Allahu a'lem, TRT'nin bu son zamanlardaki dizileri ehvenü'ş-şer olsa da, bağımlılık yaptığından bunu da izlememeli diyorum kendime. Sadece onlara biraz bakayım derken bir bakıyorum ki dar dairedeki hizmetime fütur gelmiş.. Hemen etkliyor. Risale kendini ufaktan kapayınca o zaman anlıyorsun. Çünkü cazibesi yüksek şeylere bir kere girdin mi azla kanaat etmiyor nefis, daha fazla istiyor. İyisi mi hiç girmemeli..