Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 11/11 İlkİlk ... 7891011
102 sonuçtan 101 ile 102 arası

 1. #101
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 504 + 34720


  Yedinci Şuâ -sayfa 239

  İhtar
  Bu risalenin mahall-i zuhuru olan şu memleket muhitinde Risaletü’n-Nur’un sairrisaleleri bulunmadığından ve ihtiyarsız olarak burada telif edildiğinden, Âyetü’l-Kübrâ gibi risalelerde, zâhirî bir tekrar suretinde başka Sözlerin ve Lem’aların bir kısım mühim meseleleri zikredilmiş ve buralardaki şâkirtlere nisbeten herbiri birer küçük Risaletü’n-Nur hükmüne geçmek hikmetiyle böyle yazdırılmış.
  Bu müsveddenin birinci tebyizi bir mübarek zât tarafından oldu. O zâtıntevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada, kayda lâyık şöyle lâtif ve mânidar birtevâfuk gördük ki: O nüshanın satırları başında elif ( ا)’ler altı yüz altmış altı (666) olarak yazılmıştır. Bu hâl ise, Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh) tarafından bu hususî risaleye verilen Âyetü’l-Kübrâ namının cifrî ve ebcedî makamı olan altı yüz altmış altı (666) adedine tam tamına muvafakatı ve mutabakatı ile, bu risalenin bu nâma liyakatını gösterir. Hem âyât-ı Kur’âniyenin adedi olan altın bin altı yüz altmış altı (6666)’nın dört mertebesinden üç mertebesine tevafuku dahi, bu risalenin, âyâtın bir lem’ası olduğuna bir işarettir diye telâkki ettik.

  Said Nursî


  Bugünlerde, mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size, birhülâsasını beyan edeyim:
  Biri dedi:
  “Risale-i Nur’un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor?”


  Hazret-i İmam-ı Ali: [bk. bilgiler – Ali (r.a.)] Radıyallahu Anh: Allah ondan razı olsun
  Said Nursî: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) beyan: açıklama, anlatım
  cifrî: harflere sayılar yüklenerek, bazı şifreli mânâları çıkarma usûlü ebced hesabı: eski Sami alfabesindeki sıralanışa göre Arapça harflere sayı değeri vererek tarih düşürme
  elif: Arap alfabesinin ilk harfi hikmet: sebep, sır, gaye
  hususî: özel hülâsa: öz, özet
  ihtar: hatırlatma ihtiyarsız: iradesiz, tercihsiz
  kâfi: yeterli küllî: geniş, kapsamlı
  lem’a: parıltı liyakat: lâyık olma
  lâtif: güzel, hoş mahall-i zuhur: görünme, ortaya çıkma yeri
  muannid: inatçı, direnen muhavere: karşılıklı konuşma
  muhit: çevre, etraf mutabakat: uygunluk
  muvafakat: uygunluk, denklik mânidar: anlamlı
  mübarek: hayırlı müsvedde: karalama, ilk nüsha
  nam: ad nisbeten: kıyasla, oranla
  nüsha: kopya risale: mektup, küçük çaplı kitap
  sair: diğer, başka suret: biçim, şekil
  tahşidat: öneminden dolayı bir şeyin üzerinde fazla durma, yığınak tebyiz: karalama nüshayı temize çekme
  telif edilme: yazılma telâkki: anlama, kabul etme
  tevafuk: denk gelme, uygunluk tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  teçhizat: cihazlar, donanım zahirî: açık, görünürde
  zikredilmek: anılmak, belirtilmek Âyetü’l-Kübrâ: büyük delil, alâmet
  âyât: âyetler, Kur’ân-ı Kerimdeki cümleler âyât-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı Kerimin âyetleri
  şâkirt: talebe, öğrenci
  Yazar : Risale Forum
  Facebook ile paylasmak icin tiklayiniz Google ile paylasmak icin tiklayinizYahoo ile paylasmak icin tiklayiniztwitter ile paylasmak icin tiklayiniz

 2. #102
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.960
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 504 + 34720


  Yedinci Şuâ -sayfa 240

  Ona cevaben dediler:

  “Risale-i Nur, yalnız bir cüz’î tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belkiküllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhît kal’ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki, bin seneden beri tedarik ve terâküm edilen müfsid âletlerledehşetli rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bâhususavâm-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların veşeâirlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur’ân’ın i’câzıyla ve geniş yaralarını Kur’ân’ın ve imanın ilâçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakînderecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetindemücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki, bu zamanda Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın i’câz-ı mânevîsinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır” diye uzun bir mükâleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim. Kısa kesiyorum...
  Said Nursî


  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân avâm-ı mü’minîn: Müslüman halk tabakası
  bâhusus: özellikle cereyan: akım, hareket, meydana gelme
  cüz’î: ferdî, kişisel dehşetli: korkunç, ürküntü verici
  edviye: devâlar, ilaçlar efkâr-ı âmme: kamuoyu
  hadsiz: sayısız, sınırsız hakkalyakîn: bizzat yaşanarak elde edilen kesinlik
  hususî: özel hâsiyet: özellik, hususiyet
  hüccet: güçlü delil, kanıt inkişafat: gelişmeler, açılmalar
  istinadgâh: dayanak, sığınak i’câz: mu’cize oluş, bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakma
  i’câz-ı mânevî: mânevî mu’cizelik kalb-i umumî: genele ait kalp, toplumun ortak yüreği
  küllî: büyük, kapsamlı medar: vesile, kaynak
  muhit: kuşatıcı, kapsayıcı mücerreb: tecrübe edinmiş, denenmiş
  müfsid: bozguncu mükâleme: karşılıklı konuşma
  rahne: yara rahnelenen: yaralanan
  tahribat: yıkımlar, bozmalar tedarik edilen: hazırlanan
  terakkiyat: ilerlemeler, yükselmeler terâküm edilen: biriken, yığılan
  tiryak: hemen şifa bulmaya vesile olan ilaç, panzehir umum: bütün, genel
  vicdan-ı umumî: genel vicdan ıslah: düzeltme, iyileştirme
  şeâir: âlemetler, belirtiler
  Yazar : Risale Forum
  Facebook ile paylasmak icin tiklayiniz Google ile paylasmak icin tiklayinizYahoo ile paylasmak icin tiklayiniztwitter ile paylasmak icin tiklayiniz

Sayfa 11/11 İlkİlk ... 7891011

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

128, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 227, 427, 592, 600, açacak, acip, adaletli, adalettir, adedince, adıyla, aklı, akıldan, akıllara, aldatmaz, âlemleri, aleyhisselâ, alınmış, amellerin, âmî, araf, arkadaşı, arz, asfiya, askerlik, asra, asırlara, atan, aya, âyine, azot, ağlayarak, bab, bahçeyi, bakmıyor, basar, baskı, bağlantı, bağış, bağışlar, başıboş, beraberlik, berzahta, beslemek, beşer, biçarelerin, bildirir, bilinen, bilinmez, bilmeliyiz, bilmesi, bilmüşahede, binaen, bir adam, birdir, biri, birincisi, birlik, bitkisel, bizimle, bizleri, botanik, budur, bulunmak, bütün, bırakmıyor, çalışıyor, cemiyetli, cevaben, cihazat, çok, cömertlik, çıkan, çıkış, dadır, daire, dane, dağlar, dedikleri, dediler, delildir, demeye, demişler, derece, dersimizi, desteklemek, değiştirme, dikkatle, dile, dilemek, dininde, dirilere, diriltecek, diz, doğruları, dünyasına, düzenli, düğü, dış, dışında, eceli, edecek, edenleri, edilemeyen, edipler, ediyorlar, efes turları, eksiksiz, ellerinde, emrini, emsal, envârı, esrarlı, etmeme, etmemesi, etmemiz, etrafındaki, etsem, ettiren, ettirir, ettiğimiz, eşsiz, fazilet, ferâset, fikirleri, fiyat, fıtraten, gaflete, gelmiş, gerçekleri, gerçeklik, getirip, gezi, gitmiş, giydirmek, giyer, gökte, göndermiş, görmeye, görünmek, görüyorum, gösterme, gözümüzle, güldeste, güvenme, güzelliği, hakikat, hakikatten, hakkaniyeti, haktan, halka, hallere, hallerini, hâlıkını, harap, harflerinin, hastalıktan, hatası, havuz, hayrette, herbir, herkes, herşeye, herşeyin, hicr, hilkat, hücum, huyları, icadı, içindekiler, ihanet, ihata, ihyası, ilerleme, ilham, ilhamlar, ilimle, ilk, imaniye, imaniyeyi, imdat, imtiyazlı, indirdi, iniyor, insanlığı, isbat, istediğini, istiyorlar, izale, işaret, işgal, işittim, iştiyak, kabul, kalblerine, kamer, kandilleri, kanunları, karanlıklarında, kardeşi, kardeşlerimizi, kartal, karışması, karıştıran, katılma, kemik, kendilerini, kendisinde, kesretli, kitabını, konuşmak, kudretine, küfrü, kullar, külliye, kutbun, kuvvetle, kuvvettir, kısa, kısmı, kısımdan, kıyamete, kıymetini, kıymetler, kıymetsiz, lisanı, lütuf, lüzumu, maddeten, mama, mâneviyattan, masnuatı, mağfiret, mecbur, mecmuası, medarı, medrese, mektup, menbaı, merhametin, mesel, meselâ, meselede, meseledir, mevcudat, mevsimlerin, meydanı, milleti, misafirhanesi, misli, muazzam, muhakkak, muhaldir, muhtacı, muhterem, mümkü, mürşidi, müstehak, mütehayyir, müş, nail, nağmesi, nefer, neşretmek, nihayet, nurlandıran, olduğuna, olduğundan, olmazlar, olsalar, onlardan, orga, özellikle, pamuk, parçalar, peygamberlere, peygambersiz, risalesini, risaleti, rububiyeti, sayılan, seçim, sekiz, semaniye, senâ, sergilemek, sermaye, seviyesi, sohbete, son, sözlerde, sözlerinin, süre, süren, suretle, surlar, susuz, sıraları, sırra, sızmak, sığı, tahrip, tamamıyla, tanıttırır, tasdike, taşları, tebdili, tecavüz, teli, temasları, terakki, tevhiddeki, teşhir, tokmak, toplansa, tükenmez, tutma, umum, üstü, vahy, varlığının, vazifeler, vazifeli, verdiği, verilmiş, vermişler, veyahut, yapması, yaratanı, yardımı, yayı, yazdığı, yazılan, yazıldığı, yerden, yetişilemez, yetişilmez, yolcusu, ıslah, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, ışık, ışıkları, zahmet, zahmetsiz, zamanları, zelzele, zeminde, şahsî, şahsiyet, şartları, şefkatlisi, şehadetler, şekerli, şerifi, şevk, şeye, şeylerle, şirkin, şöhret, şuâ, şükrettim, şurup

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222