"... Profesyonelce konuşursak, İsrail ordusunun siber âlemde amansız ve sürekli bir mücadele vermekte, istihbarat toplamakta ve ordunun şebekelerini (ağlarını) korumaktadır. Buna ilaveten ve gerek görüldüğünde siber âlem saldırılar icra etmek ve diğer enformasyon operasyonları için de kullanılmaktadır. Bu operasyonların amacı içinde geniş bir alanda cereyan eden ihtilaflarda ordunun ve İsrail'in operasyonel özgürlüğünü zayıflatmak için İsrail'in düşmanları tarafından başvurulan teşebbüsleri önlemek, bunlara engel olmak da vardır.''


Okuduğunuz bu satırlar İsrail ordusunun web sayfasında kısa bir süre önce yayımlanan ve ordunun ilk defa siber savaşlarla ilgili görüş ve tavırlarını yansıtan çok önemli ve tarihî satırlar. Ordu bu satırlardaki açıklamalarıyla bugüne kadar müphem olarak kalmasını arzu ettiği siber savaşlarla ilgili tavrını açıkça ortaya koyuyor. Bu satırların rastgele olmadığı, en yüksek siyasî ve askerî makamların onaylarından sonra web sayfasına koyulduğu aşikar. Bu bakımdan artık herkes İsrail'in siber savaşlardaki rolünü bilecek ve ona göre hareket edecek. Kısacası, İsrail artık bu konuda önemli bir aktör olduğunu açıkça söylüyor.
Açıklamanın neden bugünlerde ve niçin yapıldığı sorusuna gelince; bu soruları İsrailli yazarlar dâhil herkes soruyor; ama kesin cevaplar da pek bulunamıyor. Bu konuda herhalde en muhtemel cevap İsrail'in bu açıklamasıyla başta İran olmak üzere diğer hasımlarına yönelik mesajı olsa gerek. Bu mesaj da herhalde 'ben siber savaşta da varım. Ona göre...' şeklindeki mesaj olabilir. Bununla da hasımları üzerinde caydırıcı baskı kurmayı planlıyor bize göre.
İsrail'in siber savaşlarda etkin bir rol oynadığı çoktandır tahmin ediliyor. İran'a karşı iki yıl önceki Stuxnet, geçen yılki Duku ve bu köşede kısa bir süre önce ayrıntılarıyla yazdığımız Flame saldırılarının İsrail ile ilgisi konusunda pek fazla şüphe yok. Uzmanlar bu konuda İsrail ya da İsrail-Amerika işbirliğine işaret ediyorlar. Flame'i ortaya çıkaran Kaspesky şirketi de Flame'in arkasında muhakkak 'bir devlet ve imkânları yatıyor; aksi mümkün değil' diyor.
Esasen İsrail çoktandır siber savaşlarla ilgilenen, uğraşan gizli birimlere, kurumlara sahip bulunuyor. Bunların bilineni birkaç tane. Başta da Askeri İstihbarat Birim 8200' diye bilineni geliyor. Bu birim, Amerika'nın global kulağı olarak nitelenen Milli Güvenlik Kurumu'na (NSA) benzer bir kurum. Görevi, sinyal istihbarat, düşman hedeflerini dinleme ve şifre çözme ve saldırı nitelikli siber savaş yürütme olarak tanımlanabilir. Bir başka kurum da ordu bünyesindeki C41 Dairesi. Bunun başlıca görevi askerî şebeke ya ağları saldırılara karşı korumak. Birim 8200 ile C41 Dairesi işbirliği ve koordinasyon içinde çalışıyorlar. C41 Dairesi'nin kısa bir süre önce Kirya askeri karargâhında bir siber daire kurduğu söyleniyor.
Bu iki birimin dışında Mossad'ın da kendi siber dairesi ya da bölümü olduğu muhakkak. Bunlara ilaveten belki de başka çok gizli siber birimler de var, kim bilir.
Bunların yanı sıra ordunun bir süre önce Elbit şirketinden çok gelişmiş bir simülatör aldığı ve bununla ilgili askerleri eğittiği bildiriliyor. Söylenenlere göre, simülatör hem askerî ve hem de sivil yetkilileri kritik altyapılar ve hassas bilgisayar şebekelerine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı nasıl karşı konulacağı, hangi tedbirlerin alınacağı konusunda eğitmek üzere geliştirilmiş bir cihaz. Bu gelişmeye paralel olarak ordunun geçen nisanda bu simülatörleri kullanarak 30 subaya kurs verdiği, bunları eğittiği de bildiriliyor.
İsrail ordusu giderek daha çok dijitalize olduğu için ve bunu Tzayad adlı bir programla bütün ordu birimlerine yaymaya, yerleştirmeye çalıştığı için dijital sistemlerine yapılabilecek saldırılar konusunda çok hassas. Hem bu yüzden ve hem de İran gibi hasımlarına zarar verebilmek, bunları caydırabilmek için siber savaşlara eskisinden çok daha fazla önem veriyor. Bunları da yapılan açıklamalardan, çıkan bilgilerden biliyoruz. İsrail bu konularda Amerika'dan da muhakkak yararlanıyor. Buna hiç şüphemiz yok. Amerika'nın siber savaşlarla ilgili politikalarını da ileride muhakkak ele alacağız; ama bugün öne çıktığı ve güncelliği dolayısıyla İsrail'i ele aldık. Denizlerde, havada hasmımız olmaya başlayan İsrail, siber savaşlarda işte böyle çalışıyor. Bitirirken, 'Acaba biz bu konuda neredeyiz, biz ne yapıyoruz?' diye de sormadan edemiyoruz velhasıl.