NEFİS MERETEBE,DERECELERİ


1-NEFS-İ EMMARE: Nefsimizi,bizi zorla kötülüğe sürükleyen nefistir.Ruh nefse boyun eğmiştir.


SIFATLARI: Cehalet,cimrilik,hırs,kin,gadap,şehvet,tamah,haset ,istihza,ahmaklık,unutkanlık,buğz,çok yemek,çok uyumak,çok konuşmak,fazla neşe,şımarıklık.
Seyri-->İlellah, Alemi-->Alem-i Halktır.

2-NEFS-İ LEVVAME: Kendini kınayan nefistir.

SIFATLARI: Kınama,heves,kötü fikir,ucb,çekişme,kahır,temanna,gizli riya,makam sevgisi,şehvet tutkusu,şirretliktir.
Seyri-->İlellah

3-NEFS-İ MÜLHİME: Kendisiyle şiddetli bir mücadele halindedir.

SIFATLARI: İlim,cömertlik,kanaat,tevazu,sabır,ezaya tahammül,özürleri kabul eden,güzel zan,hoşgörü.
Seyri-->Fillah, Alemi-->Mana Alemi, Hali-->Muhabbet

4-NEFS-İ MUTMAİNNE:Şirkten,isyandan temizlenmiş nefistir.

SIFATLARI:Cömertlik,tevekkül,büyüklere tazim,tatlı dil,hataları bağışlama,sabır,şükür,hilm,teslimiyet,rıza,ibadet, güler yüzlülük,sürekli huzur,müşahede,kusurları örtme.
Seyri-->Maallah, Alemi-->Hakikat-ı Muhammediye

5-NEFS-İ RAZİYYE

SIFATLARI: Vera,hulus,muhabbet,ilan,huzur,Mevla ile dostluk,keramet,rıza,teslimiyet,halka irşad,en ince edep,duası kabul,herkes tarafından saygıyla karşılanır.
Seyri-->Fillah, Alemi-->Lahut

6-NEFS-İ MARZİYYE

SIFATLARI: ALLAH ve Rasulunun ahlakıyla ahlaklanmak,hataları bağışlamak,ayıpları örtmek,güzel zanda bulunmak,herkese lütuf ve şefkat göstermek,insanları kurtarmak için meyl ve muhabbet.
Seyri-->Anillah, Alemi-->Seyrifileşya

7-NEFS-İ SAFİYYE

SIFATLARI: Her şeyi haktan bilir,artık saflaşmıştır ve süzülmüştür.Taş iken elmas olmuştur.Hakkın kölesi olmuştur.Kaynaklar: Ruhul Beyan 1/416-417 İhya-u Ulumiddin