Eğitimde birçok alanda peş peşe önemli iyileşme sağlanırken bölgeler arası eşitsizlik sürüyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki bazı iller, sınıf mevcudu, derslik sayısı ve öğretmen açığı gibi hususlarda Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde.Dezavantajlı illerin başında ise Şanlıurfa geliyor. Ülke genelinde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20 iken bu sayı Şanlıurfa’da 32. İkili öğretimde Türkiye ortalaması yüzde 49 iken bu oran Şanlıurfa’da halen yüzde 84 seviyesinde. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasında 30 iken Şanlıurfa’da 48 öğrenciyle en yüksek seviyede. İlköğretimden mezun olanların içinde kızların oranı Türkiye genelinde yüzde 47 iken bu oranın en düşük olduğu il yüzde 39’la Şanlıurfa. Eğitim açısından karnesi pek başarılı olmayan iller arasında Şanlıurfa’dan sonra Van, Hakkari, Ağrı ve Ardahan geliyor. Van, okullaşma oranı ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranında en düşük düzeydeki il. Ülke genelinde ilköğretimdeki öğrencilerin yüzde 2,2’si sınıf tekrarı yaparken bu oran Ağrı’da yüzde 9,8. Özellikle terör tehdidi nedeniyle öğretmenlerin bu illerde kalmak istememesi, yoğun nüfus artışı nedeniyle açılan dersliklerin yeterli olmaması ve kültürel nedenlerle bölge eğitim açısından geri kalıyor. Bu yıl uygulamaya koulan 4+4+4 eğitim sistemiyle eğitim süresi uzarken okula başlama yaşı öne alındı. Lise eğitimi herkes için zorunlu hale getirildi. Ancak atılan bu adımlara rağmen bölgeler ve cinsiyetler arası fırsat eşitsizlikleri sürüyor. Örneğin 2011 yılı itibarıyla okuma yazma bilmeyenler, nüfusun yüzde 5,9’unu oluştururken kadınlarda bu oran daha yüksek. Son yıllarda öğretmen sayısındaki artış oranı öğrenci sayısındaki artış oranına göre daha fazla gerçekleşti. 10 yıllık dönemde 356 bin atama yapıldı. Ancak buna rağmen Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci OECD ve AB ülkelerine göre yüksek. En önemli sorunlardan biri de öğretmenlerin dağılımında bölgeler arası farklılıklar. Ülke genelinde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20 iken bu sayı Şanlıurfa’da 32. Eğitimde bölgeler ve cinsiyetler arası fark, her kalemde kendini gösteriyor. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı son on yılda yüzde 80’den yüzde 92’ye çıktı. Ancak bu oran Van’da yüzde 47’de kaldı. Yine Türkiye genelinde yüzde 84 olan ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranı, Van’da yüzde 54 oranında kaldı.

[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]