FELAH

Yâ Rabbi ! Methettiğin- vasıfta kulun eyle,
Namazı haşyet içre- huşûyla kılan eyle,
Nerde bir hayır görse- koşarak gelen eyle,
İbâdetten haz duyan- muhabbet alan eyle,
Tesbihat ve zikrinle- huzûra dalan eyle,
Her türlü selâmeti- rızanda uman eyle,
Makbul amel işleyip- günahı silen eyle,
Faydasız- boş işlerden-uzakta duran eyle,
Sana Dost olanları- kendine yâren eyle,
İlâhi sohbetlere- irtibat kuran eyle,
İffetine muhâfız- çok çetin olan eyle,
Yasağına geçmeyen- hak hukuk bilen eyle,
Zekâtı fazlasıyla- yoksula veren eyle,
Emânet ve ahdine- sıdk ile duran eyle,
Namazında Rabbiyle- diyalog kuran eyle,
Anne baba hatrını- dâima soran eyle,
Dertliye derman olup- yarasın saran eyle,
Mabedinden son çıkan- en önce giren eyle,
Huzurunda olmanın- farkına varan eyle,
Resulünün(sav) aşkıyla- kavrulan, yanan eyle,
Hasretinden görnlünü- hicrana salan eyle,
Affolmuş, bağışlanmış- felâha eren eyle,
Ve nihâyet sonunda- vâris’lik bulan eyle,
Kurtuluş beratıyla -sevinen, gülen eyle,
O Firdevs Cennetinde- ebedî kalan eyle.

Sallü alâResulüna Muhammed
Allahümme Salli alâ Muhammed


Şevket OKYAY

alıntıdır...