Halid Bin Velidin Türbesi Bu Hale Getirildi
Suriye ordusunun bombardımanında büyük komutan ve sahabi, Halid bin Velid'in Osmanlı yadigarı kabri ve içinde bulunduğu cami tamamen tahrip oldu.
Suriye ordusunun bombardımanında büyük komutan ve sahabi, Halid bin Velid hazretlerinin kabri tamamen tahrip oldu.

Suriye ordusunun bombardımanında, büyük komutan ve sahabi, Halid bin Velid hazretlerinin Humus şehrinde en son Sultan Hamid tarafından yaptırılan Osmanlı yadigarı kabri ve içinde bulunduğu cami tamamen tahrip oldu. Müslümanların sıkça gittiği ve sevdiği bu büyük cami Suriye rejimi tarafından defalarca bombalandı ve son olarak bu hali aldı.

İslam aleminde önemi büyük olan bu cami son halini Sultan 2. Abdulhamid Han döneminde almıştı. Halid bin Velid, eshab-ı kiramın ve İslam kumandanlarının büyüklerindendi. Hicretin sekizinci senesinde Osman bin Talha ve Amr bin As ile beraber Mekke'den Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Mekke'nin fethinde İslam ordusunun sağ kanat kumandanıydı. Resulullah Efendimiz, cesareti ve zekası karşısında ona "Seyfullah" (Allah'ın kılıcı) adını verdi. Hazreti Ömer devri fetihlerine de katılan Halid bin Velid hazretleri, M.642 H.21 yılında Humus'ta vefat etti.
___
Bu vehhabi- harici - selefi ve mürted ve münafık ve kafirlerin icraatları HAÇLI SEFERLERİNİ HORTLATTI VE ŞEAİRE DAİR NE VARSA, ASHABA VE ASM'A DAİR NE VARSA HEPSİNİ TARUMAR ETMEK PLANLARININ TEMELİNE KOYMUŞLAR VE BU ĞAYE UĞRUNA ÇALIŞIYORLAR.

YAŞASIN SIDK

YAŞASIN İTTİHAD-I İSLAM

YAŞASIN ŞEAİR-İ İSLAM

YAŞASIN İTTİHAD-I MUHAMMEDİ

YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!