5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar Mesajlar
  3.993
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 697 + 48494


  Meşhurların son sözleri

  Ergur Göze'nin kitabından alıntıdır
  Hazreti Ebu Bekir Sıddik
  Peygamber Efendimiz'in davetine ilk icabet eden ve Efendimizin mağara arkadaşı olan Ebubekir (radıyallahuanh)'ın son sözü:
  ''Ya Rabbi! Ruhumu müslüman olarak al ve beni salihlerle beraber eyle.'' olmuştur.


  Hazret-i Ömer
  Hattaboğlu olarak künyelenen ve kırkıncı sahabi..Hilafeti zamanında ''dicle kenarında bir kurt bir koyun kapsa, adl-i ilahi bunu benden soracaktır.'' onun mes'uliyet ölçüsü idi.Son anlarında kendisinden sonra kimin geçeceğini soruyorlardı.Kat'i cevap vermedi.Oğlu, babasının Hazreti Ali'ye meylini anladı ve sarahatle belirterek kendisinden sonra yerine geçecek olanı seçmesini istedi.Hazreti Ömer de:
  ''Ey oğulcağızım.Bu yükü yaşadığımızda yüklendik, öldükten sonra da mı taşıyalım.'' dedi.Son dünya kelamı bu oldu.


  Bilal-i Habeşi
  İlk müslümanlardan ve ilk müezzin olan Bilal-i Habeşi (radıyallahuanh) Hazretleri son anlarının geldiğini anlayınca
  ''Artık bana elbise değil, kefen lazım'' diyordu.Biraz sonra ''İyi bir haber var, Resul-i Ekrem'e kavuşacağım'' dedi.


  Selamn-ı Farisi
  Derin bir ahlaka sahib olan ve Hazreti Osman Efendimiz'in devrine kadar yaşayan Selaman-ı Farisi ölmeden önce şu vasiyette bulunmuştur:
  ''Cenazemi süratle götürünüz.Peşimden kimse gelmesin.Mezarımda vücudumu topraktan ayıracak birşey bulunmasın.Kabrimin üstüne bina yapmayınız.Kadınlar benim için saçını başını yolarak ağlamasın.''


  Ebu Hureyre
  En çok hadisi rivayet eden sahibi... Otuz yaşında müslüman olan ve Bahreyn valiliği de yapan büyük sahabe ölmeden önce şöyle vasiyet etmiştir:
  ''Kabrimi ziyaret et, bana dua et, kabrimi halkın görüp dua edebileceği bir yere koyunuz.''


  Eyyüb el-Ensari
  Asıl adı Zeyd bin Halid olan ve 90 yaşlarında İstanbul önlerine bir hadisi şerifin müjdesine nail olabilmek için gelen ve şehid olan İstanbul'un asıl fatihi olarak bilinen Eyüb Sultan ölmeden önce şöyle vasiyet etmiştir:
  ''Kostantıniyye civarına salih bir kişi defnolunacak diye duymuştum.Umarım ve temenni ederim ki o, ben olayım.Bunun için ben öldükten sonra cesedimi, götürebileceğiniz en uzak noktaya, düşmana en yakın yere kadar götürünüz ve oraya gömünüz.Üzerimde harbettiğinizi, atlarınızın nal seslerini duyayım.''


  Yasir ve Sümeyye
  İslamın ilk şehidleri ünvanını alan bu yüce insanların öldürülmeden önceki son sözleri imanın gücünü göstermesi açısından çok önemldir.
  Sümeyye Hazretleri: Kendisini öldürmek isteyen Ebu Cehil'e karşı:
  ''Sana, ilahlarına kötülükler olsun ey Allah'ın düşmanı.Seni görmektense ölmek bana daha iyidir.Bak duy! Allah rabbimizdir, Muhammed Peygamberimizdir.'' Bunu duyan Ebu Cehil'in aklı başından gitti.Çektiği işkenceler karşısında yılacağını zannederken böyle bir cevap alması onu şok etmişti.Mızrağı eline alarak bir vuruş vurdu ve Sümeyye Hatun ruhunu teslim etti.Bunları gören Hazreti Yasir:
  ''Ey Allah'ın düşmanı.Onu öldürdün.Sana ve ilahlarına yazıklar olsun.Ey Sümeyye! Yerimiz cennettir.Şehadet ederiz ki, Allah'ın vadi haktır.Resulunun vadi doğrudur.'' dedi ve şehadet şerbetini içti.


  İmam-ı Azam
  En büyük imam sıfatı ile kıyamete kadar yaşayacak olan Ebu Hanife Hazretleri'nin son sözleri şöyle olmuştur:
  ''Ya Rabbi! senin halkına gücüm yettiği kadar söz ile, kendi nefsime de fiil ile öğüt verdim.Benim nefsimin günahını halka ettiğim nasihatlara bağışla!''


  Rabiyetü'l-Adeviyye
  Hasan-ı Basri'nin ''kadın elbisesi içinde er görmek isteyenler Rabia'yı görsün.'' dediği büyük kadın mutasavvıf.Son anlarında:
  ''Beni yalnız bırakınız ki Allah'ın elçisi geldi.'' dedi.Ve canını Hakka teslim etti.


  Hallac-ı Mansur
  Dünyayı terk etmek nefs zühdüdür, ahireti terk etmek gönül zühdüdür, kendisini terketmek de can zühdüdür diyen büyük evliya.Güzel sözlerin çıktığı bu ağızdan zahiren şeriata zıt bazı sözler sadır oluşu idamına sebep oldu.Cezasının infazı işkenceli ve kademeli oldu.Elleri sonra kolları kesildi.Gözleri oyuldu.Sıra dilinin kesilmesine gelince son sözlerini söylemek için müsaade istedi ve şöyle dedi:
  ''Allahım, bana senin için bu işkenceyi reva görenlerden rahmetini esirgeme.Senin aşkın uğrunda beni elimden, ayağımdan ayıran bu kullarını affet.Affet Allahım, onları affet, aşkın hürmetine affet.''


  Beyazıd-ı Bistami
  Kul için en lazım gelen şey kendisini yok bilmektir.Diyor ki:Allah'ı sevmenin nişanı üçtür.Cömertlikte denize benzer, şefkatte güneşe, tevazuda toprağa...Son sözü ise:
  ''İlahi, her zaman seni huzurla anardım.Şimdi ise can veririm, yinede senin kulluğundan gafilim.İlahi ben gafil isem, sen hazırsın...''


  Alpaslan
  Selçuk Sultanı olan Alpaslan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'da Türk hakimiyetini kat'i olarak tesis etti.Bıçaklı bir suikasta kurban giden Alpaslan'ın son sözleri şöyle olmuştur:
  ''Akıllı ve tecrübeli bir adamın bana iki nasihatı verdı.Birisi kimseyi hakir görmemek, diğeri de kendi kuvvetine güvenmemek.Hayatımın son günlerinde bu nasihatları ihmal ettiğimden hata ettim.Dün bir tepeden askerlerimin çokluğunu ve heybetini seyrederken yer sarsılıyor sanmıştım.Bana bir gurur geldi.Dünya padişahıyım; bana kimse karşı gelemez demiştim.Şimd Allah'tan mağfiret dilerim.Oğlum Melikşah'a biat ediniz.''


  Osman Gazi Han
  Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin son nefesinde oğlu Orhan'a şöyle bir vasiyeti vardır:
  ''Allah buyruğundan gayri iş işlemeyesin.Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın.İyice bilmeyince bir işe başlamayasın.Sana itaat edenleri hoş tutasın.Ve askerine in'am ihsan eksik etmeyesin.Ki insan, ihsanın kuludur.Zalim olma, alemi adalet ile şenlendir ve cihadı terketmeyerek beni şadet.Ulemaya riayet eyle ki, şeriat işleri nizam bulsun.Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet ikbal ve hilm göster.Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma.Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır.Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir... Sana da bunlar yaraşır.Daima herkese ihsanda bulun, memleket işlerini noksansızca gör....''


  Abdulhamid Han
  Osmanlı devletini 30 yıl yıkılmaktan kurtaran ve ayakta tutan, boş aldığı devlet hazinesini dolu bırakan, polislik, darulaceze gibi bir çok faideli kurumu hizmete sokan, günümüzde son teknoloji ile kullanılan istihbaratın temellerini atan ve Yahudilere Filistin'den toprak vermediği için hakkında kızıl sultan propagandası yapılan Sultan Abdulhamid Han'ın son sözü ''ALLAH'' olmuştur...


  DİĞERLERİ


  Namık Kemal
  Vatan şairi olarak ilan edilen gazateci, muharrir, tiyatro müellifi, mizahcı, siyasi aksiyon adamı olan Namık Kemal yasıtğı üzerine kitabı, kitabın yanına da başını koyup yorgun sesi ile:
  ''Biraz dinleneyim'' diyor.Bunlar son sözü oluyor.


  Viktor Hugo
  Fransız şairi.Şan ve şeref içindeki renkli hayatını ecel sona erdirirken son sözü:
  ''Kara bir ışık görüyorum''


  Leonardo Da Vinci
  Dünyanın en meşhur ressamlarından.En ünlü eseri Mona Lıza.Ölüm yatağında iken Kral birinci François onu ziyarete geldi.Çok halsizdi ama krala hürmeten doğrulmak istedi.Kral onu tuttu.Krala baktı ve:
  ''Haşmetli hükümdarın kollarında ölmek benim için şereflerin en büyüğüdür.'' dedi ve öldü.


  Goethe
  Şöhreti beynelmilel Alman sanatkarı.İsminin verildiği bir çok mekan bulunmaktadır.Rüyadan kalkıp rüyada gördüklerini yanında bulamayınca:
  ''Demek rüya görmüş olacağım'' dedi.Saat onda şarap istedi ve bir daha konuşmadı.


  Sezar
  Romalı deha... Roma'ya ve kendisine verdiği haşmet, tarihin parlak sayfalarından birisidir.Sezar askerlik ile politikacılığı birleştirmişti.Sezarın diktatörlüğe gidişini önlemek için bir çok romalı anlaşmışlardı.Bu anlaşma nihayet bir süikast planına kadar müncer oldu.Sezar saldırılara karşı kendisini müdafaa ediyordu.Hançerle hücum edenler arasında kendi oğulluğu Brütüs'ü görünce müdafadan vazgeçti, ölümü kabullendi.Günümüzde bile bazen mizahi çoğunlukla yaşanan ihanetlerde kullanılan şu sözü söyledi:
  ''Sen de mi Brütüs?''


  Neron
  Meşhur zalim ve mecnun Roma'lı imparator.Roma kuyruğuna kadar kokmuş balıksa, Neron bu balığın başı.Oburluğu son haddinde, at yarışı merakı ve eğlence ihtirası sonsuz.Bir de kendisini sanatkar zannetmez mi? Romayı yakmasını en büyük sanat eseri görmüş olmalı ki ölürken:
  ''Dünya bir büyük sanatkar kaybediyor.'' diye bağırdı...

  alıntı Hafız_

  Benzer Konular
  Bir Şehîdimizin Son Sözleri
  Bir Şehîdimizin Son Sözleri Bir Şehîdimizin Son Sözleri Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz Allâh’ın dînine (onu muhlisler olarak yaşayarak ve başkalarına da ileterek) yardım ederseniz, Allâh da size yardım eder.” (Muhammed, 7)
  Hz.Ali 'nin eşine son sözleri
  Hz.Ali 'nin eşine son sözleri Peygamber efendımız (s.a.v) biricik kızını Hz.Aliyle (r.a)nikahlamıstı.Daha dogrusu goklerden gelen bi emirle..ALLAH (c.c) onların göklerde coktan nikahlarını kıymıstı.. Hz.Fatıma (r.a.)son anlarındaydı,yası 20nin bir
  Hz. Ali'nin sözleri.........
  Hz. Ali'nin sözleri......... HZ.ALİ’NİN SÖZLERİ…. · İlim servetten üstündür..çünkü serveti sen korursun;oysa ilim seni korur… · Cesurun ayakları dayanmak;korkağın ayakları kaçmak için yaratılıştır.. · İbret alı
  Bazı Meşhurların Okuma Alışkanlıkları...
  Bazı Meşhurların Okuma Alışkanlıkları... İbnü’l-Cevzî İbnü’l-Cevzî, okuduğu kitapların sayısının 20 bin cildi geçtiğini ifade eder. Bu zat tedrîs, telif ve fetvayla geçirdiği ömrünün bir ânını bile boşa harcamamıştır. Eser vermedik hiçbir ili
  Hz.Şems in sözleri
  Hz.Şems in sözleri Bilindiği üzere Hazreti Mevlâna’yı derin ve anlaşılması güç sözleriyle etkisi altına alan Şems-i Tebrizi'den talebeleri ve halk şikâyetçi olmuş, hatta Mevlâna’yı kendilerinden koparan sapıkça sözlerin sahibi
  Yazar : Risale Forum
  "Leyla değilim dost,
  Lakin çöle çağırsan gelirim.
  Sana 'yalan' halde gelmem,
  Toplarım özümü 'yalın' halde gelirim.
  Kapıyı çaldığım da 'Kim O?' dersen...
  'Sensin Efendim!' derim
  Ben olmam kapıda 'Sen' olur gelirim
  Sen gel de yeter ki,
  Yola yük olmam'Yol' olur gelirim. -(hz.mevlana)

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar Mesajlar
  6.597
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1233 + 91788


  Cevap: Meşhurların son sözleri

  Viktor Hugo
  Fransız şairi.Şan ve şeref içindeki renkli hayatını ecel sona erdirirken son sözü:
  ''Kara bir ışık görüyorum''
  ---------------------------------

  hani hep beyaz ışık görüldüğünü iddia ederler ya...
  demekki durum hiçte öyle değilmiş...
  Yazar : Risale Forum
  çocukken, ne önemi vardı yalnızlığın
  nasılsa oyuncaklarımız vardı oyunlarımız.
  bilmezdik beş para etmezlere; oyuncak olduğunu insanların.
  nasıl acıttığını bilmezdik ağlamanın
  ne kadar zalim olduğunu ağlatanların...
  çocuktuk sadece ve hep masumiyet kokardık....


 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  tavşanlı
  Mesajlar Mesajlar
  1.286
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 332 + 23602


  Cevap: Meşhurların son sözleri

  Rabbim son nefeste iman ve kuran nasip etsin....
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  KÜTAHYA
  Mesajlar Mesajlar
  1.670
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 549 + 43689


  Cevap: Meşhurların son sözleri

  Alıntı abdullahulug Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Rabbim son nefeste iman ve kuran nasip etsin....
  amin...amin..
  Yazar : Risale Forum
  Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azabından emindirler...(taberani):037:

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar Mesajlar
  23
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 49 + 270


  Cevap: Meşhurların son sözleri

  zaten ancak karartılar içinde boğulamayı haketmişler  ne farklılar
  Yazar : Risale Forum
  NE HAYAL NE KURUNTU HAKİKAT İSTİYORUM, HAKİKAT, HAKİKAT...

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222