Her Şeyin Ölçüsü Niyet
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kâdirdir.” (Âl-i İmrân, 29)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Rasûlü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Rasûlü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.” (Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155.)

İnsanların övgü ve takdirini kazanmak için iyilik yapmayı Allah Teâlâ çok çirkin bir davranış sayar; beğenisi kazanılmak istenen kimselerin kendisine bir tür ortak tutulduğunu kabul eder ve kendisinin hiç kimseye ortak olmayacağını ifade eder.

Yaptığı bir hayrı şöhret kazanmak, takdir toplamak için yapan kimsenin riyakârlığını açığa vurur; ve böylece onu, kendilerini kandırmaya çalıştığı insanlar karşısında küçük düşürür.

Allah Teâlâ yapılan işleri niyetlere göre değerlendirir.

Herkes niyetinin karşılığını görür.

Allah’ın ve Rasûlü’nün rızâsını kazanmak için hicret eden, Allahâ ve Rasûlü’ne hicret sevabı kazanır.

Dünya malı kazanmak veya bir kadınla evlenmek için hicret eden kimse, dünya malını kazanır; uğrunda hicret ettiği kadınla evlenir; ama kesinlikle sevap kazanamaz. (Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Peygamberimin Sevdiği Müslüman, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Muîd: Ölümden sonra tekrar yaratacak olan, öldükten sonra dirilten demektir.

Kısa Günün Kârı

Her şeyi Allah rızâsı için yapabilmek için önce niyetin düzgün ve sağlam olması gerekir. Niyeti tam ve mükemmel olana Allah’ın yardımı da tam ve noksansız olur. Bir kimsenin niyeti değer ve kalite kaybettikçe, Allah’ın yardımı da azalır. İnsanların beğenisini kazanmak için yapılan iyi davranışların Allah rızâsı için yapılmış gibi gösterilmesi, kişiye sevap değil günah kazandırır.