Sayfa 2/21 İlkİlk 12345612 ... SonSon
202 sonuçtan 11 ile 20 arası

Konu: Tefeül...

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1236 + 95804


  Cevap: Tefeül...

  Mükâfatımız O'ndandır!
  "İhtisap" kelimesi de sevabın Allah'tan beklenmesi manâsına
  gelmektedir; dünyevî beklentilere girmeme, sadece Allah'ın
  hoşnutluğunu gözetme ve mükâfatı O'nun rahmetinden umma demektir.
  Hayır işlerinde ve ibadetlerde ihlas ve samimiyete aykırı hiçbir husus
  olmamalı; riya ve süm'alara girilmemelidir. Hiçbir amel insanların takdir
  ve teveccühlerine bina edilmemeli; her şey Allah için yapılmalı ve
  beklentiler de hep Allah'tan olmalıdır. O beklentilerde de yine himmet
  âlî tutulmalı; yani, yapılan işler dünyevî faydalara bağlanmamalıdır.
  Gerçi, Sahabi anlayışıyla, ayakkabımızın bağını bile kaybetsek biz onu da
  Allah'tan istemeliyiz. Arkasında olduğumuz her konuda gayret etmeli,
  iradenin hakkını vermeli ama neticede her şeyi Allah'tan dilemeliyiz.
  Ancak, kulluğumuzu Cenâb-ı Hakk'a sunarken, O'nun Ma'bud, bizim de
  kul olduğumuzu hiç hatırdan çıkarmamalı; O'nun hakkı olduğu için kulluğumuzu
  O'na tahsis etmeliyiz. Dolayısıyla, ibadetlerimizi ihtiyaç ve
  isteklerimize bağlamamalı, vazifemiz olduğu için onları eda etmeliyiz.
  Haddizatında, Cenâb-ı Hak'tan bir şey isteme bizim zatî hakkımız değildir;
  O'nun lutfedip bize verdiği haklar türündendir. O öyle lütufkârdır
  ki, o hakları Kendisine karşı kullanmamıza müsaade etmiş ve kullandırmıştır.
  Meselâ, bir manâda, "Siz Bana kullukta bulunun, ibadet ü taatinizi
  yerine getirin -ki bu sizin vazifenizdir- Ben de, öbür âlemde
  244
  nimetlerimle sizi sevindireyim" demiş ve bir mukavele yaparak bize bazı
  haklar vermiş; "Kulluğunuzu yaparsanız Benim üzerimde hakkınız olur"
  demiştir. Demek ki, hakkı veren de, onu kullanma imkanı bahşeden de
  Allah'tır.
  Yoksa, bizim mahiyetimizde ve rızık olarak bize verilen nimetlerde
  kaç paralık kendi sermayemiz var ki, herhangi bir hakkımız olsun! Evet,
  biz mebdeden müntehaya kadar her şeyimizle O'na aidiz ve O'nun verdiği
  haklarımız olsa da her şeyden önce birer kuluz. Öyleyse, bir kula
  yaraşır şekilde hareket etmeli ve sadece Hâlıkımızın, Râzıkımızın ve
  Rabbimizin hoşnutluğunu dilemeli, ibadetlerimizi de bu niyetle yerine
  getirmeliyiz. İşte, "ihtisap" tabiri de bu hakikatlere bağlı kalarak, sadece
  Allah için oruç tutmak gerektiğini ve mükâfatı O'ndan beklemenin lüzumunu
  belirtmektedir.
  Hâsılı; Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelü't-tehâyâ) "Men sâme Ramadâne
  îmânen vehtisâben gufira lehu ma tekaddeme min zenbihi" buyurmuş;
  Ramazan'la gelen berekete tam inanan, ihlas ve samimiyetle oruç
  tutup bu mübarek ayı ibadet ü taatle değerlendiren ve sevabını da yalnızca
  Allah'tan bekleyen mü'minlerin geçmişte işledikleri günahlarının
  dahi affedileceğini müjdelemiştir.
  Kırık Testi 5 İkindi yağmurları
  Yazar : Risale Forum
  Vazifelerini ücrete bağlayanlar asla ıslahçi olamazlar.
  M.fethullah GÜLEN

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nereden Yer
  KASTAMONU İSLAMİ HARP CİHAD MÜCADELE TEŞKİLATI KARARGAHINDAN....
  Mesajlar Mesajlar
  4.088
  Blog Blog Girişleri
  734
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 307 + 10696


  Cevap: Tefeül...

  İ'lem Eyyühel-Aziz! Bu küre-i arz misafirhanesi, insanların mülk ve malı değildir. Ancak insanlar, amele gibi o misafirhanenin çeşit çeşit işlerinde ve tezyinatında çalışırlar. Eğer küre-i arzın haricinden yabancı birisi gelip misafirhanenin bir mu'cize ve harika olduğuna ve insanların da aciz, fakir, muhtaç olduklarına dikkat ederse, bu insanlar bu binaya sahib ve sani' olacak bir iktidarda değildir, ancak böyle harika bir masnuun sanii de mu'ciznüma olduğuna kat'iyyetle hükmedecektir. Ve bu insanlar, o Sultan-ı Ezeli'nin makasıdına çalışan amelelerdir. Bu ameleler, aldıkları ücretlerinden maada bu binadan bir şeye malik ve sahib olmadıklarına tekraren hükmedecektir. Ve keza o çiçeklerin zevilhayata karşı gösterdiği teveddüdlerine ve tahabbüblerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki: Bir Hakim-i Kerim tarafından misafirlerine hizmetle muvazzaf bir takım hedaya ve behayadır ki, Sani' ile masnu arasında bir vesile-i tearüf ve tahabbüb olsun.

  (Bediüzzaman Said Nursi - Mesnevi-i Nuriye'den)

  Lügatler
  Âciz :güçsüz, zayıf
  Amele :işçi
  Behaya :güzel, parlak, lâtif şeyler; hediyeler
  Fakir :ihtiyaç sahibi, muhtaç, yoksul
  Hakîm-i Kerîm :herşeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah
  Hariç :dış, dışarı, dışında
  Harika :hayret uyandıran, hayranlık veren, imkânların üstünde olan
  Hedaya :hediyeler
  Hükmetmek :idare etmek, hakim olmak,yönetmek
  İ’lem Eyyühel Aziz :Ey aziz kardeşim, bil ki
  İktidar :güç, takat, kudret, idare
  Kat’iyet :kesinlik, şüphesizlik
  Keza : bunun gibi, aynı, aynı biçimde
  Küre-i arz :yeryüzü, dünya
  Maada :başka, fazla, bundan gayrı
  Makasıd :maksatlar, gayeler
  Mâlik: sahip
  Masnu :yapılan, yapılmış, sanatlı yapılmış
  Mesnevi-i Nuriye :nurlu parçalar, nurlu manzumeler

  Misafir :ikamet yeri dışında olan, konuk, yolcu
  Misafirhane :misafir ağırlanan yer
  Mu’cize :insanların yapmaktan aciz kaldıkları, ancak Allah tarafından yapılabilen ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasip olan harika hadiseler
  Mu’ciznüma :mucize gösteren
  Muhtaç :ihtiyacı olan
  Muvazzaf :vazifeli, bir işle meşgul
  Mülk :mal, sahip olunan şey
  Sahip :koruyan, elinde tutan, mâlik olan
  Sâni’ : her şeyi mükemmel ve sanatla yaratan Allah
  Sultan-ı ezeli : başlangıcı olmayan zamanın Sultanı(Allah)
  Tahabbüb :sevgi besleme, sevgi duyma
  Tebessüm: gülümseme, gülme
  Tekraren :tekrar ederek, yineleyerek
  Teveddüd :birini kendine sevdirme
  Tezyinat :süslemeler, donatmalar, ziynetler
  Ücret :hizmet karşılığı verilen şey
  Vesile-i tearüf ve tahabbüb:birbirlerini tanıma ve birbirlerini sevme vesilesi, aracı
  Zevil hayat :hayat sahipleri
  Yazar : Risale Forum
  [ img ]http://img25.imageshack.us/img25/184...lhareketli.gif[ img ]
  "Nurlar karanlıkları boğana dek bu davamız sürecek"TİR.İnsan zulmeder kader adalet eder.

 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nereden Yer
  KASTAMONU İSLAMİ HARP CİHAD MÜCADELE TEŞKİLATI KARARGAHINDAN....
  Mesajlar Mesajlar
  4.088
  Blog Blog Girişleri
  734
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 307 + 10696


  Cevap: Tefeül...

  Her yüz, yüzer cihetle Allah'a şehadet eder
  04 Haziran 2011 / 00:01
  Günün Risale-i Nur dersi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken,
  birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir teşahhus vechi veriliyor ki,
  meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebnâ-yı cinsinden herbirisine karşı birer alâmet-i farika o küçük yüzde bulunduğu ve zâhir ve bâtın duygularıyla, kemâl-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle, o yüz, gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder.
  Herbir yüz, yüzer cihetle bir Sâni-i Hakîmin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyet-i mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın Hâlıkına mahsus bir hâtem olduğunu akıl gözüne gösterir.
  Ey münkir! Hiçbir cihetle kabil-i taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti hangi destgâha havale edebilirsin? (Otuz Üçüncü Söz)
  Bediüzzaman Said Nursi
  SÖZLÜK:
  âciz : güçsüz
  alâmet-i farika : ayırt edici işaret
  bâtın : görünmeyen, iç
  bilmüşahede : gözle görüldüğü gibi
  câmid : cansız
  ebnâ-yı cins : kendi cinsinden olanlar
  efrat : fertler
  envâ : türler
  erzak : rızıklar
  faaliyet-i hakîmane ve basîrâne ve rahîmâne : şefkat ve merhametle, görerek ve bilerek yapılan hikmetli işler, icraatlar
  fâsık-ı gafil : âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranan günahkâr kimse
  hakîmâne : hikmetli biçimde
  Hâlık : herşeyi yaratan Allah
  hâtem : mühür, damga
  heyet-i mecmua : genel yapı, bütün
  imkânat : olabilirlikler, varlığı ile yokluğu ihtimal dahilinde olanlar
  izhar : gösterme
  kabil-i taklit : taklidi mümkün
  kemâl-i hikmet : tam ve mükemmel bir hikmet
  kemâl-i mizan ve intizam : mükemmel bir ölçü ve düzen
  kıyamet : dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması
  muntazam : düzenli
  münkir : inkârcı, inançsız
  münkir-i cahil : cahil inkârcı
  mütehayyir : şaşkın, hayrete düşen
  mütereddit : teredütte kalan, kararsız
  nebâtât : bitkiler
  nihayetsiz : sonsuz
  Sâni-i Hakîm : herşeyi hikmetle ve san’atla yaratan Allah
  sikke : mühür, işaret
  sikke-i ehadiyet : Allah’ın herbir varlıkta birliğini gösteren mühür
  sikke-i samediyet : hiç kimseye muhtaç olmayan ve herşey Kendisine muhtaç olan Allah’a ait mühür, işaret
  suret : şekil, biçim
  şehadet : şahitlik, tanıklık
  tabiat : doğa, canlı cansız bütün varlıklar, maddî âlem
  taife : grup, topluluk
  talimat : emirler, eğitimler
  teçhiz : donatma
  terhisat : görevlerin sona ermesi
  teşahhus : şahıslanma, belirlenme
  teşahhusat : şahıslanmalar, belirlenmeler
  vahdet : birlik
  vech : şekil
  vücud : varlık
  zâhir : görünen, dış
  zaman-ı Âdem : Âdem peygamberin zamanı
  zemin : yer
  ziyade : fazla, çok
  Yazar : Risale Forum
  [ img ]http://img25.imageshack.us/img25/184...lhareketli.gif[ img ]
  "Nurlar karanlıkları boğana dek bu davamız sürecek"TİR.İnsan zulmeder kader adalet eder.

 4. #14
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 226


  Cevap: Tefeül...

  OTUZ BİRİNCİ SÖZ MİRAC-I NEBEVİYEYE(A.S.M.)DAİRDİR
  5.1.DÖRDÜNCÜ ESAS-MİRACIN SEMERÂTI VE FÂİDESİ
  Miracın semerâtı ve faidesi nedir?

  Elcevap: Şu şecere-i tûbâ-i mâneviye olan Miracın beş yüzden fazla meyvelerinden, nümune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz.

  BİRİNCİ MEYVE
  Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir ki, şu kâinatı perişan ve fâni karma karışık bir vaziyet-i mevhumeden çıkarıp, o nur ve o meyve ile o kâinatı kudsî mektubât-ı Samedâniye, güzel âyine-i cemâl-i Zât-ı Ehadiye vaziyeti olan hakikatini göstermiş, kâinatı ve bütün zîşuuru sevindirip mesrur etmiş.

  Hem o nur ve o meyve ile beşeri müşevveş, perişan, âciz, fakir, hâcâtı hadsiz, a’dâsı nihayetsiz ve fâni, bekàsız bir vaziyet-i dalâletkârâneden, o insanı o nur, o meyve-i kudsiye ile, ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i Samedâniyesi ve mektubât-ı Samedâniyenin bir nüsha-i câmiası ve Sultan-ı Ezel ve Ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemâlâtının istihsancısı, halîli ve cemâlinin hayretkârı, habibi ve Cennet-i bâkiyesine namzet bir misafir-i azizi suret-i hakikîsinde göstermiş, insan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir.


  Lügatler :

  a’dâ : düşmanlar
  abd-i has : özel ve seçilmiş kul
  âciz : güçsüz, zayıf
  âhiret : öteki dünya
  ahsen-i takvim : en güzel biçim, tam kıvam
  cemâl : güzellik
  elhamdü lillâh : “her türlü övgü ve şükür yalnızca Allah’a aittir”
  erkân-ı imaniye : imanın rükünleri, şartları
  fâni : geçici, ölümlü
  hâcât : ihtiyaçlar
  hadsiz : sınırsız
  hakaik : gerçek mahiyetler, esaslar
  hakikat : gerçek mahiyet, esas
  halîl : dost
  havaî : havaya ait
  istib’ad : akıldan uzak görme
  istihsancı : beğenen, güzel bulan
  kâinat : evren, yaratılmış herşey
  kemâlat : mükemmellikler, üstün özellikler
  kudsî : kutsal, kusursuz ve yüce
  melâike : melekler
  mesrur : sevindirme
  meyve-i Cennet : Cennet meyvesi
  meyve-i kudsiye : kutsal, kusursuz ve yüce meyve
  mücessem : cisme bürünmüş, maddî yapısı olan
  müşahede etmek : görmek
  müşevveş : düzensiz, karma karışık
  nihayetsiz : sonsuz
  nur-u ezelî ve ebedî : başlangıcı ve sonu olmayan nur
  nümune : örnek
  nüsha-i câmia : çok geniş ve kapsamlı nüsha, kopya
  semerât : meyveler
  suret : şekil, görüntü
  şecere-i tûbâ-i mâneviye : mânevî tûbâ ağacı
  vaziyet : durum, hal
  zîşuur : şuur sahibi, bilinçli

  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 226


  Cevap: Tefeül...

  Risale-i Nur Külliyatı'ndan... Sultan-ı Kâinat birdir. Her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. O'nu bulsan, bütün matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 226


  Cevap: Tefeül...

  Peygamber mucizeleri anlatan ayetler hikaye değil
  09 Temmuz 2011 / 00:01
  Günün Risale-i Nur dersi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Kur’ân-ı Hakîm, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyât-ı mâneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyât-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir; onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor.
  İşte, enbiyaların mânevî kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu’cizatlarından bahis dahi, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hattâ denilebilir ki, mânevî kemâlât gibi, maddî kemâlâtı ve harikaları dahi, en evvel mu’cize eli nev-i beşere hediye etmiştir. İşte, Hazret-i Nuh’un (aleyhisselâm) bir mu’cizesi olan sefine ve Hazret-i Yusuf’un (aleyhisselâm) bir mu’cizesi olan saati, en evvel beşere hediye eden, dest-i mu’cizedir. Bu hakikate lâtif bir işarettir ki, san’atkârların ekseri, herbir san’atta birer peygamberi pîr ittihaz ediyor. Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh’u (aleyhisselâm), saatçiler Hazret-i Yusuf’u (aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris’i (aleyhisselâm)...
  Evet, madem Kur’ân’ın herbir âyeti çok vücuh-u irşadî ve müteaddit cihât-ı hidayeti olduğunu ehl-i tahkik ve ilm-i belâğat ittifak etmişler. Öyle ise, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın en parlak âyetleri olan mu’cizât-ı enbiya âyetleri, birer hikâye-i tarihiye olarak değil; belki onlar çok maânî-yi irşâdiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, mu’cizât-ı enbiyayı zikretmesiyle, fen ve san’at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayâtına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuûnâtının âyinesi olduğu gibi; müstakbel dahi, mazinin tarlası ve ahvâlinin âyinesidir. (Sözler 20. söz 2. Maka)
  Bediüzzaman Said Nursi
  Sözlük:
  Ahval : Durumlar
  Aleyhisselâm : Allah’ın Selâmı Onun Üzerine Olsun
  Âyine : Ayna
  Beşer : İnsan
  Beyan : Açıklama
  Cihât-ı Hidayet : Doğru Yola Götüren Yönler
  Dest-i Mu’cize : Mu’cize Eli
  Dest-i Teşvik : Teşvik Eli
  Ehl-i Tahkik : Gerçeği Araştıranlar
  Ekser : Çoğunluk
  Enbiya : Peygamberler
  Evvel : Önce
  Fen Ve San’at-ı Beşeriye : İnsanlara Ait Bilim Ve Sanat
  Gayât : Gayeler
  Hakikat : Gerçek
  Hikâye-i Tarihiye : Tarihî Hikâye
  Hudut : Sınır
  İlm-i Belâğat : Belâğat İlmi
  İşmam : Koklatma, Hissettirme
  İttibâ : Uymak
  İttifak Etmek : Birleşmek
  İttihaz Etmek : Edinmek
  Kat’ Etmek : Aşmak
  Kemâlât : Üstünlükler
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan : İfade Ve Açıklamalarıyla Mu’cize Olan Kur’ân
  Lâtif : İnce, Hoş, Güzel
  Maânî-yi İrşâdiye : Doğru Yolu Gösteren İfadeler
  Mahzen : Depo
  Mazi : Geçmiş
  Menba : Kaynak
  Mu’cizat : Mu’cizeler
  Mu’cizat-ı Enbiya : Peygamberlerin Mu’cizeleri
  Mu’cize : Bir Benzerini Yapma Konusunda Başkalarını Âciz Bırakan Olağanüstü Şey
  Mutlak : Kayıtsız, Sınırsız
  Müstakbel : Gelecek
  Müteaddit : Çeşitli
  Nazire : Benzer
  Nev-i Beşer : İnsanlık
  Nihayet : Son
  Pîr : Önder
  Sefine : Gemi
  Suret : Şekil, Biçim
  Şuûnat : Haller, Hadiseler
  Tayeran : Uçma
  Tazammun Etmek : İçine Almak
  Teshir-i Hava : Havaya Hükmetme
  Vâsi : Geniş
  Vücuh-u İrşadî : Doğru Yolu Gösterici Yönler
  Zaman-ı Mazi : Geçmiş Zaman
  Zaman-ı Müstakbel : Gelecek Zaman
  Zikretmek : Anmak, Belirtmek
  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 7. #17
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Tefeül...

  Ben bu tefeülü bilmediğim için kendim de açmıştım aynısından.

  "Hem siz birer perde yaratılmışsınız, tâ güzelliği görülmeyen zahirî çirkinlikler size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlâhiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki, bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalb ettiğiniz halde, Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz! Demek nefisperest, tabiatperest gayet ahmak, gayet zalimdir.

  Hem deme ki, “Ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir.” Zira, temessül etmediğinden, mazhar değil, memer olursun.


  Hem deme ki, “Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benimle gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.” Hayır, hâşâ! Belki herkesten evvel sana verildi; çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi."
  HAŞİYE-1

  Sözler

  Devamı: [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 8. #18
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 226


  Cevap: Tefeül...

  Herkes her vakit Kur’ân’a muhtaçtır
  12 Temmuz 2011 / 00:01
  Günün Risale-i Nur dersi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Aziz, sıddık kardeşlerim,
  On Dokuzuncu Sözün âhirinde Kur’ân’daki tekrarın ekser hikmetleri, Risale-i Nur’da dahi cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır.
  O hikmet şudur:
  Herkes her vakit Kur’ân’a muhtaçtır. Fakat herkes, her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sûreye galiben muktedir olur.
  Onun için en mühim makasıd-ı Kur’âniye ekser uzun sûrelerde derc edilerek, herbir sûre küçük bir Kur’ân hükmüne geçmiş.
  Demek, hiçbir kimseyi mahrum etmemek için haşir ve tevhid ve kıssa-i Mûsâ (a.s.) gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş.
  Aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki, bazı defa haberim olmadan, ihtiyarım ve rızam olmadığı halde, bazı ince hakaik-i imaniye ve kuvvetli hüccetleri müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok hayret ederdim.
  Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış?
  Sonra kat’î bir surette bildim ki: Herkes bu zamanda Risale-i Nur’a muhtaçtır. Fakat umumunu elde edemez. Elde etse de tamam okuyamaz. Fakat küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmiş bir risale-i câmiayı elde edebilir. Ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu meseleleri onda okuyabilir ve gıda gibi her zaman ihtiyaç tekerrür ettiği gibi, o da mütalâasını tekrar eder. (Kastamonu L. 34)

  Bediüzzaman Said Nursi
  SÖZLÜK
  cereyan etme : oluşma, meydana gelme
  derc edilme : yerleştirilme
  ekser : pek çok, en çok
  galiben : çoğunlukla
  hakaik-i imaniye : iman hakikatleri, esasları
  haşir : insanın öldükten sonra, âhirette yeniden diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması ve hesaba çekilmesi
  hikmet : sebep, sır, gaye
  hüccet : kuvvetli, sarsılmaz delil
  kıssa-i Mûsâ : Hz. Mûsâ’nın kıssası
  makàsıd-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın maksatları ve gayeleri
  muktedir : gücü yeten, yapabilen
  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 9. #19
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 226


  Cevap: Tefeül...

  Herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus alemi var. Hem o âlemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki ayinende görünen muhteşem bir saray, ayinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür. Kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayine şişesi düzgün ise, sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise, çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü; sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, kendi âleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazın ile o âlemin Sani'-i Zülcelal'ine müteveccih olsan; birden, sana bakan âlemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin, onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümatını dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. (Nur Suresi, 24:35)1 ayet-i pür-envarından bir nuru, senin kalbine serper. Senin o günkü âlemini, o nurun in'ikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir.
  (Bediüzzaman Said Nursi - 21.Söz'den)
  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :
  1: “Allah göklerin ve yerin nurudur.” Nur Sûresi, 24:35.
  Lügatler
  Âlem :dünya, kâinat
  amel :iş, fiil, ibadet
  Âyet-i pür envar :nurlarla dolu ayet
  Âyine :ayna
  Harekât :hareketler
  Hercümerc-i dünyeviye :dünyanın kargaşaları
  Hikmet :Herkesin bilmediği gizli sebeb, gizli sır, sebeb, fayda, gaye
  İn’ikas : aksetme, yansıma
  İntizam :tertip, düzen, düzgünlük, düzenlilik
  Keyfiyet : bir şeyin esası, içyüzü, nitelik, özellik
  Kitabet-i kudret :kudret yazması
  Mahsus :hususi, ayrılmış, tayin edilmiş, özel
  manidar :manalı, anlamlı
  misillü :gibi
  muhteşem :ihtişamlı, görkemli
  Müteveccih :yönelmiş, dönmüş
  Nazik :dayanıksız, ince
  Nur : ışık,aydınlık, parlaklık
  Sâni-i Zülcelal :sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi sanatla yaratan Allah
  Şehadet : şahitlik, tanıklık
  Tebeddülat :değişiklikler
  Tenevvür :nurlanma, aydınlanma
  Zulümat :karanlıklar, dinsizlik ve zulüm devri

  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

 10. #20
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 226


  Cevap: Tefeül...

  OTUZ BİRİNCİ SÖZ MİRAC-I NEBEVİYEYE(A.S.M.)DAİRDİR
  5.5.DÖRDÜNCÜ ESAS-MİRACIN SEMERÂTI VE FÂİDESİ(DEVAMI)
  BEŞİNCİ MEYVE(DEVAMI)
  Meselâ, seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki, herşey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı; her taraf müthiş cenazelerle dolu; işitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vâveylâsıdır.

  İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte, biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjdeyle bize yabancı olanlar ahbap şekline girse; düşman gördüğümüz kimseler, kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler, huşû ve huzûda, zikir ve tesbihte birer ibadetkâr şeklinde görünse; o yetimâne ağlayışlar, senâkârâne “Yaşasın”lar hükmüne girse; ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar terhisat suretine dönse; kendi sürurumuzla beraber herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurâne olduğunu elbette anlarsın.

  İşte, Mirac-ı Ahmediyenin (a.s.m.) bir meyvesi olan nur-u imandan evvel şu kâinatın mevcudatı, nazar-ı dalâletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müz’iç, muvahhiş; ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenaze; ecel, herkesin başını kesip adem-âbâd kuyusuna atar; bütün sadâlar, firak ve zevâlden gelen vâveylâlar olduğu halde, dalâletin öyle tasvir ettiği hengâmda, meyve-i Mirac olan hakaik-i erkân-ı imaniye nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve Sâni-i Zülcelâline zâkir ve müsebbih;1 ve mevt ve zevâl, bir nevi terhis ve vazifeden âzâd etmek;2 ve sadâlar, birer tesbihat hakikatinde olduğunu sana gösterir. Bu hakikati tamam görmek istersen, İkinci ve Sekizinci Sözlere bak.

  Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :

  1: bk. Ra’d Sûresi, 12:13; İsrâ Sûresi, 17:44; Nûr Sûresi, 24:41; Zümer Sûresi, 39:75.
  2: bk. Bakara Sûresi, 2:46, 156; Mü’minûn Sûresi, 23:160.


  Lügatler :

  adem-âbâd : yokluklarla dolu
  ahbap : sevgililer, dostlar
  âzâd : serbest bırakma
  cennet-misal : cennet gibi
  cirim : büyük cisim
  dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
  ecel : ölüm zamanı
  firak : ayrılık
  garât : gasplar, yağmalar
  hakaik-i erkân-ı imaniye : iman esaslarının hakikatleri
  hakikat : gerçek
  hâmi : koruyucu
  hengâm : zaman, an
  huşû : korkuyla karışık sevgiden gelen edepli hal
  huzû : Allah’ın büyüklüğünü düşünerek boyun eğme
  ibadetkâr : ibâdet eden
  ihzar : hazırlama
  istikbal : gelecek
  kâinat : evren, yaratılmış herşey
  merhametkâr : merhametli, şefkatli
  mesrurâne : sevinçli
  mevcudat : varlıklar
  mevki : yer
  mevt : ölüm
  meyus : ümitsiz
  meyve-i Mirac : Mirac meyvesi
  muzır : zararlı
  müsebbih : tesbih eden; Allah’ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anan
  müşterek : ortak
  müz’iç : rahatsız edici
  nazar-ı dalâlet : inançsızlık bakışı
  nevi : tür
  nur-u iman : iman nuru
  sadâ : ses
  sahrâ-yı kebir : büyük çöl
  suret : şekil, görüntü, biçim
  sürur : mutluluk, sevinç
  tasvir : anlatma, ifade etme
  terhis : görevin sona ermesi
  terhisat : görevin sona ermesi
  yetimâne : yetim gibi, yetimce
  zâkir : zikreden, Allah’ı anan
  zevâl : gelip geçicilik, yokluk
  zikir : Allah’ı anma


  Yazar : Risale Forum
  insanın vazife-i fıtriyesi, dua ile ubûdiyettir. dua etmektir. Yani, aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmaktır.Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla herşey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır.

Sayfa 2/21 İlkİlk 12345612 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 105, 108, 111, 117, 121, 125, 127, 130, 137, 142, 149, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 174, 176, 185, 187, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 592, 600, 827, abdini, abduh, abiler, abinin, açacak, acip, adaletli, adalettir, adedince, adi, adıyla, ahenk, âhiretimizi, aile hayatı, aklı, akıldan, alanında, aldatmak, aldıkları, aleme, âlemleri, alınmış, âmî, anarşilik, anarşinin, andan, anlayan, anlıyoruz, aracı, araf, arkadaşı, arınmış, arz, asistanı, asra, asırlara, atmak, avam, aya, âyetlerden, âyine, aynen, ayrılmalı, ayrılış, ayrımı, ağabeyin, ağzı, babacan, bahusus, bakmıyor, bakıyorum, barışı, baskı, bayrak, bayramdaki, bağlamış, bağlantı, bağırarak, bağış, başkasını, başlarında, başlayan, başıboş, başındaki, belgeleri, belirleyen, benim, beraberlik, bertaraf, berzahta, beydavi, beşer, bildim, bilinen, biliniz, bilinmez, bilirsiniz, biliyorlardı, billahi, bilmede, bilmeliyiz, bilmüşahede, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, birlik, bitti, bizimle, bizleri, books, bozulması, boşa, budur, bulamaz, buldum, bulunduğunuz, bulunmak, buna, burayı, bırakmıyor, bıraktığı, çalışıyor, çalışıyorlar, camiası, çarşı, casus, çağdaş, çağını, çağırdı, çekiyor, çekmez, cennetlerin, çerçevesi, cesaret, cevaben, cihâ, cihanı, cihazat, çoktur, cömertlik, çözümü, cumhur, cumhura, cumhurbaşkanlığı, çünki, çıkarılan, çıkın, çıkış, çınar, dadır, daha, daire, damarı, dane, darda, darı, davranışları, dağlar, dağıtacak, dedikleri, dediler, delalet, delildir, demeye, demişler, derdimiz, derece, dersimizi, derstir, desteklemek, deyince, değildi, değilim, değiller, dikkatle, dile, dilediğini, dilemek, dindarlara, dinde, dinen, dinlemedi, diriltecek, diyebilir, diyebilirim, diyenlerin, diyordum, diyorsunuz, diyoruz, dosyaları, dualarda, dünyadan, dünyasına, duruma, duyan, düzenli, düğü, düğümü, düşmanı, düşünüyor, düşünüyorum, dış, dışında, eceli, edendir, edenleri, edepli, eder, edilirse, ediyorlar, ediyorsun, efendiler, efes turları, ehemmiyetlidir, ekseninde, eksenli, eksiksiz, eksiltmez, elimizden, eliyle, ellerinde, elzemdir, emareleri, emirdağ, emrini, emsal, enaniyetlerini, engeller, engiz, erdoğan, esenlik, eserinin, etmektedirler, etmekteyiz, etmeme, etmemesi, etmeyiz, etmiyoruz, etsek, ettir, ettiren, ettirir, ettiğimiz, euro, evladı, eyleme, eğilir, eğlenceleri, eşsiz, faaliyette, fakirler, fare, faydaya, fazilet, faziletler, fedaisi, fedakarlığı, felakete, fenomeni, ferah, fikirleri, fikrini, frenk, fütur, fırsatçıları, fıtraten, gaflete, galebe, ganimet, gaybi, gayret, gazabı, gecelerin, geçirmiş, geçmesi, gelmiyor, gelmiş, gemide, gerçekleri, gerçeklik, gerekiyor, getirip, gibi, gidip, gidiyoruz, girdim, gitmez, gitmiş, gitti, giydirir, giydirmek, gökte, göndermiş, görenlerin, görmeye, görmeyi, görünmek, görüyorum, görüşleri, gösteriş, gösterme, günahtan, gündeme, gururu, güvenme, güzelliği, gıdadır, hadislerden, hakaiki, hakikatine, hakikatlı, hakikatten, hakkaniyeti, hakkında, haktan, halka, hallerini, hâlıkını, hâmiledir, hanımlarda, hapis, haramlar, harap, hararet, harbi, harekat, hastalığından, hatası, hattını, havas, hayalleri, hayatım, haydut, hayrette, hazinedir, hazretlerini, hazırlanıyor, hazırlıklar, herkes, herşeye, herşeyin, hevâ, heves, hevesi, hiddetle, hilkat, hissediyorum, hissettim, hitaben, hitabet, hizmete, hocalara, hoşgeldiniz, hücum, hükümet, hükûmetten, huşû, hıristiyan, hırsları, ibarettir, icadı, içimize, içindeyim, iddiaları, ihanet, ihata, ihracı, ihyası, ikincisi, ikinin, ilerleme, ilerlerken, ilham, ilhamlar, ilimle, ilişkileri, ilişkisi, ilmimi, imaniye, imaniyeden, imaniyeyi, imdat, inananlar, inancı, inhisar, iniyor, insanlığı, intihara, inziva, isbat, isen, isimli, istekleri, istiklal, istiyorlar, itham, itidal, ittifakını, izale, işaret, işgal, işittim, işkence, iştiyak, jpg, kadar, kadınları, kâfiri, kahramanlarının, kalacak, kalbimde, kalblerine, kalmamış, kalsı, kamer, kanunları, kaplan, kapılmak, kapında, kardeşi, kardeşimiz, kardeşlere, kardeşleri, kardeşlerimden, kardeşlerimin, kardeşlerimiz, kardeşlerimizi, kardeştirler, karışması, kavga, kavmin, kavramı, kavuşmuş, kaybedecek, kazancı, kağı, kebiri, kendilerini, kendisinde, kesretli, kesti, keyfini, kitabını, kitapları, kocaeli, komünist, kontrolü, konuşmak, koruması, kötülüklerin, koyan, koyup, küfr, küfrü, külliyat, külliye, kurtarıcı, kurulan, kuvvetiniz, kuvvetle, kuvvettir, kırılacak, kırılmaya, kısmen, kısmı, kısı, kısımdan, kıyamete, kıyası, kıymetini, kıymetler, kıymetsiz, lâfza, lâkin, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, maddeten, mahalli, mahkeme, mahlukat, makalesini, malûmdur, malzemeleri, manen, mâneviyattan, maraz, masnuatı, mağdurları, mağfiretini, mecbur, mecmuası, medarı, medrese, mehasini, mektubları, mektubudur, memlekete, menbaı, meramı, merhametsizlik, mertebesini, mesafeleri, mescidler, meselâ, meselede, meselesine, meselesinin, meseleyi, metre, mevcudat, mevcut, meydanı, meyvedir, mezhebine, mikdar, milleti, mimsiz, misafirhanesi, misli, mizanıyla, muahedesinde, muazzam, mücahede, müftü, muhabbete, muhabbettir, muhakkak, muhterem, müjdeyi, mükâfatını, mukayese, mükellefiz, mükerrem, mülakat, mümkü, münafıklar, müphem, mürüvvet, müstaid, müstehak, mütehayyir, müttefik, müş, nail, nas, nden, nefer, nefret, nesilden, nezaketi, neşretmek, neşretmeye, neşriyat, neşriyattan, nihayet, niyetle, nüfuz, numunesi, nurdur, nutku, odası, öfkeyi, okuyabilecek, okuyunca, olan, olana, olduk, olduğuna, olduğundan, olgun, olmadı, olmadığı, olmaktan, olmamak, olmayı, olmazlar, ölmeye, olsalar, olsun, onlardan, oradan, oralarda, orga, ortaklığı, osmaniye, özellikle, özgü, öğreten, pakistan, parçalar, payidar, payitaht, paylaşmak, perspektifi, peygamberlere, pusula, pınarı, rahatla, rahatı, rahm, rahmeten, revaç, rezil, ricası, risale-i, risale-i nur, risalesinde, risalesini, risaleti, rububiyeti, s.a, saadetine, sabahı, safsata, sahibidir, sahibine, sahte, sakı, sanii, sarılmak, sayan, sayılan, sağdakilere, seciye, seddi, sekiz, semeresi, senâ, seniye, sermaye, servet, seslenir, severiz, seviyesi, sevsin, sistemini, siyasal, sizde, sizdeki, sizlerden, sizlere, sohbette, somut, sordular, sormuşlar, sorumludur, soruyoruz, sövmek, söylemektir, söylemez, söylemiş, söyleyenlere, söyleyerek, söylüyorum, sözlerde, sultana, süre, süren, suretle, surlar, sürü, susuz, sıhhat, sıklet, sığı, taarruz, takdim, takdirde, takdiri, taksim, tamamıyla, tamir, tanımayan, tartışmaya, tavır, taşları, tecavüz, teli, terakki, terki, terörist, ters, tevafuken, tevahhuş, tevbemizi, teşhir, ticarette, tokat, toplamak, toplansa, topluma, tükenmez, türkiye turları, türklere, tutma, tutmaz, tutuyorlar, üç aylar, ücretleri, ufuk, uhrevî, ülke, uluhiyet, ümid, umma, umum, unutması, üstaddan, üstü, uyanı, uygulamasından, uyum, uyumlu, üzerimizden, varlığının, vazgeç, vazifeler, vazifeli, vazifesidir, verdiği, verildi, verilmiş, vesayet, vesvesen, veyahut, vurmak, yalandan, yanlışlar, yapabiliriz, yapması, yapıyorlar, yarası, yaratanı, yardımı, yarım, yaygın, yayı, yayınlanan, yazdığı, yazılan, yazıldığı, yazılırken, yazını, yağmursuzluk, yaşadığı, yaşamada, yaşanmaz, yepyeni, yerden, yönden, yorgunluk, ırkı, yükleri, yurtdışı, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, ışık, zahmet, zamanla, zannediyorlar, zarif, zata, zelzele, zeminde, zengini, zerrelerin, zira, zülcelal, zulmedenlere, zulmet, zulmü, zulümler, zıttı, şahsî, şahsiyet, şakirdleri, şapka, şartları, şayet, şenlendiren, şerifenin, şerifi, şerleri, şevk, şevket, şeye, şeylerle, şeytanları, şeytanı, şirke, şirkin, şöhret, şükürle, şüpheli

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222