Farkında ol...


Rüştü BOZKURT / Dünya
2011/12/18

Boyne Yayınları'nın Egen Zehnder İntornational Claudio Fernandez Araoz Yöneticisi 've Doğru Kararlar Doğru Lider' Adlı kitabını Özlem Tüzel Akal'ın çevirisi dilimize aktardı Ile. Araoz, eli piyasanın hareket Taşı Altında Olduğu Click Önemli birikimlere Sahip. Farkında ve Ayni zamanda Kurama olmaksızın Iyi "anlamanın" ve Etkin "anlatmanın" imkansızlığının.
Kitapta Daniel Goleman, Richard Boyatzis've tarafmdan geliştirilen, duygusal zekayı ölçmede kullanılan dort Temel yetkinlik kümesinden ediliyor Söz.
İşimize Uygun Bir "Insan Seçimi" yaparken, Yaygın biçimde kullanılan dort ana yetkinlik kümesi Söyle Tasnif ediliyor: Öz-farkındalık, kendo Kendin yönetme, Toplumsal farkındalık ilişki Yönetimi ya katarak düşüncelerimizi paylaşalım ve Sosyal Beceri uzerine Kendi birikimlerimizi bakın :
1.Öz farkındalık: belirler ve Bir insanın UC Temel niteliği oz farkındalık sınırlarını. Öz-farkındalık "GUC ilkesini Bilmes, içselleştirme" anlamına Gelir.ilkenin ilki UC Ayşe, "gücünüzün sınırlarını" bilmedir . Gücünün sınırlarını nesnel biçimde "ayrıntılarıyla anlatabilenler" gücünün "belirleyebilir." Nin sınırları Içinde yaptıkları İşler
Gucun sınırlarını nesnel Bir biçimde belirlemenin yolu, "Asir've noksan ya Değerlendirme" yapmayı engelleyen "ve İlkeler Ölçüler" uzerinde düşünmüş olmamızı gerektirir.
Asir değerlendirmeler yaparak "kendimizi abartma"ne Bir tutumsa Tehlikeli Kadar, kendimizi küçümseyerek "özgüvenden uzaklaşma"Kadar tehlikelidir ve Bir zararlı bir tutumdur.
Oz-farkındalığın sınırlarını çizen ikinci GUC ilkesi "Gücü kullanmanın zamanını bilmedir Iyi" . Zamanın RUHU, birikimleri, Bilinc, bakış açısını, belirler ve beklentileri. Bir sörfçü komik dalganın uzerine binerek hızla Yol Almak isteyen delilik, gücünü kullanmanın zamanını Mutlak etmelidir ki Doğru zamanda, Doğru Yerde bulunmanın önlemlerini alabilsin analiz eder.
Oz-farkındalığın sınırlarını belirleyen ÜÇÜNCÜ ilkesi GUC, "Gücü kullandıktan sonra size nasil yönetmek döneceğini" düşünmüş olmadır. Eger Gucun sınırlarını belirlememiş, kullanma zamanını hesaplamamışsak Iyi, GUC Bumerang etkisi yaparak Bizi vurabilir.
Bizim kültürümüzde "Kendin Bilmes" Temel erdemlerden biridir. Çevremizdeki imkan've imkansızlıkların neler olduğuna ilişkin net bilgiye arasında Kendimizi bilmemiz Click Ihtiyac Olduğu komik, Gereke şartlardan diğeridir Bir'in abartmadan've küçümsemeden değerlendirebilmiş OLMAK bir kendo gücümüzü.
Kendimizle bas Etme
2.Kendi Kendin yönetme: . ana yetkinlikten ikincisi Dort, kendo Kendin yönetmedir Kendisiyle bas etmesini öğrenmemiş Bir insanın, başkalarını yönetmesi zordur.
Kendi Kendin yönetmenin tür Adin, "Kendin koyma ilkesini Fren ' ve benimseme içselleştirmedir. Ayşe insanın bireysel bilmesinin sınırlarını belirler ve özgürlüğü Ile Toplumsal yaşamdaki özgürlüğünü. Hic Bir Insan tek havza Yaşama şansına Sahip Degil. Bizim çıkarlarımızı özgürlüklerimizin sınırı ve ve Bir başkasının çıkarları özgürlükleridir.
Kendin yönetme, duygu Ile akıl arasındaki dengeyi Kurma Isidis. Kendimize basa CIKM, ahlakın Altın Kuralı olan "Sana yapılmasını istemediğini sen başkasına Yapma" diyebilmek yaşamın ona Anina ilkeyi taşıyabilmektir bakın.
Kendin yönetme Araçları arasında "ve açıklık Hesap verebilir olmayı" Yaşam biçimi haline getirme Vardar. Insan Bir Ozu, sözü've davranış bütünlüğüne sahipse , Başkaları tarafmdan KOLAY tanımlanabilir; karsılıklı-bağımlılık İlişkileri ayarlanabilir Ona gore . gereğidir ve Ayşe "Uyumlu Toplumsal Yaşam" sürdürebilmenin. Kendin yönetme Basar-Bir odaklı güdülenmeden beslenir, inisiyatif kullanma özgüveni Ile ve desteklenir iyimser yaklaşımın verdigi alice Ruhla zenginleşirse yetkinliklerini Artira.
3. Toplumsal farkındalık: Zamanımızdan birkaç bin Bir Yıl once rahibin dediği komik, "Sen Kendin Sahip değilsen kim sana Sahip Başkaları Click değilsen Sen, sen Nesin SIMD değilse ne Zaman?". Bize Yaşam Kendin Saygın Olsun ki enerjini Etkin kullanabilesin Diyor . biraz Sen'in Başkaları Click YASA ki "Insan" olasın diye öğütlüyor. Korkaklığın adina "tedbirli OLMA" diye koymadan, işlerini zamanında ki yap, ürettiğin Yarar artsın düsturunu dayatıyor.
"Birlikte Yaşama Bilinc" dendiğinde Başkaları Click özveride bulabilmeyi anlamalıyız.
İşlerimizi tek havza yapamadığımıza gore "örgüt deli" OLMAK zorundayız . Örgüt deli "Kendin Kars sorumlulukları" oldugunu bilmek Kadar "örgüte sorumluluklarını Kars 've zar zor ürettiğimiz hizmeti saten Alan bkz." toplum kesimine Kars sorumlulukları "diye Almay, Bir Bütün Içinde düşünmeyi gerektirir Birlikte.
Deli, biraz başkalarına Hizmet ettiği Zaman insandır . Toplumsal farkındalığı Artan insanın "diğerkam" olmasi Artaria.
İlişki Yönetimi Önemli
4. İlişki Yönetimi ya Sosyal beceriler: Sosyal Beceri, "Başkaları Ile Birlikte gelişme" yaratma bilincidir. Toplumsal Beceri, başkalarının birikimlerinden yararlanma düzeyidir.Sosyal Beceri, toprağın safra Iyi Hizmet ettiğinde bol ve Ürün verdiğini gözlemleme Yaşam ilkesi haline getirebilme düzeyidir. Aşık Veysel, "Toprak şiirinde" kazdıkça veriminin arttığını SÖYLER.
Bir insanının Kendin nasil tanımladığı, Başkaları Ile arasındaki farkın ne oldugunu sorgulaması, onun bir "kimliğinin çerçevesini" çizer.Son Başkalarının onun Hakkında düşündükleri "ve kişiliğini Imajin" yansıtır.
Yetkinliğimizin artması "Saygı uyandırma've ilham solucan" özelliklerimizin geliştirilmesidir var.
Sosyal Beceri, "Başkaları İMKB Bir Ile Birlikte odaklanma" ve "işbirliğine Açık durabilme" derecedir.
Sosyal beceriyi ölçmenin en Iyi rakı Bizden çıkarları olanların Bizim Click söylediklerine kulak asmadan, Bize Muhtaç olmayan, Bilgi ve Beceri Derecesi Bizden yerde olanların Bizim Click ne söylediklerine kulak vermedir.
İlişki yönetiminin Bir daha Baska özelliğine dikkat etmeliyiz: Paramız varsa, en Iyi Dünyanin teknolojilerini getirip işimizde kullanabiliriz . Paramız varsa, Dünyanin en Yetkin insanlarını getirip işimizi yönettirebiliriz. Seyi akşamdan Ama bir sabah, Kadar istediğimiz paramızda Olsa değiştirme've Geliştirme şansımız YOKTUR: İlişki Geliştirme.
İlişki Yönetimi, Uzun soluklu gerektirir Caba.
İlişki Yönetimi deli toplumu Recognition Click Emek ve kıymayı gerektirir Zamana ve.
İlişki Yatırımı, kendimize've ilişkilerimize sürekli Yatırım yapmayı gerektirir.
Değişmez olanlar
Her şeyin Çok Hızlı değiştiğinin Herker Farkında . Geleceği insa etmenin KAYNAKLARI Köklü biçimde değişiyor've dönüşüyor. Olanaklarının Iletisim gelişmesi, ulaşabilirlik've erişebilirliğin artması koşullarını Faktor, Talep koşullarını, karsılıklı-ve Yeniden yapılandırıyor ve bağımlılıkları rekabet stratejilerini.
Ayakları uzerinde Sağlam Basan Bir "delilik" olmanın olmazsa olmazları, Yuksek yetkinlik düzeyleri insanlarla Birlikte çalışmadır.
Tohumun toprağa atılması, Avcı-toplayıcı ve Göçebe Hayattan yerleşik Hayata geçilmesi insanlığı Köklü biçimde etkiledi . Sanayi Devrim Yaklasık 300 YILLIK dönemde bambaşka İlişkiler yarattı. SIMD-Bilgi odaklı farkına varıyoruz ve istemesek ve Üretim döneminde ilişkilerimizin değiştiğinin istesek .
Eğilimleri, eğilimlerin yarattığı fırsat've tehlikeleri izlemek Önemli , Önemli olmanın ötesinde yaşamsal Bir Sorun arasında karsılıklı bağımlılık ilişkilerindeki yeni yapılanmanın gereklerini bilmek . Yine Aşk yaşamın Temel ilkeleri değişmiyor: İlkelerin kalelerimiz oldugunu bilmek, kendimize koymak Fren, kendimizi geliştirmek Click Yatırım yapmak, Uyum yeteneğimizi geliştirmek , açıklık, tanımlanabilir OLMA, Hesap verebilirlik vb . Değişmez olanları kavramadan değişmelerin hızını, yönünü, niceliğini've niteliğini kavrayamayız . Değişmez kavrarsak olan, geleceği insa etmemiz kolaylaşır.