* Haram yiyenlerin bütün azaları istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder.

* Edeplere riayet etmeden yapılan hizmetlerin faydası yoktur.

* Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız!

* Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır.

* Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer.
* En faziletli amel; nefsin istediğinin tersini yapmaktır.

* İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü ahiret ve dünya işi ile meşgul olmayıp boş oturmaktır.

* Din; insanları ebedi saadete götürmek için ALLAHü teâlâ tarafından gösterilen yol demektir.

* Bir insan için en kötü beş şey; imansızlık kibir şükür azlığı kötü ahlak ve cimrilik.

* ALLAHü teâlâ başkasına acımayana merhamet etmez af etmeyeni af etmez özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

* Mal cimrilerde silah korkanlarda idare de zayıflarda olursa işler bozulur.
* Din bilgileri; dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir.

* Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet; ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur.
* Uğraşmadan ve çalışmadan Cennete kavuşacağını zanneden hayale kapılır.

* Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez.

* İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiç kıymeti yoktur.
* Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır.

* Dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir.

* Kızdığı zaman kendisine emanet edilen sırları ifşa edenler aşağı kimselerdir.
* Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur.

* Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdafaa edenler de kötülerdendir.
* Kibir ve öfke insanın başına çok felaketler getirir.

* Başkasını düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt!

* Âlim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz! Zira o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler.