Sayfa 1/2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Melânkoliyi Terkediniz

  "Nasıl söylersek öyle hayal eder, nasıl hayal edersek öyle hisseder ve nasıl his sedersek—genellikle—öyle oluruz."

  "Viranelere bakanların ibretten başka hisse aldıklarını gördünüz mü?"


  İnsanların hayatında, haklı olarak üzüntüye, bu nalımlara sebep olacak acılar belki saymakla bitmez.

  İş hayatında istediği hedefe ulaşamama; mal veya makamını tamamen kaybetme; beklenmeyen ve in san hayatını çok etkileyen ölümler; istediği mesleğe sahip olamama; çevredeki insanlarla uyumsuzluk; yoğunlaşan yalnızlık hissi; hiç gitmeyen yoksulluk; kendisinde, yakınlarında, sevdiklerinde önceden ve ya sonradan oluşan bedensel özürler ve sağlık so runları; aile içinde, aile çevresinde ve iş çevresinde oluşan huzursuzluklar ve yaşanan olumsuzluklar; gurbette yaşamak; çocuğu olmamak veya istediği cinsiyette çocuğu olmamak; iftiraya uğramak; haya ta bir anlam verememek, gayesiz yaşamak, yaşadıklarından tatmin olmamak...

  Bunlar elbette insanın içini burkup duran acılar dır. Durumu değiştirmek için başka çareniz yoksa, elinizden gelen her şeyi yaptığınız hâlde durum aynı kalıyorsa, bunlar kabullenilerek sükûna ermeye çalı şılmalıdır.

  Mevcut durumunuzun, takdir gücüne sa hip Yaratıcı tarafından bilindiğini ve görüldüğünü bilmek neticesi, insan bilincinin kendi hayatına kattı ğı, "değiştirilemeyen durumu kabullenerek o hâlde de hayır arama çabası," inşam, üzüntülerini dengeli yaşayacak hâle getirir.

  Nasıl ki güllerde diken var ve diken sayıca çok, gül ise azdır; işte insan da kendi hayatında bundan fazlasını beklememelidir. Böylece hayal kırıklığı ya şamaz ve dünya hayatının doğal seyri sayılabilecek birtakım sıkıntıların arasında, yaşayabildiği, yakalayabildiği güzelliklerle mutlu olmayı öğrenir, öğrenmelidir.

  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 2. #2
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  Bazı ana babalar, hayata küskün, kahırlı, tatmin olmamış bir kişilik sergilerler. Hayatlarının en önem li yanlarını istedikleri gibi şekillendirememiş, hedef lerine ulaşamamış, arzu ettikleri şeyler için uğraşmışlarsa da yenilmiş bir görünüm arz ederler. Hep efkârlı efkârlı dururlar.

  Çoğu korkunç oranda sigara tiryakisidir ve dertli dertli sigara içerken gamdan-kederden-yenilmişlikten dem vuran, kadere ve fele ğe öfkelenen sözlerle dolu şarkılar türküler dinleme yi ve söylemeyi pek severler.

  Doğrusu bizim halkımızın yapısı buna biraz mey yal olduğu gibi, bol dinlenen arabesk şarkılardan başlamak üzere dinlediği şeylerin çoğu da bunu tel kin eden şeylerdir.

  Şimdi bu yapıdaki, anne babanın, çocuğu üzerin deki etkisi üzerinde duralım:

  Anne ve bilhassa baba, uzun yıllar boyunca gü cün ve güvenin kaynağıdırlar. Esasında öyle de olmaları gerekir. Böyle bir kişilik yerine; yıkık, yenik, dağınık, sönük, güçsüz, kararsız, hedefsiz bir kişili ğin sahibi olan anne baba, öncelikli olan "örnek ol ma" görevlerini hakkıyla ifa edemezler. Çocuk, bir şeyler fark etmeye başlayıp, kendi anne babasıyla toplumdaki aynı konumdaki insanları kıyasladığı anda, önce anne babasını beğenmez, beğenmediği için onları kendisi için modelleme gereği duymaz, îşte bundan sonra, yani örnek alınmaya değer görül meyen anne babanın yaptığı ve söylediği hiçbir şey, çocuk üzerinde etkili olamaz.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 3. #3
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  Siz hiç viranelere bakıp ibretten başka bir hisse alan gördünüz mü?

  Manevî dinamikleri bozulduğu için düşüncelerin den eylemlerine doğru yol alan bir viraneleşme ya şamış bir insan, kimin örneği olabilir?

  Düşünce dünyası mamur olanın, hayatında da bu mamurluk görülür ve o insan, sahip olduklarıyla mutlu ve huzurlu olmayı başarır. Melankoli, onun değil dünyasına girmek, kapısının önünden bile ge çemez.

  Bu cümlemiz, "Onlar hiç acı, üzüntü yaşamazlar." anlamında yorumlanmamalıdır. Yani onlar, kendile rini acıların ahtapot gibi kollarına bırakarak melan koliye girmezler, tersine her durumda acılarını kendi beyin kollarında ve avuçlarında sıkarak küçültür, ayakları altına alarak kendilerini yükselten birer un sur hâline getirirler. Olgun insanlarımızın, yaşanan sıkıntıları, hamlığı ve çiğliği gideren pişme dönemle ri olarak görmeleri, yani bir eğitim gibi algılamaları bundandır. Bu yüzden kendilerini olgunlaştıran se bep için bile hamd ederler ve,

  "Hamdık, çiğdik, piştik, elhamdülillah!" derler.

  İnsanlar neden mutsuz olup melankoliye girerler?

  "Mutsuzluğun zirve noktasını, Allah'a güvenecek ka dar inanmamak oluşturur."

  Bu zirvenin aşağıya doğru genişleyerek inen Kaf Dağı gibi kederleri ise, "tek dünyalı olmak" yaşatır.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 4. #4
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  Allah inancının olmama sı sebe biyle ortaya çıkan ahiret inancının yokluğu Kaf Dağı gibi acıları yaşatır.

  "Çift dünyalı olmak," hem mutluluğun hem umudun tükenmez kaynağıdır.

  Meselâ, haksızlıklara uğradınız ve bertaraf edecek gücünüz yok. Üzülüyor, acı çekiyor, ancak kahrolmuyorsunuz; çünkü Celâl sahibi Müntakim ve Kahhar olan bir Rabbiniz var.

  En çok sevdiğiniz veya sevdiklerinizden bir kısmı öldüler diyelim. Ayrılık acısı, onların yokluğunu ya şamak, ciğerinizi dağlar; ancak onların sizin henüz yeterince bilmediğiniz, ama bir gün mutlaka gidece ğiniz bir yerde sizi beklediklerini bilmek, sizi çıldır maktan korur; Rabbinizin hepinize yeniden can ve rerek bir araya toplayacağı bir günün geleceğini bil mek, sizi, ne kadar çalkalansanız da sükûna erdire cektir. Böylece acınızı dengeli yaşarsınız; çünkü Ra him olarak Hayy ve Kayyum olan bir Rabbiniz vardır.

  Gerçekleşmeyen hayalleriniz var diyelim. İstedi ğiniz evliliği yapamadınız. Bu durum sizi sanki kol larınız kırılmış da hiç iyileşmiyormuş gibi yapmıştır. Elinizin kolunuzun bağlı olması, gönül yaralarınızın hiç kabuk tutmamasına sebep olmuştur. Toparlanın;

  hem hayalinizdekini hem de ondan çok daha iyisini size ihsan edebilecek olan, Din Gününün Sahibi var dır. Sabırla bekleyiniz; gönül yaralarınızı saracak bir Şâfi ve Vedud, dilediğinizden daha güzelini verecek Malikü'l-Mülk vardır.

  Her birimiz, hangi dikenli ve taşlı yola çıkıp yürü yecek, dikenlerle taşlardan mustarip olacak olsak, tek doğru yolun, sırat-ı müstakimin sahibinin, O'nun af ve merhametinin varlığını bilmek, yaşadı ğımız ve yaşatılan acıların ebediyen sürmeyeceğini bilmek, yani çift dünyalı olmak bizi mutlu eder; hu zura, sükûna kavuşturur.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 5. #5
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  Melankoliden çıkmak için öneriler

  1. Yaşayarak hissetmediğiniz duyguların acısını yaşamak ve çekmekten vazgeçiniz.

  2. Size melankoli veren film, dizi, kitap vs. ne var sa hepsini terk ediniz.

  3. Umudunuzu, kararlılığınızı, gücünüzü artıran ne varsa, onlara bıkmadan usanmadan sarılınız.

  4. Dinlediğiniz ve üretip söyleyenlerin para ka zanmaktan başka gayesinin olmadığı, hüzün veren, dünyaya küstüren, karamsarlaştıran, umutsuzlaştı-ran müziklerin (şarkı, türkü, pop vs.) tamamını, terk ediniz.

  5. Moralinizi yükseltecek kitaplar okuyunuz.

  6. Asla boş durmayınız.

  7. Gayesiz tüm işleri terk ediniz, faydalı işlere yöneliniz.

  8. Televizyonun (tüm gün veya saatlerce) "kapı kulu" olmaktan, milyarlar dağıtan programları sey retmekten vazgeçiniz.

  9. Aileniz içinde üstünüze vazife olan işleri istekle yapmaya çalışınız.

  10. Gülümseyen yüze sahip olmak için bilinçlice çalışınız. Eşinize ve çocuklarınıza hep gülümseyiniz.

  11. Mutlaka ciddiye alacağınız bir meşgale bulu nuz.

  12. Hayatınızın manevî yanını doldurmaya çalışı nız.

  13. Uzun vadeli eğitim programları oluşturunuz.

  14. Normal işlerinizin dışında hobiler edininiz.

  15. Yakın arkadaş topluluğu oluşturmaya çalışı nız.

  16. En az bir tane çok yakın dost edinmeye çalışı nız.

  17. Ev halkınızla neşeli, keyifli birliktelikler için fırsat ve imkân kollayınız.

  18. Mevcut mutluluk kaynaklarınızı fark etmeye çalışınız.

  19. Eşiniz ve çocuklarınızla oyunlar oynayınız.

  20. Ev halkınızla sadece sohbet edeceğiniz vakit ler ayarlayınız.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 6. #6
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  21. Mümkün olan vakitlerde, uygun yerlerde yü rüyüşler düzenleyiniz.

  22. İmkânlar ölçüsünde şehir dışı geziler yapınız.

  23. Akraba ve arkadaşlarınızla ziyaretleşmeye ça lışınız.

  24. Olgun insanlarla görüşmeye devam ediniz.

  25. Beden gücünüzü harcayacak işler yapınız.

  26. Neşeli arkadaşlar edininiz.

  27. Neşelendirip güldürecek kitaplar okuyunuz, tiyatro ve filmler seyrediniz.

  28. Şartlar müsaitse, toprakla uğraşınız.

  29. Kendinize iyi ve güzel telkinler veriniz.

  30. Olumsuz hiçbir düşüncenin beyninize kamp kurmasına izin vermeyiniz.

  31. Uyku giderici her şeyden uzak durunuz, dü zenli uyuyunuz.

  32. Tiryakisi olduğunuz şeylerle mücadele ediniz; bu, aynı zamanda kendi kendinize yaptığınız irade testiniz olacaktır.

  33. Zaman zaman, özellikle yalnızken ağlayınız (Rabbinizin huzurunda daha güzel olur.)

  34. Bedensel yapınıza takılıp kalmaktan kurtul maya çalışınız. Toprağa karışacak yanınıza fazla ta kılmayınız.

  35. Belki en başta söylenmesi gerekeni şimdi söy leyelim: "Allah'a inanınız, güveniniz ve Rabbinizle barışınız."
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 7. #7
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  Bu konuyla ilgili bazı tespitlerimiz var:

  * Hayattan hep bir süre sonra olacak kötü şeyler bekle yen insanlar, huzursuz ve sıkıntılı oluyorlar.

  Yaşanıp yaşanmayacağı bilinmeyen bir dönemin, olup olmayacağı bilinmeyen kötü olaylarının sıkıntı sını, melankolisini bugünden yaşamaya ne gerek var? İnsan bu duruma ya suçluluk psikolojisinden veya çocukken yerleştirilen ve oluşturulan yanlış alt yapı sebebiyle düşer. Bundan vazgeçilmeli, güzel beklentilerin içine girilmelidir.

  * İnsanların bazen, kendilerini affedemedikleri hataları vardır. Bunlar o insanı hep "suçluluk" duygusuyla kıvrandırır.

  Unutulmamalıdır; en büyük hatalar bile, ilgili bi rileri varsa, özür ve helâllik dilendikten sonra, o ha talardan tamamen vazgeçilip pişmanlık gözyaşlarıy la yıkanırsa, "gönül ayinesinden," "beyin sahifesin-den" ve "amel defterinden" silinebilir.

  Bu yapılmazsa, suçluluk duygusu-melânkolisi, o insanı, sürekli cezalandırılacağı anı beklemeye sevk ederek mutsuzlaştırır. Bazen bu insanlar, hatalarını onarma yerine, kendilerini unutacak kadar yoğun uğraş içerisine girer ve orada kaybolmaya çalışırlar. Bu, çok doğru bir tavır değildir.

  * Çıkılması gereken basamakları atlamak arzusu, in sanları ya yanlış ve gereksiz yollara sevk eder ya da bunu başaramazsa uyuzlaştırıp oturtarak melankoliye sokabilir.

  İnsanın dışında her şey, enerjisine göre çalışmayı, eksiğini yapmaması gerektiği gibi fazlasını da yap maması gerektiğini bilir. Arılar, kelebekler, uçmaları gereken hızın daha üzerine ve güçlerinin yeteceğin den çok daha yüksek yerlere çıkma gibi bir çabanın sıkıntısını, telâşını hiç yaşamazlar.

  * Kendi kişisel üzüntü, istek ve nefretlerinden başka hiçbir gündemleri olmayan insanlar da farkında olmadan kendilerini çevreden soyutlarlar. Bu terk etmeyi, "terk edilme" olarak algıladıklarından yalnızlığın melankolisine girerler. Bu durum onların kendi oluşturdukları bataklığa saplanmalarına sebep olur.

  Bu durumdan kurtulmanın yolu, çevresiyle ve toplumla ilgilenmek ve kendileri için uğraşılacak bir hedefe/inanca sahip olmalarıdır. Samimiyetle inanı lan hedef, insanı güçlü kılar, yorgunluğu tanıtmaz bile...
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 8. #8
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  * İnsanlardan, özellikle manevî bir yaşamı olmayanlar, hayat için gereken enerjilerini çabuk kaybederler.

  Enerjileri tükendiğinde bu enerjiyi yeniden ürete cek yol bulamazlar. Çünkü "trafo"yla bağları kopuk tur, kopmuştur; yeniden bağlantı kurmayı düşüne mez, başaramazlar.

  Bunları birkaç sonuç bekler:

  a. İntihar ederler.

  b. Kendilerini değersiz hissettikleri ağır bir çök künlükle yaşarlar.

  c. Yaşar gibi yapıp, edilgen bir kişilikle bitkisel ha yatta süreyi doldurup, esasında yıllarca önce ruhsal güçlerini bitirdikleri için kendilerini de öldürdükleri hâlde, gömülmeyi beklerler.

  Bu durumun tek çözümü, manevî dinamiklere yö nelmek, daha sıkı sarılmaktır. Hayatın anlamını kav rayamayanlar, mecburen enerjisiz kalırlar. İnsan ön ce hayatın sebebini ve anlamını öğrenmeli. Bu bilgi bilinç hâline gelirse, kaybolan enerjinin elinden tutarak getirecek ve insanın ayağa kalkmasını sağlayabi lecektir.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 9. #9
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 865 + 66388


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  * Bazı bedensel dengesizlikler de (uzun, kısa, zayıf, şişman, özür, çirkinlik) uzun süren sıkıntıların sonucu, benliğe iyice yerleşen melankoliye sebep olabiliyor.

  Değiştiremeyeceğimiz durumları kabullenip hay rını ummaktan başka çaremiz var mı? Belki de ger-çekten çok hayırlıdır, kim bilir? Melankoliye sebep olan kompleksler, ancak mevcut durumun o şekliyle Rabbimiz tarafından böylece takdir edildiğini bilmek, buna inanmak ve hayırlı olabileceğini düşüne rek takdire razı olmakla giderilebilir. Gerçekten böy le olabileceğini izah eden pek çok hikâye ve kıssa mız da edebiyatımızda mevcuttur.

  Beyin ve bilinçaltımız doğrudan doğruya bizim konuşmamız ve kullandığımız kelimelerden etkile nir. Mutlaka güzel kelimelerle güzel şeyler konuşa lım. Sorunlarımızı sadece çözüm bulmak gayesiyle yalnızca ilgili kişilerce konuşup tartışalım. Düşünce mizde veya dilimizde çoğaltıp, yayıp ilân etmeye lim.

  Güçlü olacağımızı düşünürsek güçlü, kederli ola cağımızı düşünürsek kederli oluruz. Nasıl söylersek öyle hayal eder, nasıl hayal edersek öyle hisseder, nasıl hissedersek—genellikle—öyle oluruz. Buna bü yüklerimiz, "Söz vücut bulur." derler. Güzel şeyler söyleyelim ki sözümüz öylece tecelli etsin.

  Bu geniş ve ayrıntılı sayılabilecek izahımızdan sonra diyoruz ki:

  Sevgili anne babalar!

  Melankoliye girmemiş, güçlü, güven veren, zor luklarla mücadele eden, gülümsemeyi unutmayan, örnek alınabilir birer ana baba olmaya çalışmanız, çocuklarınızın sizin üzerinizdeki evlâtlık hakların dandır. Hem kendiniz için hem onlar için gerekeni yapınız. İsteyip de başaramayan yoktur, vesselam!


  -- şefkat
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 555 + 42526


  Cevap: Melânkoliyi Terkediniz

  Allah razı olsun,
  çok güzel bir paylaşım...
  Yazar : Risale Forum


Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222