Marmara Üniversitesi FEF Tarih 3.Sınıf Siyasi Tarih final sorularından:

Ayastefanos barışıyla Osmanlıdan istenilenler ve önemi?

1877-78 Osmanlı Rus savaşının Edirne anlaşmasıyla durdurulmasının ardından iki devlet arasında imzalanan barış anlaşmasıdır.

Tarihler, 3 Mart 1878 i gösterirken Ayastefanosta (Yeşilköy) 29 maddelik bu barış anlaşması imzalanmıştır.

Karadağ, Sırbistan ve Romanya toprakları genişletilerek bağımsız olacak.

Bulgaristan yalnızca vergi bağıyla bağlı büyük bir prenslik olacak.

Bosna ve Hersek de ıslahatlar yapılacak.

Ermenistanda ıslahatlar yapılacak. Ermeniler, Kürt ve Çerkezlere karşı korunacak.

Savaş tazminatının büyük bir kısmı yerine Kars, Ardahan, Batum, Eleşkirt ve Beyazıt rusyaya bırakılacak.

Ayastefanos barışındaki önemli bir ayrıntı: Ermeni meselesiyle ilgili 16. maddedir. Bu maddeyi ermeni patriği ve ileri gelenleri ruslarla görüşerek anlaşmaya koydurarak, ermeni meselesine uluslararası boyut kazandırmışlardır.

Ayastefanos, mukaddemat ı sulhiyye (ön barış) niteliğindedir, asıl yeni statüko avrupalı devletlerin katılımıyla toplanacak olan berlin kongresinde belirlenecektir.