ispanyol alfabesi

b (be)
c (ce)
ch (che)
d (de)
e (e)
f (efe)
g (ge)
h (hache)
i (i)
j (jota)
k (ca)
l (ele)
ll (elle)
m (eme)
n (ene)
ñ (eñe)=enye
o (o)
p (pe)
q (qu)
r (ere)
s (ese)
t (te)
u (u)
v ( uve)
w (uve doble)
x ( equis)
y (i griega)
z (ceta)

ispanyol alfabesi ph, rh,th birlesimli harfleri icermez

B,D,F,G,M,P,S,T sessizleri iki defa ard arda gelmez