Beynin en tehlikeli yanı, “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır.

Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, beyin onu ...size çeker, korktuğunuzu başınıza getirir! Buna ters çaba kuralı denir.

Bataklıktan çıkmaya çalıştıkça, dibe gömülmeye benzer. Beyin odaklanılan hedef için çalışır. Hedef olumsuz olsa bile onu gerçekleştirmek için çalışır!

Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanacak mıyım” diye düşünürseniz, merak etmeyin, heyecanlanacaksınız.

Korkunuza değil, konunuza odaklanın. Başınıza gelmesinden korktuğunuz en kötü şeye değil, başınıza gelmesini istediğiniz en iyi şeye odaklanın. Kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız.

alinti