BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVİ FAYDASI VAR:

1. Rızıkta bereket.
2. Kalbde rahat ve sürur.
3. Maişette suhulet.
4. İşlerinde muvaffakiyet.
5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

Emirdağ Lâhikası | Beş Türlü de Dünyevi Faidesi Var | 166