Başarıya giden yol2010’un Mayıs ayında Yeni Asya Neşriyat bir kitap yayınladı: Yılmaz Yenidinç’in kaleme aldığı “Başarıya Giden Yol”. Yılmaz Yenidinç, 20 yıllık öğretmenlik hayatında edindiği bilgi ve tecrübelerle, bu eseri özellikle öğrenciler için hazırladı. Kitap, 128 sayfa ve yedi bölümden meydana geliyor.Kitaptaki bölümlerin isimleri şunlar:
1- Başarılı olması gereken kim?
2- Neden başarılı olmam gerekiyor?
3- Neyi başarmam gerekiyor?
4- Nerede çalışmalıyım?
5- Ne zaman çalışmalıyım?
6- Nasıl çalışmalıyım?
7- Anne babanın sorumlulukları.
Kitabın ilk bölümü başarılı olmada inanç ve cesaretin etkili olduğunu ifade ederek başlıyor. Hedef kilitlenmek gerektiğini anlatıyor. Ünlü mucit Edison’un izlediği yöntemleri özetliyor. Mehmet Âkif Ersoy’un ve Yunus Emre’nin ibret verici cümlelerini aktarıyor.
İkinci bölüm başarı yolunda iyi bir meslek sahibi olmak gerektiğine, okul hayatına ve öğrenime, kültür birikimine dikkat çekiyor. Amerika’nın 16. başkanı Abraham Lincoln’un ilgi çekici, başarısızlıklarla dolu hayat serüveninin bir yerinde başarıyı yakalama öyküsünü anlatıyor.
Üçüncü bölüm, neyi başarmalıyım, sorusuna 12 maddeyi örneklerle anlatarak cevap veriyor. Bu 12 önemli hedefin bir kaçını buraya kaydedelim: Bedenî ve ruhî sağlığa sahip bir fert olmak, iyi bir insan olmak, okul derslerinde başarılı olmak. Yalnızca bu üç teklif bile başarılı olmayı amaç edinenlere güzel bir başlangıç olabilir. Diğer dokuz teklif “Başarıya Giden Yol” kitabının üçüncü bölümünde yer almış.
Dördüncü bölüm nerede çalışmak, gerektiğine yer vermiş. Mümkünse bir çalışma odası ve çalışma masasının olması gerektiğini vurgulamış. Teknolojik imkânların ölçülü olarak kullanılması gerektiğini anlatmış.
Beşinci bölüm zaman tanziminin önemini dile getiriyor. Planlama, verimlilik, dinlenme, beslenme ve sağlık, bu bölümde ele alınıyor.
Altıncı bölüm, iyi bir çalışma planı hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamış.
Kitap, yedinci ve son bölümde anne babaların sorumluluklarını 26 maddede özetleyerek sona eriyor.
Kitabın son bölümündeki anne babalara hitap eden şu cümlelere bir göz atalım:
‘Çocuğunuzu yönetmek yerine, onlara rehberlik ediniz. Onlardan ilginizi, sevginizi, şefkatinizi asla esirgemeyiniz. Anlayışlı ve hoşgörülü olunuz. Yunus Emre’nin “Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü” sözünü kendinize rehber edininiz.
Her zaman nazik olunuz. Başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, çocuklarınıza öyle davranınız.’
Evet, kıymetli okurlarımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye mecburuz. Onlara maddî, manevî, psikolojik ve kültürel anlamda yeterli şartları hazırlamalıyız. Geçmişteki nesiller, önlerine belki yeterli alternatifler konulmadığı için yıkıcı ideolojilere, anarşiye, teröre saplanmış, boşluğa düşmüşlerdi. Biz geleceğin nesilleri için kaliteli eserler hazırlayalım, araştırma merkezleri tahsis edelim, uluslar arası ölçülere uygun tesisler kuralım, ülkemizi bilgi ve teknoloji üssü haline getirelim.