Bir hayat programınız var mı?

Halit ERTUĞRUL

Dönüşü olmayan ve telâfi de edilmeyen tek kazanç, zamandır.
“Geleceğini kurtarmak” isteyen her insan, zamanını çöldeki su gibi büyük bir titizlikle kullanmalıdır. Onun bir damlası bile zayi olmamalı, meşguliyet çölünün sıcaklığı tarafından yutulmamalıdır. “Başarı” adına ortaya konan bütün görüş ve önerilerin ortak noktası, “zamanı plânlı” kullanmak ve bunu bir ömür boyu sürdürmektir.
Daha net bir ifadeyle, hayatını iyi programlayan ve bu programların uygulanması konusunda itina gösteren her insan, istediği başarıyı elde edecektir.


Bir insanın hayat programında neler bulunmalıdır?
1- Kendinizi, yaptığınız programa uyacağınız konusunda ikna edin. Başarınızın bundan geçeceğine kesinlikle inanın.
2- Günlük hayatınızda telâş ve panikten uzak durun. Sessiz, sakin ve kararlı olun.
3- Kendinizi bir amaca, bir hedefe ve bir ideale yönlendirin. Çok şey yapmak hiçbir şey yapamamak demektir. Her şeyi yapmak isteyen insan hiçbir şey yapamaz.
4- Evinizde, elinizden geldiği ölçüde hoşgörü ortamı oluş­turmaya çalışın. Huzurlu bir ev ortamı, başarılı insanlar çı­karır.
5- Aile içinde, birbirinizi kollayın, çalışmaları aksatmamaya ve yardımcı olmaya özen gösterin.
6- Ekonomik gücünüzü tasarruflu kullanın. Parasızlık, her programı aksatır.
7- Bir eve sahip olmaya çalışın. Aile huzursuzluğunun önemli bir kısmı, kiracılık nedeniyle ortaya çıkar.
8- İşinizi çok iyi yapın. Çalışmalarında örnek olan kişi, saygı ve ilgi uyandırır. Bu, başarınızı arttırır ve yücel­tir.
9- Arkadaş grubunuzu oluştururken itina gösterin. Arkadaşınız çalışmalarınıza omuz vermeli ve desteklemelidir. Zamanınızı çalan ve çalışmalarınızı engelleyen arkadaşı der­hal terk edin.
10- Vefalı, samimi ve riyasız dostlar edinin. Dar günün dostları gerçek dostlardır.
11- Günlük programı odanıza asın. Sabah kalktığınızda ne yapacağınızı not alın. Akşam geldiğinizde de, ne yaptığınızın, kendi kendinize hesabını verin.
12- Gelen telefonları, mektupları, ziyaretleri karşılıksız bırakmayın. Dostlarınızı sık sık arayın, onlara ilgi ve des­teğinizi tazeleyin.
13- Çevrenizdeki fakir ve yoksul talebeleri kollayın. Talebe okutmak veya talebenin okutulmasına yardımcı olmak gibi, çok güzel bir alışkanlığınız olsun. Bu iç dünyanızı huzurla doldurur.
14- İbadetlerinizi asla aksatmayın. Çünkü siz kulsunuz. Bir kulun en önemli görevi, Yaratıcısına karşı sorumluluğunu yerine getirmektir.
15- İnsan ilişkilerinde, alış verişte, komşulukta ve çalışmalarınızda örnek davranışlar sergileyin. Huzurlu yaşama­nın yolu, insanların takdir ve duasını almaktır.
16- Her gün, belli bir sayfa Kur’an-ı Kerim okuyun. ALLAH‘ın kelâmını telaffuz etmeniz, sizi manevî bir huzura götürür. Ayrıca, Kur’an okuyan ve Kur’an’a göre hayatını programlayan bir kişi, umumî hasenattan hisse alır.
17- Günlük olarak “Cevşen” okuyun. Cevşen, peygamberlerin ve bazı büyük zatların dualarını konu etmektedir. Her gün ALLAH’a bu zatların ifadeleriyle yönelip, dilekte bulunmak, fevkalâde manevî kazanca mazhar olur.
18- Her gün, Kur’an tefsirinden de okuyun. Özellikle Ri­sale-i Nur okumayı ihmal etmeyin. Çünkü, Risale-i Nur, din ve fen ilimlerini birleştiren orijinal bir Kur’an tefsiridir.
19- Uykunuzu disiplin altına alın. Uykuyu kontrol edemeyenler, kontrolsüz yaşamak zorunda kalırlar. Başarılı bir çalışma, uykuyu disiplin altına almakla mümkündür. Yaşı yirminin üzerindeki insanlar için en ideal uyku 5 saattir.
20- Büyüklerinizi sık sık ziyaret edip, gönüllerini alın, ellerini öpün. Ölülerinizi de, yaşayanlar gibi ihmal etmeyin. Bu şekilde, gideceğiniz asıl vatanınızı da hatırlamış olursunuz.
21- Helâl kazanın ve helâl yiyin. Kazancınızdaki haram, helâl kazancınızı da lekeler. Ayrıca, haram kazanç, kalp ve ruhu huzursuz eder, aile ortamının saadetini kirletir, ka­rartır.
22- Başarılı olmuş kişilerin hayat hikâyelerini okuyun. Eğer çevrenizde yaşayanlar varsa ziyaret edin, onların öne­rilerini dikkate alın. Çünkü başarılmış hayat, başarmak is­teyenler için birtakım fırsatlar sunar.

Hayat programınızı, hayatı size veren ve bu nimetleri su­nan zatın görüşleri ışığında oluşturursanız, hem kulluk göre­vinizi yerine getirmiş olursunuz, hem de “başarı merdivenini” hızla çıkarsınız.
[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]