Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, ekonomik kriz sebebiyle Yunanistan'da işsiz kalan 7 bin doktoru davet etmesi, gözleri yabancı sağlık çalışanlarına çevirdi.Geçen yıl 443 yabancı sağlıkçı, Türkiye'de çalışmak için başvuru yaptı. Bunlardan 425'i uygun bulunarak özelde göreve başladı. Azerbaycan'dan 68, İran'dan 49, Suriye'den 39, Yunanistan'dan ise 24 sağlık çalışanı Türkiye'ye geldi.Sağlık Bakanı Mehmet Müezzin-oğlu’nun, Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz sebebiyle işsiz kalan 7 bin doktoru Türkiye’ye davet etmesinin yankıları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl 443 yabancı, Türkiye’de çalışmak için başvuru yaptı. Bunlardan 425’i uygun bulunarak özel sağlık kuruluşlarında göreve başladı. En çok başvuru, 68 kişi ile Azerbaycan’dan geldi, İran 49 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Ülkelerindeki savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli doktorlar, 39 kişi ile üçüncü sırada. Yunanistan’dan ise bir yılda sadece 24 sağlık çalışanı geldi. Yabancı sağlık personeli, Türkiye’nin değişik illerine dağılmış durumda. İstanbul’da 227, Antalya’da 25, Bursa’da 23, İzmir’de 23, Ankara’da ise 22 yabancı personel görev yapıyor. Yönetmeliğe göre kamuda görev alması yasak olan yabancıların sadece özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışmasına izin veriliyor. Yabancı sağlık mensuplarının Tür-kiye’de özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına imkân sağlayan düzenleme geçen yıl yapıldı. 22 Şubat 2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yabancı uyruklu sağlıkçıların, Türkçe öğrenmeleri şartıyla Türkiye’de çalışabilmelerinin önü açıldı. Bu kişilere, üniversiteler tarafından yapılan Türkçe dil sınavında başarılı olma zorunluluğu getirildi. Ancak bu hüküm daha sonra esnetilerek başvuru yapanlardan en geç bir yıl içinde ‘dil geçerlilik belgesi’ni getirmeleri istendi. Böylelikle yabancıların hem çalışıp hem de dil öğrenmelerine kapı aralandı. Yabancı sağlık çalışanlarından ayrıca geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge talep edildi. Bu belge, ‘başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, beş yıldır Türkiye’de ikamet edenlerden ve ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan’ istenmedi.İlk sırada Azerbaycan ve İran varYabancı sağlık çalışanlarıyla ilgili yönetmeliğin çıkmasının ardından bugüne kadar özel sağlık kuruluşlarında çalışmak için 443 kişi müracaatta bulundu. Başvurulardan 425’i, ikametle ilgili izinlerin alınması kaydıyla başvurduğu sağlık kuruluşunda çalışmaya başladı. En çok başvuru 68 kişi ile Azerbaycan’dan gelirken, İran 49 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Başvuru yapan sağlıkçıların branşları ise şu şekilde gerçekleşti: 211 pratisyen hekim, 136 uzman hekim, 79 hemşire, 4 sağlık memuru, 6 fizyoterapist, 2 anestezi teknikeri, 1 laboratuvar teknisyeni, 3 radyoloji teknikeri ve 1 acil tıp teknikeri.

[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]