri veya geri kaymak demektir.

Bundan şu da anlaşılmıştır. Saf dolmuşken, arkadan gelen biri, safda boş yer bulamazsa, tek başına durmaması için ön saftan birini çekip, arkada iki kişilik bir saf teşkil eder. Bu, Peygamberimizin emridir. Öyleyse hadis demek istiyor ki: "Siz safta iken arkadan bir el sizi geri çekiyorsa ona hemen inkıyad edin, geride saf yapmak üzere arkaya çekilin, bu meselede zorluk çıkarmayın."

3- "Saffa kavuşursa" tâbiri, saftaki açıklığı sağa sola kaymak sûretiyle kapatırsa demektir. Saftan kopmak, saftaki açıklığı kapamamak veya öne, arkaya veya bir yana kayarak açıklık meydana gelmesine sebep olmaktır.

Âlimlerimiz safa kavuşmayı sadece açıklığı kapamak olarak anlamamış, safa girmek, safda hazır olmak, yer almak olarak da anlamıştır. Saftan kopmayı da yine safa gelmemek olarak anlamışlardır.

Allah'ın kavuşması veya kopması, rahmetiyle muamele etmesi veya rahmetini esirgemesidir (el-iyâzu billah).