2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  uğur çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 95 + 1246


  Namaz nasıl az masrafla kazanılır bak, gör

  Namaz nasıl az masrafla kazanılır bak, gör
  19 Kasım 2011 / 00:01
  Günün Risale-i Nur dersi

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
  اَلصَّلاٰةُ عِمَادُ الدِّينِ (“Namaz dinin direğidir.” (Tirmizi, İmân: 8; İbni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:76.)
  Namaz ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır; hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat’î anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, gör:
  Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, herbirisine yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki: “Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lâzım bazı şeyleri mübâyaa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir.”
  İki hizmetkâr, ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Birtek altını kalır. Arkadaşı ona der: “Yahu, şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerîmdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler; bir günde mahall-i ikametimize gideriz. Yoksa, iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”
  Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı?
  İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!
  O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır.
  O iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız insanlardır.
  O yirmi dört altın ise, yirmi dört saat her gündeki ömürdür.
  O has çiftlik ise Cennettir.
  O istasyon ise kabirdir.
  O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre, o uzun yolu mütefâvit derecede kat’ ederler. Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder. Kur’ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder.
  O bilet ise namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen, ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder! Zira, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse -halbuki kazanç ihtimali binde birdir- sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksan dokuz ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?
  Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü âhirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibkà eder. (Sözler, 4.Söz)
  Bediüzzaman Said Nursi
  SÖZLÜK:
  bahtiyar : talihli
  bedbaht : talihsiz, kötü talihli
  define : hazine, gizli servet
  divane : akılsız, deli
  hâkim : idareci
  has : özel
  hizmetkâr : hizmetçi
  ikamet etmek : oturmak
  kat’î : kesin
  kerîm : ikram sahibi, cömert
  kıymettar : kıymetli, değerli
  mahall-i ikamet : kalınacak yer
  mesken : ev, yer
  muvakkat : geçici
  mübâyaa etmek : satın almak
  mühim : önemli
  nefis : kişinin kendisi; insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu
  sarf etmek : harcamak
  sefahet : yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, bilnçsizcesizce davranış, budalalık
  şimendifer : tren
  tayyare : uçak
  temsilî : kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik
  zayi etmek : kaybetmek
  âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki hayat
  âkıl : akıllı
  amel : iş, davranış
  berk : şimşek
  beşer : insan
  dünyevî : dünyaya ait
  ebed : sonsuzluk
  ehl-i takvâ : takvâ sahipleri
  fani : ölümlü, geçici
  gafil : duyarsız, sorumsuz, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranan
  hakikat : gerçek, doğru
  hâkim : idareci, yönetici
  Hâlık : herşeyi yaratan Allah
  has : özel
  haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
  hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
  hayat-ı ebediye : sonsuz âhiret hayatı
  hazine-i ebediye : sonu olmayan, sonsuz hazine
  hilâf-ı akıl ve hikmet : akla ve ilme aykırı
  hilâf-ı akıl : akla aykırı
  hizmetkâr : hizmetçi
  ibkà etmek : devamlı ve kalıcı hale getirmek
  iştirak etmek : katılmak
  kâfi : yeterli
  kat’ etmek : aşmak, kesmek
  Kur’ân-ı Azîmüşşan : şanı yüce Kur’ân
  musaddak : doğrulanan
  mübah : sevap veya günah olmayan günlük işler
  mütedeyyin : dindar
  mütefâvit : farklı
  nefis : insanın kendisi
  Rab : herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
  sarf etmek : harcamak
  sermaye-i ömür : ömür sermayesi
  suret : şekil
  şevk : çok istek ve arzu, coşku
  takvâ : Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyma
  zulmetmek : haksız yere kötülük etmek

  Benzer Konular
  Gemide namaz nasıl kılınır ve kıble tayini nasıl yapılır?
  Gemide namaz nasıl kılınır ve kıble tayini nasıl yapılır? Gemide namaz nasıl kılınır ve kıble tayini nasıl yapılır? Hareket halinde olan bir gemide ayakta durup kılmak mümkünse öyle yapılır. Devami...
  Şampiyonlarından LYS'ye nasıl çalışmalıyım LYS nasıl kazanılır sorusunun cevabı
  Şampiyonlarından LYS'ye nasıl çalışmalıyım LYS nasıl kazanılır sorusunun cevabı Şampiyonlarından LYS'ye nasıl çalışmalıyım LYS nasıl kazanılır sorusunun cevabı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Türkiye birincisi İbrahim Ethem Hamamcı ve Türkiye ikincisi Ömer
  Allah korkusu ve Allah sevgisi nedir, nasıl anlaşılmalıdır ve nasıl kazanılır?
  Allah korkusu ve Allah sevgisi nedir, nasıl anlaşılmalıdır ve nasıl kazanılır? Allah'a iman eden kimse, Onu tanıdıkça hem çok sevecek hem de çok korkacaktır. Bu nedenle Onu sevmenin ve ondan korkmanın yolu Onu, sıfatlarını, isimlerini ve eserlerini tanımaktır. Ayrıca ibadetleri yapmakla ve günahlar
  Namaz ucuz ve az bir masrafla kazanılır
  Namaz ucuz ve az bir masrafla kazanılır Namaz ucuz ve az bir masrafla kazanılır Risale-i Nur dersi Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Huzur-u daimî nasıl kazanılır?
  Huzur-u daimî nasıl kazanılır? Büyük mutasavvıf ve vahdet-i vücud mesleğinin güneşi olan Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, kelâm ilminin kutuplarından olan Fahreddin-i Râzî’ye bir mektup yazar. Muhyiddin-i Arabî genç ve heyecanlı bir kişi. O sıralar
  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 2. #2
  uğur çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 95 + 1246


  Cevap: Namaz nasıl az masrafla kazanılır bak, gör

  Ayasofya’yı görmeden ölünmez
  19 Kasım 2011 / 08:14
  İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ayasofya, ölmeden önce mutlaka görülecekler listesine girdi

  Ünlü haber sitesi Huffington Post tarafından düzenlenen ‘Ölmeden önce görülecek 1000 yer’ anketinde ilk 16’ya giren Ayasofya, eleme usulüyle süren oylamada bir üst tura çıkabilir. Elemenin ilk turunda Ayasofya’nın rakibi, Şili’ye ait Paskalya Adası.
  Üç turdan sonra finale kalacak olan iki yer yarışacak ve yapılacak son oylamayla, ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında en başta yer alacak olanı 28 Kasım günü belirlenecek. Listede Kahire’deki Keops Piramidi, Moskova’daki Kızıl Meydan, Peru’daki Machu Picchu antik şehri, ABD’deki Yellowstone Milli Parkı ve İtalya’daki Vatikan bölgesi de var.
  Hürriyet
  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222