Elektrik abonelerinden sayaç değiştirme parası alınamayacak.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-EPDK, kamuoyunda tartışma konusu olan elektrik sayaç parasını kaldırdı. Kurul, konuyla ilgili kararını da aldı. Karar Resmi Gazete'de yayınladı. EPDK'nın sayaç parasını kaldıran Kurul Kararı:1) Sayaçların değişimi halinde müşterilerden herhangi bir bedel talep edilmez.2) Sayaç değişiminde oluşan maliyetlerden sayaç maliyeti yatırım harcamaları kapsamında değerlendirilir. Talep edilmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde ilave yatırım verilir. Bu kapsamda takılan sayaçların tarife hesaplamalarına esas yatırım tutarları Kurul tarafından belirlenecek birim maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.3) Sayaçların değiştirilmesine ilişkin sökme-takma işlemleri kapsamında oluşan maliyetler işletme harcamaları kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda oluşan giderler daha sonra analize tabi tutularakmakuliyetçerçevesinde gelir düzeltmesi kapsamında dikkate alınır.

[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]