AKLIMIZ HEM DERT, HEM DE DERMANDIR!
Terbiye edilmemiş vahşi hayvanlar vardır. Ama terbiye edilmiş bir öküz o kadar uysal ve munistir ki boyunduruğu boynuna koyarsınız, çifte, düvene koşarsınız gık demez. Bir inek, bir koyun süt verir, et verir. Arı bal verir, hiç itiraz etmez. Ama insan öyle mi? Verdiği her şeyin karşılığını ister. Hayvanlar yaratıldığından beri ürettiği her şeyi, itirazsız verir ve karşılık da beklemezler. Demek ki hayvanlar yaratılış gayesini biliyor. Biliyorlar ki etinden, sütünden, yününden, balından ve ürettiklerinden insanlar faydalanıyor.
Hayvanlar bunları nasıl bilecek, hayvanlar akılsız varlıklardır diyorsanız, o zaman onlara sözü geçen, onları, yaratılışında programlayan birinin olduğuna inanıyorsunuz demektir. O, inandığınız da her şeyin yaratıcısı olan Allah’dır.
800 kiloluk, montofon cinsi bir ineği düşünüyorum: Eğer bu inek insana itaat edecek şekilde yaratılmasaydı, bir gram süt vermezdi. Yanına yaklaştığımızda bir tekmede canımızı çıkarırdı. Ama öyle yapmıyor. O dağ gibi inek, büyük bir teslimiyetle sütünü sağdırıyor. Demek ki inek yaratılış gayesini biliyor, itiraz etmiyor, itaat ediyor. Allah, aklın işlevini vahye bağlamıştır. Nefis aklın yoluna engeller koymaktadır.
Bir kurdu, bir aslanı; yavrularına hizmet ettiren sebep nedir? Bir tavuğun, civcivlerini korumak için; başını kaptırma pahasına köpeğe saldırtan his ne olabilir? Bunları düşünmek kimin işi, bunlar düşünmeye değmez mi? Birbirini öldürmek için; tank, top, tüfek, bomba, uçak, gemi, füze yapan, insan, insanlığından uzaklaştıkça vahşetini artırmıştır. Bugün dünya üzerinde birbirini katleden insandan başka hangi canlı grubu vardır?
Geçmişte savaşlar bile insan fıtratına uygun yapılırmış. Bu yüzden halkın efsaneleştirdiği Köroğlu’na dayandırılan şu mısralara bakın:
“Benden selam olsun Bolu Bey’ine/ Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır./ Ok gıcırtısından kalkan sesinden/ Dağlar seda verip seslenmelidir./ Düşman geldi, tabur tabur dizildi,/ Anlımıza kara yazı yazıldı,/ Tüfek icad oldu mertlik bozuldu,/ Eğri kılıç kında paslanmalıdır./ Köroğlu düşer mi yine şanından,/ Ayırır çoğunu er meydanından,/ Kırat at köpüğünden düşman kanından,/ Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.”
Bugün katliam, modern savaş silahlarıyla silahsızlar üzerinde yapılıyor. Bunun insanlıkla ne ilgisi var? Akla hayale gelmez cinayetler silahla işlenmektedir. Hangi hayvan grubunun silah makineleri ve fabrikaları var? İnsanlık; yaptığı gayri insanilik eylemine son vermek için oturup düşünmeli, bu vahşetten kendini kurtarmaya çalışmalıdır. İnsan, aklından gördüğü zararı hiçbir şeyden görmemiştir. İnsan, cehenneme de, cennete de aklıyla girecektir. Aklın son durağı ya cennettir, ya cehennemdir. Aklımız hem derttir, hem de dermandır!.
09. 03. 2012 Durmuş Göktekin