Rivayette var ki: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek."

Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, "Filan adamın eli deliktir." Yani çok müsriftir.

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama'ı uyandırarak insanların o zaîf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer diye haber verir.


Şualar


Eşhas-ı mühimmesinden: Luzumlu kişilerden.
Süfyan: Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebeb olacağı sahih hadislerde bildirilen dehşetli, dinsiz ve münâfık şahıs.
Allahu a’lem: Allah(cc) en iyisini bilir.
Tevil: Bir sözden gaye edinmiş olması mümkün olan mana, bundan kasdedilen mana bu olabilir diyerek yapılan açıklama.
Sefahet: Zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkünlük.
Lehviyat: Eğlenceler, oyunlar, faydasız işler. *Nefsi azdıran oyun ve eğlenceler.
İsrafat: Lüzumsuz yere harcamalar.
Darb-ı mesel: Atasözü.
Tama': Hırsla isteme, şiddetle isteme. *Aç gözlülük.
Müsahhar: Teshir olunmuş, elde edilmiş, ele geçirilmiş. *Tutkun, itâat etmiş, boyun eğmiş.