Sayfa 3/166 İlkİlk 12345671353103 ... SonSon
1657 sonuçtan 21 ile 30 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Eyvallah kardeşim...
  En kalbi duygularımla niyaz eğlerim...
  Sağlık ve afiyet dileklerimle sürur dilerim efendim...
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Alıp götüren ansa yürek bilmem niye hicranda!  Şimdi nefesim içim mukadder olan ne varsa
  Sine yansa, kalp sızlasa, dil kurusa, göz kamaşsa, yaşamak umutsa
  Rüyalar ilham olsa, hülyalar ufku kuşatsa, akıl iradem için refik olmayınca
  Hesap karmaşık olunca, içinden çıkılamayan buhran konuksa, soralım naif insana


  Ne sesin ilzamı sinemde gam ve nede heyecan
  Nasip olmayacak her an, umudun rüknüyle nefeslenen her insan zan
  Kan ki hilkatin her halinde anlamlaşan ve müddeti nefes için dolaşan ilham
  Ne karın ağrısı, ne dervişin rüyası ve ummana dökülen dertlerin en alası aşk sevdası


  Arif, gönül dilinden kal eder, kul gözyaşı döker
  Nisa hissiyatın ikliminde ikamet edip, ülfetiyle dili edeple nazar eder
  Hamiyetin payesini, sadakatin ianesini, gönlün teslimiyet için cehdini hasreder
  Kalbi için tevdi edilen ne varsa, bahşedilen hikmetin sudurunda hicran edebi niyazsa

  Şimdi tarifsizliğin farkında adımlamak kar’sa
  Adam olmak için azimet en elzem olan vakıaysa, kul ihlâs umudunda
  Aldatmak bilmem ki kim için kar’sa, nefesin müddeti ve o hesabı unutulunca
  Kim çıkarsa çıksın karşıma hicran mütemadiyen yanımda, inayet kime nasip olurca


  Bir teyze çıktı karşıma, dil kurumuş, ah sarmış
  Ne kadar çektiği çile varsa hemen oracıkta fırsatını bularak aktarmış
  Ne gençliğinden, ne hevesin eşkâlinden, ne gözün görmek istemediğin şeyden
  Yıllarca suskunluğun, kimseye anlatamadığı yılgınlığın efkârıyla yeniden yaşıyordu


  Ne kadar acıdım, bir zamanların nisasını andım
  Edebi dairesinde nefeslenen, sadakatin fevkinde hayatını idame eden
  Neslin güvenliğini, aklın ehemmiyetini, canın teslimiyetini, dinin kutsiyetini
  Bihakkın terennüm ederek, neme lazımcılığı hiçleyerek, atisi için mefkûre addederek


  İlimsiz, irfansız nefesin etkisinde ikamet etmeyerek
  Tenin cazibesini, nefesin işvesini, cinselliğin hanesini örtmeyi bilerek
  Gideceği hangi yol varsa, edebi maksatta uzaksa, hakkın tasnifinden yoksunsa
  Hiç ağlama, zafiyetlerin sökün ettiği her halükarda ve tercihlerin hesabi olmayınca  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Gün gamlı, hal yaslı, kalp efkârlı!  Ne vakit hüzünlenip, titresem!
  Gözüm arkadayken hicranın demini terennüm etsem
  Boynu bükük olarak bir köşede inleyim kendimden geçsem, neyi seyretsem
  İbretin rüknünde, idrakin sökününde, hülyanın seraplaşan melaliyle söz mü etsem


  Ne dile gelen mısralar vurgundur
  Ne yıllara sâri bekleyen umutlar solup sararan urdur
  Nefesi kesen, hazin bir şekilde hicranı davet eden hevesi heyecan sunumdur
  Yar olmak, hal iklimini yudumlamak, aşk demine kanıp sevdaya koyulmak nurdur


  Aynileşmek, halleşmek değildir
  Refakat eden her kim varsa, uzletin farkın anlamazsa
  Yaşarken ve heyecanın eşiğinde badeyken, ölümün masumluğunu anlamazsa
  Nara atsa, harıyla buharlaşsa, nar için zevkine dalsa, kepuzeler refakatiyle ağlasa


  Her gün bir vesileyle falını açsa
  Talebi ve beklentisi maksat olunca, sunum pik yapsa
  Dile gelen her ne varsa, ar kalbin ikliminden uzaksa, varlık yüreği kuşatmışsa
  Dalgalar hıçkırsa, sema haşmetiyle yıldırım akıtsa, akıl hesabın eşiğinden uzaksa


  Gün batımı, şafağın umudunda
  Seherlerden sökün eden irfan, arza seslenen ezan nurda
  Hadsiz ve sınırsız ne var durma söyle, kapasite kimin derdinde haydi sus de
  Mezarın feyzi, nefesin fendi, insanın idraki akıl için hüküm değil mi ruh fevki inde


  Aşk; ilhamıyla nurdur kul için
  Keyfilik kimin derdiyse, tensellik iradi kaygıysa, seçim
  Geçim ise halin bendinde, ruhun dirliğinde, mizanın her payesinde, akıl niçin
  Öyle bir gün ki o, elem dert mi, inleyen can heves mi, çare adına hıçkırmak yeter mi  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Ne aşkı şehre denim, gönül dilini bilirim!


  Vuslatın iştiyakından arî nefesten kalan harı
  Garip bir handa geceleyen canı, aşka hoyratça bakan bühtanı
  Küskün sokaklarda sabahlayan hicranı, eleme yaslanan hüzzamı ve insanı
  Nevi şahsına münhasır hezeyan saçan, hakikatin rahlesinden uzaklaşan âdemi canı


  Siyaset ilmi, sosyolojik badirenin senasıdır
  Mazisinden utanan, tarihin ibretli sahnesinden kaçan arsızdır
  Edep dışlanınca, nefis nizama yabancıysa, hal hazanın solgunluğunu anınca
  Ne fetretin ilzamı şarttır, ne med ceziri yaşatan hülyalar gamdır, adamlık ihsanladır


  Göçenler ne söyle bilir misin, idrake ne dersin
  Vicdanın solmayan lehçesinde ne kadar acizsin, yüreğinlesin
  Kalbin firakından, halin dramından, ruhun serencamından elbet habersizsin
  Niye yaşayan bir ölüsün, vehmin sofrasında hürsün, ne ölümden ne aşktan büyüksün


  Dil kalbin akseden sedası olmadıkça elemdir
  Gönül yar sevdasına kanmadıkça diyarı gamdır ve hicrandır
  Hakikatin firkatine erişmek, iradeyi hasrederek çileyle yüzleşmek ibadattır
  Ana dünya ve ahirin için cenahtır, şefkatin tevdisinde imtihandır, kalbin içinde ardır


  Niye karayel halimi kuşatan bir efkârı hardır
  Ecdadın payesi ruhum için manidarlaşan bir nazarı hazdır
  Ney sesiyle, sazende nefesiyle, yar mecramı niyetiyle kalp için ibretli nazdır
  Hayatın nihayetinde, erdemin izzetinde, şerefin payesinde mavera kimler için aşktır


  Dile gelen ne varsa, aşktan yoksun bir nazarsa
  Kalp sahibin sevdasından uzaksa, arzular kuşatan olsa da
  Hazlanma, ruhun sessizliğinde ve kalbin açılan sahifesinde inşirah cenahtır
  Takati tüketmeden, gözleri söndürmeden, dili dürmeden, kefene bürünmeden ferahtır


  Dervişin gönlünden, Abidin zikrinden korkma
  Haline yaban gelen her ne varsa, kalbin sesiyle bir kez daha anla
  Zamanın hülyasına, nefsin arsızlığına, arzunun bahtsızlığına kanmadan ibreti yaşa
  Ve yaşamaya muhtaç olduğun her ne varsa, rahmetin insicamında sunuluyordu sana


  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 5. #25
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Şahadetin payesinde umudun sahnesinde!  Henüz sevdanın sahnesi açılmamıştı
  Sine-i ahvalde ne kadar demlenen umut varsa, kalbi sızlatınca
  Haberin vakti, saatin akdi, haşyetin kuşatan fevki bekleniyordu habersizce
  Ne dil lal oluyor, ne kalp titriyor, gözyaşı dinmek bilmeden sökün edip öteye gidiyor


  Gün, her şafağın sancısıyla soluyunca
  Aşk; gönlün saltanatında hakikat için arafa kanarak ayıltınca
  Hal, hasretin, kal hecedeki mealin, lal matlaşan dilin, har mücerret vaktindi
  Ne söylense, tenin masumiyeti dillense, kalp sadakatin sahnesinde ve sevda ferinde


  Ne parlayan yıldızların melali arzdır
  Ne hali efkârında yutkunan sinelerin salası aşk rüknünde farktır
  Kalp onu terennüm etmezse, ruh refakat ederek hakikate yönelmezse, ardır
  Ne mezarların sırrı sultandır, ne meraka ram olan şahadet bir gamdır, aşkı rüyadır


  Farkını fark eden her nefis kardadır
  Kahpelik yapanlar ne kadar nara atsalar da ne büyük hüsrandadır
  Ne devlet fütuhattır, ne nümayiş baht için vadedir, ibretin her sahnesi aşktır
  Ne vah çekmek ne tuğyan ederek yerlerde çırpınmak hardır gönül yarası bir başkadır


  Desiseleri planlayan kalpazandır
  İhanet onun için en itibarlı bir sanattır, vesile olanlar ise ahmaktır
  Ne bayrağın dalgalanması, ne hicranın pik yapması, ne de çığırtkanlık farkı
  İlmi siyaset için defi hacettir, idrakten yoksun kalpler ihanetleri için hep sahnededir


  Mehmetler emanet edilen nefestir
  Azizliğine leke düşüren her kim varsa, lafazanlık yapıyorsa haindir
  Düşman nefsin her hanesinde, maveradan habersizliği soluyunca, yok çare
  Neslin emniyeti işgale ram edilince, kalp hakikatin nefesinden arîleşince yeis bizde


  Ne keşkelerin bir muştusu var
  Ne gerekçesiz teslimiyetin niteliği var, askeri kışlada korku kime kar
  Anamın eşarbından, babamın umutlarından bilmem ki subay için, nasıl bir ar nar
  Şekliyetten tırsan, maneviyatı hiçe sayarak tankları haklın içine salan güya aslan  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 6. #26
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Dil lal olsa, kalp aşkın süruruyla ağlasa!  Ne sen sor ve ne de ben maziyi anayım
  Çıktığım yolculuğun, seyreden umudun kanatlarında bizarım
  Ne hastayım, ne yas içinde karayım, sabrın anahtarıyla vesilelere kanarım
  Aldatmaya yabancıyım, sadakate refakatçiyim, edebin cenahında hüzne çok razıyım


  Mümbit toprağın, ana gibi bir yarım
  Dağlardan sökün eden hicranın, dalgalardan nükseden harın
  Letafetine muhtaç olduğum haki katın, rahlede okunan kitabın ve o aşkın
  Suhuletinde bizar kaldığım efkârın, sinemi kuşatan ve ağlatan bir cenahın türabıyım


  Salkım saçak açılıyor esrarı halin
  İnşiraha tabi olan ne varsa, hasretin sulbünden mühürse arım
  Geleceğin hülyasında, küskün düşlerin fulyasında, zikredilen ne varsa bizarım
  Ne merminin barutunda ne nemrutun romanında açılmış sayfalar kalanıyla hesabım


  Yar nazlı, nar namıyla çok farklı
  İdrak halin perdesinde ihtişamlı, izan vicdan için şimdi gamlı
  Ruhumun hicran sayfaları bilmem ki niye halim için çok efkârlı ve ağlamaklı
  Dile gelen, hecelerle sökün eden, kelimeyle yüzleşen, cümle mealinde sudur niye saklı


  Ne ummanın seyrine amadeyim
  Ne melalin sükût ettiren burukluğunda yola bakan hancıyım
  Bilmem ki kim için davacıyım, boyun büktürenin sancısıyla savrulan salayım
  Kendi halimde ağlarım, şehre dilmeyen hicranımla, başıboş yalnızlığımla yolcuyum


  Anlatamadım bir türlü gönlüme
  Abat olduğum, sevdasına ram olduğum, hasretiyle uyuduğum
  Hülyalarıyla savrulduğum, düşleriyle ayıldığım ve ağladığım hakikat bir arsa
  Tefekkürün feyziyle nutkum durunca, iksirin ülfeti kalpte esince, sürurum ki fevkinde  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 7. #27
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Unutabilsem!  Sesinin zarafetiyle kuşattığı halimi
  Nefesinin şad ettiği gönlümün hazin sahnesinde ki şevkini
  Firakınla sendelediğim o masum gözlerini, bin hüzün bahşeden esenliğini
  Hicranın teslim almış olduğu sine-i melalimi, boyun büktüren sessizliğin her halini


  Nazar ettiğim ve yâd ettiğim edebini
  Zihinlere taş çıkartan bilgeliğini, duruşun en naif fevkini
  Ayan etmediğin, bakışlarını gizlediğin o meşum katreni, düşler sökününü
  Taltif ederek, hamiyet göstererek lütfettiğin hilmini, lal olmuş dilinle efsun ettiğini


  Hale destan olan ve sancıyla ayıltan
  Dilin sarf ettiğini, kalbin titrediğini, başka farkla anlatan
  Hasretin tavını, bahtın cenahını, sabrın ilhamını, kanaat zanaatını okutan
  Hadiselerin sulbünden, medet ikliminden, umudun ayan olduğu rahlesindeki esinden


  Sayfaları bir bir açtıran hikmetinden
  Söz ediyordun aşkla ve o vakit alıp ummana sürüklüyordun
  Kırmadan, kelimeleri katlamadan, cümleleri uzatmadan, meramı hal ahundan
  Divan edebiyatının meftun bırakan hülyasından düşlerin insicamında anlattığından


  Ne dede efendiyi, ne tamburi cemil beyi
  Senanın ve sancının sazın dilinden, hicranın her badesinden
  Güftelerin kadrinden, ressamın tuvalinden, hattatın sabırlı nefesinden giderken
  Başka diyarlara götürüyordun ruhun hüznünü dindiriyordun, aşkla yüzleştiriyordun


  Tutkunun, merakı celbeden saikasından
  Nedenlerin zihnimi işgal eden ablukasından kurtarıyordun
  Göçüp giden sine-i sürurumu yeniden ilga ederek, nefesinin azizliğini sarf ederek
  Meftun bırakıyor gönlümü şad ediyordun hissettirdiğin ve varsa hiç unutamıyordum  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 8. #28
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Umudun senasında, hazan sancıysa!  Kim bilir nice çileler sökün etmiştir
  Nefesin kadrinde güfteleşip, hicran ile dile ahu zar etmiştir
  Ne dert nihayetsizdir, ne elem niyet için azizdir, hüzün sinenin en masum sesidir
  Ne bir düştür, ne hicap edilen rüküştür, efkârın pervazlarında anlamlı bir yürüyüştür


  Gariplik kim için bir ülfeti ibrettir
  Gülmek bilmem ki niye külfettir, garaiplik içinde rezalettir
  Tebessümü esirgemek dahi nice sineler için erktir, tarumarlaşan hülya keyfiyettir
  Ahirin iştiyakı nihayet midir dünyevilik için serhatlık kalp için niye şirret adavettir


  Nice sualin merakıyla ömür biter
  Ter ki katmerleşerek ruhumun hicranıyla halime akın eder
  Hissiyat nasıl söz dinler, gönül adabı muaşeret için niye gam çeker, irade meyleder
  Ülfet farktır, akıl insan için en mübariz sanattır, resmedilen aksiseda aşkı cenahtır


  Sevgi, ömür için en itibarlı aşktır
  Sevda tutkudan arîleşen ve gönlü hasrettiren iffeti hardır
  İrade idrakin, dil hissiyatın ve izan hakikatin rahlesinde en manidar maslahattır
  Edep kalp için farktır, erden kul için cenahtır, ihlâs nihayetin için sadakatti hazdır


  Ne renklerin nazarında bizar kal
  Ne hissiyatın tarumarlığında naçarlığa yol al, aşktadır ar
  Kalbin mümbit sahifesi, risalelerin hikâyesi, azimetin neşesi, maveranın sevgisi
  Horlanan nisanın sesi zulmedilen nefsin titreyişi hakkın teslimiyetinde mizan esini


  Arz kim için titrer, ruha meyleder
  Kalbin hüzün sahifesini aralayarak, hicranı aşkı sorgular
  Akıl ne işe yarar, müddeti nefes kim için hesabın şavkıyla sevda hazzına koyar
  Korku idrak için en itibarlı ar, niteliksiz nefesi kim bir hesaba koyar, zan nara akar


  Hüccetin esrarı hakikat için kar
  Evrensellik temayülü, cemaat asabiyeti, nefsin tak iyesi
  Ne akıl için vuslatı aralar, ne kalbin hicran sayfalarına aşkın süruruyla coşar
  İşte o vakit nedamet çıkmaz sokak, izan harlaşarak kime hesap soracak, ağlayacak


  Mustafa CİLASUN


  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 9. #29
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Sus söyleme, hüznü nefeslenme!
  Sırrın efkar perdesini aralamak yetmiyor
  Hal ne kadar hasredilse, gönül sancıyla irkilse az geliyor
  Ne ses yetiyor, ne heves serencamında vuslata erdiriyor, neyi bekliyor
  Gözler ummanı temaşa ediyor, mavera temayülü nasip için sevda resmediyor
  Ne kahtanın kahrı, ne üsküdarın efkarı
  Nemrut dağının dinmeyen hicranı, platoların o insicamı
  Mazinin kapanan sayfası, atinin hüzne gark eden ilzamı hali kuşatıyor
  Ne anlamak kifayet ediyor, ne aşkın hakikatini terennüm etmek haz veriyor
  Solan yaprağın ahında, aşkın sokağında
  Ruhumum ihata eden hüznün münbit toprağının bağrında
  Ağlamanın feryadıyla, yalnızlaşan ulviyetin hicranıyla ayılmak gerekiyor
  Her nefesin, zevkin tutsağındaki sefilliğin ve aşikar edilen hazin acı veriyor
  Laleler ki hüzün içinde, neleri bekliyor
  Divan edebiyatının vahasında arzı edep içinde nazar ediyor
  Gül açsa, dikeni kanatsa, zambak haykırsa, karanfiller ağlasa yetmiyor
  Temaşa meylim efkarı için nida ediyor, ne hicran diniyor, ne hüzün bitiyor
  Açılmak istiyorum açık denizin sesine
  Vasıl olmayı diliyorum umudun rahikasındaki o asudeliğe
  Ne yetimin çilesine, ne mahzunun terennüm ettiği bizarı aşk hecesine
  Tahammülüm azalıyor, yüreğim burkularak hicrana seslenerek emekliyor
  Nihayet bir canım, ne hoyrat bir kanım
  Depdepe içinde soluyan bühtanım, nefsim için hezeyanım
  Ne kalbin sesinde, ne ruhun efkarlı penceresinde, aşk ne uzak perde
  Dil söylesede, göz hissiyatın meylinde, irade zafiyetyle söyle kimin emrinde
  Musalla taşı, o naaşın hicran haykırışı
  Mezarın meskun yakarışı, cemaatın bin bir dilde çırpınışı
  Toprapın sessizliği, yüreği kalptan ayıran hecesi, nefsin garip uzleti
  Neler anlatıyor, tevdi edilen ne varsa aklı o an bırakıyor, hesaba yakınıyor
  Bir can ki ölümün idrakine matluptur
  İnsandan gayri ne varsa, vakıadan habersiz dervişi erdir
  Hakikatin perdesi kim için en mukayyetli edeptir, lisan için kalbiidir
  Ölüm, nihayet değildir, mizan haşyete ram olmuş sebeptir, aşk kul içindir


  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

 10. #30
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Kayseri
  Mesajlar Mesajlar
  1.977
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 161 + 3744

  Cevap: Mustafa CİLASUN Şiirleri

  Bilmem ki ümidin firakı kalbine ne söyler!  Ne lafza muhtaç harf, ne hecenin kavlinde bir af
  Bilmem ki gönül niye hicran abadında tuhaf, efkârın ihtişamı ne ferah
  Dert hilkatin temayülünde inşirah, kalbin latifliğinde mümbit bir felah ve refah
  Ne çilenin güftesi elemin katresinde güneşe hasret hakikati, muştuya muhtaç ati aşk


  Alıp götüren zaman, sormadan halini hasreder
  Semada tebarüz eden yıldızlar, ruhumun aidiyetinden firkati lütfeder
  Suya muhtaç nefesin, solumaya tabii hevesin, insan kimliğinden sudur eden halin
  Niyetin asliyesinde gizlenen ferasetin, bahtına umut bağlayan nice gayretin o ülfetin


  Rahlede boyun büktüren ihlâslı teslimiyetin
  Kıraat edilen her sürenin serencamında dile gelen ayetlerin idraki halde
  Ne kadar yaban kalırsan, korkulara kapılarak hayatını karatsan fayda kesp etmez
  Nefesin ana tabi, kalbin sahibiyle kavi, vicdan senasında ve bakir toprağı aşk kokar


  Ne kadar figan etsen, zevkle gününü gün etsen
  Takat tevdi edilen bir sanattır, kalbin inşirahına taraftır, sevdaya ramdır
  Anne niye her nefes için yârdir, şefkati ve hamiyetiyle ferahlatan bir canı revandır
  Korku kim için kardır bühtan niye solduran cenahtır gereksiz hardır ibret aşkı nardır


  Ne talan edilmiş ruhlar, ne yuhalanan zanlar
  Kimler için muteberdir bahtı gazalar, figan ettiren anlar, zulmedilen canlar
  Ne müstekbirin narası, ne arsızlık harı, müstezafların hülyası neye umut bağlar
  Kim için ellerini açarak secdeye kapanıp yanar, canhıraş içinde efkârı sineye bağlar


  Çok görme, meskûn mezarı görmeden geçme
  Derdini anlatamayan, bahtın hülasasını yaşayan, hicrana kanarak ayılan
  Nazarın her perdesinde, kalbin titrettiği vesileler içinde, tabi olunan her ne ise
  Asabiyeti ihata eden rahleyse, tebessüm edip görmeden geç, eğer mukallitlik nitelikse  Mustafa CİLASUN
  Yazar : Risale Forum
  Aşk; halin demidir!

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2004, 201, 2014, 2017, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 227, 271, 327, 427, 440, 527, 592, 600, 627, 727, 827, 927, aaa, abiler, ablalar, açacak, acil, acizane, adaletli, adalettir, adıyla, ahenk, ahmaklı, ahseni, aklı, aklımızla, akti, akıldan, akıllara, akılını, alaca, alanında, aldatan, aldatmak, aldatmaz, aldıkları, âlemleri, alınmış, amelin, amin, andan, anlamıyorum, anlayamıyorum, anlayan, anlaşılmıyor, anlaşılı, aracı, araf, arkadaşı, arpa, arınmış, arz, asi, askerlik, aslı, asırlara, atan, atmak, atmasın, avam, aya, ayetten, aynen, ayrımı, azamı, azarlama, azlığı, ağlayarak, ağzı, aşk-ı vuslat, bahanedir, bakmalı, bakmıyor, bakıyorum, barışı, basar, baskı, baskısı, bayrak, bağlamış, bağışlar, bağışıklık, başarının, başkasını, başlattılar, başlayan, başıboş, başındaki, bedeldir, bekçisi, belirleyen, beraberlik, bertaraf, beslemek, beter, bezirgan, beşer, bildim, bilenlere, bilesin, bilinen, biliniz, bilinmez, bilirsiniz, billahi, bilmede, bilmeliyiz, bilmesi, binaen, binaenaleyh, bindir, bir adam, biranda, birçok, birdir, birebir, birlik, bitkisel, bitmeyen, bitti, bizimle, bizleri, bombalar, bozan, bozulması, boğulmak, boşa, budur, bühtan, bulamaz, bülbülü, buldum, bulunmak, buna, bundan, burcu, bütünleş, bütünlüğü, bırakmıyor, bıraktığı, çalışıyor, çalışıyorlar, camiası, camiler, çaresizim, cazibesinden, çağırıyor, cebinde, çekerdi, çekerse, çekilmeli, çekiyor, çekmez, celilini, çerçevesi, cesaret, cihanı, çinde, çünki, çıkış, çınar, çıplak, dadır, daha, damarı, darda, darı, dayanıyor, dağlar, dedikleri, dediler, defaten, delalet, delildir, demdir, demeye, derece, deri, devayı, deyince, değildi, değilim, değiştirmek, dikkatle, dile, dilemek, dileyen, dinimi, dininde, dinlemedi, direniş, dirilsin, divanı, diyarın, diyarında, diyebilirim, diyordum, diyoruz, diz, diş, dökmek, doktora, doymak, doğruları, doğuma, dünyadan, duruma, duyan, duymamak, düğü, düğümü, düşüncelerle, düşünmeliyim, düşünüyor, düşünüyorum, dış, dışında, eceli, edeceğiniz, edendir, edenleri, edepli, edilemeyen, edilirse, edin, edinirse, edipler, ediyorlar, ediyorsun, efendim, efes turları, efkar, ekimi, ekseninde, eksenli, elenmek, elimizden, eliyle, ellerinde, elmeli, elzemdir, emanetin, eminle, emrini, emsal, enam, enteresan, eriyen, erozyonu, ertelemeyi, esenlik, esrarlı, etmekteyiz, etmeme, etmemesi, etmemiz, etmişsin, etsek, etsem, ettiklerini, ettiren, ettirir, ettirsin, ettiysen, ettiğimiz, evden, evilik, evladı, eyleme, eğilir, eşsiz, fakirler, faktörler, farklar, fazilet, faziletler, fecr, fecrin, fedakarlığı, felak, felakete, ferah, feraseti, fikirleri, fikrini, firdevs, foto, frenk, fussilet, fırsatçıları, fırsatları, galebe, gamsızlığı, garibim, gayret, gazabı, gecelerin, geçirmiş, geçiş, geçmesi, gelmiyor, gelmiş, gemide, gerçeğini, gerekiyor, gerilmiş, getirip, gezi, gideceğini, gidip, gidiyorsunuz, gidiyoruz, girdim, gitmez, gitmiş, gitti, gizlidir, göndermiş, göreceksin, görmesin, görmeye, görmeyi, görmezse, görüyorum, görüşleri, gösteriş, gülene, günahtan, gününüz, güvenin, güvenli, güvenme, güzelliği, hadislerden, hak, hakikatine, hakikatten, hakikattı, hakkaniyeti, haktan, halet, halka, halketmiş, hallere, hallerini, hangisine, hapis, harap, hararet, harbi, hastalıktan, hatalarla, hatası, havas, hayalleri, hayattı, hayatım, hayrette, hazinedir, hazretlerini, hazırlıklar, hazırlığı, herşeye, herşeyin, heves, hevesi, hezeyan, hidayetin, hiddetle, hilkat, hissediyorum, hissettim, hitaben, hitabet, hizmete, hücum, hükümet, huylu, hırsları, ibarettir, iblise, ibrettir, içimize, içindeyim, idrakin, ihanet, ihata, ihlastı, ihtirasları, ihyası, ikincisi, ilerlerken, ilham, ilimle, ilimlerde, ilimlerle, ilimsiz, ilişkisi, ilkokul, imdat, imran, imtihandı, inananlar, inancı, indirilir, inhisar, iniyor, inkilabı, inna, insanlığı, intihara, isen, istedin, istekleri, istemeye, isteğini, isyana, itham, itibat, itidal, işaret, işgal, işkence, işlere, iştir, iştiyak, jpg, kabin, kabre, kabrimi, kabrin, kabristan, kafaya, kahrı, kainatta, kalacak, kalası, kalbimde, kalbinin, kaldıracak, kalmamalı, kalmamış, kalmasını, kalpteki, kalsı, kapanmak, kapansam, kapılmak, kapında, karakol, kardeşi, kardeşleri, kardeşlerimiz, kardeşlerimizi, karışması, katledilen, kavga, kavramı, kavuşmuş, kaygılarından, kayseri, kayı, kayısı, kazancı, kağı, kebiri, kederi, kemalin, kemik, kendilerini, kesilmiş, kesiş, kesmeyi, kesretli, kesti, keyf, kimsede, kinaye, kitabını, konuşmak, konuşsun, korkudan, korkunun, koruması, koyan, koyup, koşulsuz, koşuş, kudretine, kulak, kullar, kurar, kurtarıcı, kılman, kınamak, kırılmadan, kırılmaya, kısmı, kıssalar, kısı, kısımlarını, kıymetini, lam, lan, laneti, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, mahalli, mahlukat, mahremiyeti, mahşere, makamından, mama, maraz, mazlumlar, mağfiret, mağfiretini, mağlup, mecbur, medarı, media, medrese, melaike, menbaı, meramı, merhametin, mesajın, mesel, meselede, meselelere, meselesine, meseleyi, mevcut, mevsimler, mevsimlerin, meydanı, meyletmek, mezarlık, mihengine, milleti, misliyle, mizanıyla, modu, muazzam, muhabbete, muhabbettir, muhakkak, muhtacı, muhterem, mukaddestir, mükellefi, mükellefiyet, mükerrem, mümkü, münazaraya, müphem, müslümana, mustafa, müttefik, müş, nail, naki, nas, nasib, nature, nağmesi, nedenleri, nefer, nefret, neyin, nezâket, nezaketi, nihayet, niyetle, nüfuz, nüksetti, nurdur, nurullah, nutku, odası, ödü, okumaktan, okuyorum, okuyunca, olacaklardı, olan, olana, olduk, olduğuna, olduğundan, olgun, olmadı, olmadığı, olmaktan, olmamak, olmayanı, olmayı, ölmeye, olmu, olsalar, olsun, olu, onlardan, onsuz, onuru, oralarda, örfi, orga, ötelemek, ötelere, oyunlar, özellikle, öğrendim, öğrenmeyi, öğreten, öğretmenin, pakistan, parçalayan, parkı, payidar, paylaşmak, paylaşıyorum, pembe, planı, pusula, pınarı, rabbinin, rabbı, rahatla, rahatı, rehbersiz, revaç, rezil, rfan, ricası, risalesinde, rüyalar, rüyam, saadetine, sabahı, sabır, sabırda, sabırı, sahibi, sahibidir, sahibine, sahnesi, sahte, sahurun, sakı, sali, samimiyettir, sancıları, sanmak, sardı, sarih, sarılmak, savrulan, sayan, sayılan, script, seçim, sekiz, sekte, selma, semai, seniye, sera, sermaye, servet, servis, seslendi, seslenir, sev, severiz, sevgisiz, seviyesi, sevmeyen, sevmez, sevsin, show, sihri, sisi, sivilce, siyasal, sizde, sizdeki, sizlere, sofrasından, sohbete, sohbetin, sohbette, sor, söylemez, söylemiş, söyleyerek, söylüyorum, suçludur, sultana, süre, süren, sürgünde, surlar, sürmek, sürü, sürüklüyor, susuz, süzülen, sıhhat, sıraları, sırdı, sırra, sığı, sığınmak, tahrip, takdirde, takibi, taksim, takvasını, takvaya, takvim, tanımayan, tanımayanlar, tanıyor, tasavvur, taviz, tavsiyelerini, tavır, taşları, tecavüz, tedirgin, tefrikaya, telefonlar, teli, tema, terakki, teranesi, terki, ters, teslimiyete, tevhit, tevili, teyze, ticarette, titremeleri, titreyiş, tokat, toplamak, topluma, tüccarlığı, tükenmez, tutar, tutma, tutmaz, ufkunu, ufuk, ülke, uluhiyeti, umma, umum, unutması, unutulmayacak, üstü, uyanmalı, uyanı, uykular, uykunu, uyum, uzak, üzermiyim, üzülmesin, üzülmeyin, vade, varlığının, varmıdır, vazgeç, vazifeli, vazifemi, verdiği, verildi, verilmiş, vermenin, vermişler, vesayet, vesveseler, veyahut, vicdanında, vurmak, warning, yakmaya, yakınlarımda, yalnizlik, yalnızlıkta, yandex, yanlışlar, yanmak, yapacaktı, yapanlar, yapması, yapılırsa, yapıyorlar, yaradan, yaradanı, yarası, yaratanı, yaratılanlar, yardımcı, yardımı, yarım, yarışı, yatmaktan, yayı, yazdığı, yazmalı, yazılan, yazılırken, yağıyor, yaşadığı, yaşamada, yaşanmaz, yaşanıyor, yaşlılara, yaşıyoruz, yepyeni, yerden, yitik, yokluğunda, yolcusu, yolcusun, yolcuyum, yönelelim, yorgunluk, yükleri, yurduna, yüreğime, yürüyüş, yüzleri, yüzleşmek, yıkıyor, yıldızlara, yıldızları, yılların, ışık, ışıkları, zahmet, zakir, zamanla, zamanları, zarif, zeminde, zerrelerin, zikirle, zira, zulmet, zulmü, şahsen, şahsiyet, şartları, şayet, şaşkınlığı, şehr, şerifi, şevk, şevkte, şeye, şifası, şirke, şirkle, şöhret, şükrettim, şükürle

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222