Hz. Peygamber’in (a.s.m.) hayatı birçok kez yazıldı, birçok kez anlatıldı, birçok kez okundu. Yerli ve yabancı binlerce kalem, binlerce müellif, Güzeller Güzeli’nin hayatı hakkında kitaplar telif etti, eserler ürettiler. Fakat Onun hayatı, bu kadar çok yazılmasına ve anlatılmasına rağmen ne eskidi, ne de cazibesini kaybetti. İlk günki gibi ter ü taze, ilk günki gibi dupduru kaldı. Tekrar tekrar okunmaya, tekrar tekrar anlatılmaya, tekrar tekrar bahsedilmeye devam etti.
İşte bugünlerde onların arasına; mütevazı, ama aynı zamanda çok şirin bir roman daha dahil oldu. Hz. Peygamber’in (a.s.m.) Medine hayatının en yakın şahitlerinden birisi olan Enes bin Malik’in (r.a.) gözünden onu anlatan bu eser, aynı zamanda farklı bir siyer üslubunun da ilk adımlarını atıyor. Doç. Dr. Vejdi Bilgin’in kaleme aldığı, Genç Nesil Yayınları’ndan okurlarıyla buluşan “Enes’in Günlüğü: Hz. Peygamber’in (a.s.m.) Hizmetinde On Yıl” kitabı, yine bu tarzda çıkacak olan eserlerin öncüsü olacak gibi...
Bilinen siyer eserlerinin aksine, tek bir sahabinin gözlerinden Hz. Peygamber’imizi (a.s.m.) anlatan bu roman, aynı zamanda Fahr-i Kainat’ın birer birer her sahabinin gözünden nasıl yansıma bulduğunu, ne yönlerine şahitlikler olabildiğini ve onların Güzeller Güzeli’ni nasıl tarif ettiğini de bizlere öğretiyor. Bu eserde, daha çocuk denilecek bir yaşta, annesi Ümmü Süleym tarafından Hz. Peygamber’in hizmetine verilen Hz. Enes’in (r.a.) gözünden Medine’ye teşrif eden Peygamber anlatılıyor.
Onun çocukluğu ve gençliği boyunca Efendimizin (a.s.m.) hizmetinde şahit oldukları, gördükleri ve insanlara aktardıkları, bu romanın esas konusunu oluşturuyor. Rivayet ettiği 2286 hadisle en çok hadis rivayet eden sahabiler arasında üçüncü sırada yer alan Enes bin Malik (r.a.), aynı zamanda on yaşından yirmi yaşına kadar Hz. Peygamber’in hizmetinde bulunmak ve onun rahle-i tedrisinde büyümek şerefine de sahip...
Hazırlanışı aşamasında; Sahih-i Buhârî, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesaî, Sünen-i İbn Mâce, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Ebû Dâvud, İmam Malik’in Muvatta’ı ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i yanında İbn Hacer el-Askalânî’nin el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Ahmed Naim ve Kamil Miras’ın Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi İbrahim Canan’ın Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi ve M. Asım Köksal’ın İslam Tarihi gibi eserlerden faydalanılan kitap, her seviyeden okurların rahat anlayabileceği bir durulukta ve kolaylıkta sizleri bekliyor.
Vejdi BİLGİN kimdir?
1971 Bulgaristan doğumlu. İlk ve ortaokulu Bursa’da, liseyi Ankara’da tamamladı. 1994’de O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2004’de Yardımcı Doçent, 2008’de Doçent unvanını aldı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan yazar çalışmalarını daha ziyade İslam’ın sosyal tarihi üzerinde sürdürmektedir.
Yayınlanmış eserleri
1. Sosyal Çözülme ve Din, Etüt Yayınları, Samsun, 1997.
2. Fakih ve Toplum: Osmanlı’da Sosyal Yapı ve Fıkıh, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.
3. Bizi Kuşatan Toplum, Düşünce Kitabevi Yayınları, 2. bs., İstanbul, 2010.
4. İbadet: Şekilsel, Sembolik ve Toplumsal, Emin Yayınları, Bursa, 2011.