"İkinci kısım, sair delâil-i nübüvvettir.İkinci kısım da iki kısımdır: Biri, ondan sonra, fakat nübüvvetini tasdiken zuhura gelen harikalardır. İkincisi, Asr-ı Saadetinde mazhar olduğu harikalardır." Buradaki birinci çeşit mucizeye misal verebilir misiniz? "gaybi haberler" dersek, sonunda da onu ayrı şekilde taksim etmiş. Acıklar mısınız?

[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]