Bana öyle geliyor ki yaz tatilinde 'hayırlı insan ve hayırlı hane sahibi olma' fırsatı doğduğunun çoğumuz farkında değiliz.

Şayet durum böyle ise gelin bu yaz hayırlı insanla hayırlı hane sahibi olma fırsatının nasıl doğduğuna şöyle bir göz atalım. Bakalım bizim de bu hayırlardan hissemiz ne kadar olabilir bir düşünelim.

Önce Aleyhissalat-ü ves'selam Efendimiz'den hayırlı insan tarifini okuyalım. Buyuruyor ki:

-Sizin hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir!

Evet, tartışılmayan bir hayırlı insan tarifidir bu. Kur'an'ı önce öğrenen, sonra da öğreten insan...

Düşündüğümüzde görüyoruz ki, bu manada hayırlı insan olmak hiç zor değildir. Özellikle bir tatil devresi de bunu gerçekleştirmek için bulunmaz bir fırsat demektir. Yeter ki bu iradeyi gösterin, şimdiye kadar tam öğrenemediğiniz Kur'an'ı öğrenmeye azmedin, evlerinizi de sanki birer Kur'an okuma hanesi haline getirin... Bu takdirde ne olur?

-Siz hayırlı insan olduğunuz gibi, evleriniz de hayırlı hane haline gelmiş olur!..

İsterseniz Efendimiz (sas) Haz- retleri'nden hayırlı hane tarifini de dinleyelim. Buyuruyor ki:

-Hayırlı hane de, içinde Kur'an okunan hanedir! Melekler içinde Kur'an okunan haneye hayırlı misafirler olarak üşüşürler, şeytanlar da o haneden şerli işgalciler olarak kaçışırlar!.. Evet, içinde Kur'an okunan haneye semadan melekler üşüşürler, şeytanlar da evin içinden kaçışırlar. Çünkü meleklerin üşüştüğü evde hep hayır olur, bereket olur, huzur olur. Şeytanlara ise artık o haneden kaçışmak düşer, barınamazlar hayırlı hanede...

Burada önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek isterdim.

Böyle hayırlı hanede Kur'an'ı önceden öğrenmiş yanlışsız okuyanlarla, yeni öğrenmeye başlayan yanlış okuyanlar da bulunabilirler. Şayanı takdir olan bir husus da odur ki, yanlışsız okuyanlara harf başına onar sevap verilirken, yanlışsız okumak için emek verip gayret gösteren acemilere de iki misli fazla sevap verilir. Yanlışsız okumak için çektikleri zahmet, gösterdikleri çaba ve azimden dolayı sevabın katlanması söz konusu olur.

Burada şöyle bir soru da akla gelebilir:

- Kur'an okuyan insan neden hayırlı insan, Kur'an okunan ev de neden hayırlı hane olur?..

Cevap çok açık ve nettir. Çünkü evde okunan Kur'an'ın her bir harfine onar sevap verilir. Bir okuyuşta sayısı bilinemeyecek kadar çok harf okuyarak sayısı bilinemeyecek kadar çok sevap alan insan, hayırlı insan olacağı gibi, bunca sevabın kazanıldığı hane de hayırlı hane olur. Melekler de kuşlar gibi uçuşarak gelip bu hayırlı hanede okunan Kur'an'ı dinlerler. Tıpkı sahabelerde olduğu gibi.

Nitekim büyük sahabi Üseyd bin Hudayr, Medine'deki evinde gece Kur'an okumaya başlar. Bu sırada kapıdaki atının bir şeyler görüp de ürkmüş gibi kişnemeye başladığını duyar. Üseyd, 'Bu ata neler oluyor?' diye okumayı kesip dışarı çıkıp da baktığında, evin avlusunda kanatlarını kısmış sakince dinleyen ışıktan kuşların birden göklere, yukarı uçuşup uzaklaştığını görür. Sabah erkenden mescide giderek gördüklerini Efendimiz (sas ) Hazretleri'ne aynen anlatır. Efendimiz'in açıklaması şöyle olur:

-Biliyor musun o göklere, yukarı uçuşup giden nurdan parıltıların neler olduğunu?

Onlar evinde okuduğun Kur'an'ı dinlemek için semadan inen meleklerdi. İçinde Kur'an okunan eve melekler dinleyici olarak gelirler. Eğer okumayı sabaha kadar sürdürseydin, onlar da sabaha kadar senin kapında, bacanda dinlemeyi sürdürürlerdi!..

- Ne dersiniz, hissemiz ne kadardır bu hayırlı insan ve hayırlı hane sahibi olma tarifinden bu yaz? Kur'an'ı okuma azim ve gayretimiz ne durumda bu mevsimde? Kendimizi hayırlı insan, evimizi de meleklerin ziyaret edeceği hayırlı hane durumuna getirmemiz söz konusu oluyor mu şu günlerde? Çocuklarımızın Kur'an kurslarıyla, namazla ilgileri ve bilgileri ne safhada? Düşünmeye değer mi bu önemli konu?..


Ahmed Şahin