Birinci basamağın başında mesele, hakikat ve hikmet açısından nazara verilmektedir. Bu hakikat ve hikmet bakışını biraz daha izah eder misiniz?

[VIMEO]18470790[/VIMEO]

Kuran-ı Kerimde bazı ayetlerde ... O halde; melaike ve ruhaniyetin semavatı mesken etmesi ve onların meskenlerinin köşklere ve saraylara benzetilerek daha süslü ve tezyinatlı olarak nazara verilmesi nasıl olur?

[VIMEO]18470893[/VIMEO]

“Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım Melâikenin merakibidirler. Onlar bunlara izn-i İlahî ile binerler, âlem-i şehâdeti seyredip gezerler.” Bu cümleyi örnekleri ile açabilir misiniz?

[VIMEO]18470980[/VIMEO]

“Hem denilebilir ki, bir ... temâşa ederler.” a. Bu paragrafta “bir kısım ecsam-ı hayvaniye tabiri” ile niçin bütün hayvanlar değil de sadece belli hayvanlar nazara verilmiştir?

[VIMEO]18471112[/VIMEO]

"Elbette kesafetli topraktan ... kesretli olarak vardır..” Bu paragrafta kesafetli topraktan letafetli hayatın, küduretli sudan ise nuraniyyetli zevilidrakin yaratıldığı ifade ediliyor. Yaratılanlar ile nispet edilenlerin hikmetini anlatır mısınız?

[VIMEO]18471184[/VIMEO]

Sohbetin Tamamı

[VIMEO]18474953[/VIMEO]