Mehir hakkı:


Mehir, evlenen kadının hakkı olan mal veya paradır. Bunun azı veya çoğu için, kat’i bir sınır yoktur. Herkesin haline ve imkanına göre değişebilir. Evlenmeden önce peşin verilebileceği gibi, evlendikten sonra da verilebilir.

Erkeğin, evlendiği kadına mehrini ödemesi vacibdir. Mehir ve geline verilen hediyeler, kadının öz hakkıdır ve onun rızası olmadan kimse onu alamaz ve harcayamaz. Kız taraflarının, kıza verilmeden kendi hesaplarına, “başlık” veya “süt hakkı” namıyla erkek tarafından -hediye haricinde- bir şeyler isteyip alması caiz değildir.

Gereğinden fazla mehir teklif ederek, evlenmeyi zorlaştırmaktan sakınmalıdır.

Hz. Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Nikahın (mehrin) hayırlısı, hafif olanıdır” (hadis).


(Birçok zararları görülen “başlık” adetinin ortadan kalkması ve evlenen kızın da layık olduğu nikah bedeline kavuşması, ancak “mehir” esaslarının iyi uygulanmasıyla mümkün olabilir... Mehir hakkında genişçe bilgi, üçüncü kısımda verilmiştir).