Her ferdin tepesinden geçmiş, çelikten, mahrut şeklinde kalın bir çadır var...

İlâhî nura yol vermeyen bir çadır...

Bu nefstir!

Ne mutlu, onu incelte incelte sigara kâğıdına çevirenlere ve içeriye nuru sızdıranlara!..


Ve ne mutlu onu delip ileriye geçenlere!.

Madem ki nefs had tanımaz, doymaz, kanmaz ve razı olmaz, sen de kes onun bütün istihkaklarını!..

Bir insanın, musibeti büyük görmesinde de kendi nefsini büyük görmekten gelen gizli bir gurur vardır.

Günahım affedilmez sanmak gibi, bu da mahviyete zıddır ve insanda nefsanî bir tecellidir.| Necip Fazıl Kısakürek