Âlem açılır, yaşayan, işiten, konuşan, bilen, dileğen, konuşan, güçlü bir âlem hâline gelir.

Kuran’da da bildirildiği gibi:

“De ki:herkes kendi yaratılışına göre hareket eder.”


Fütuhat II 438.20

Muhyiddin İbn Arabi Hz.