- Yiyecek, giyecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getirin ki;
istediklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin.

- Ona istediği kadar harçlık verin ki;
hiçbir zaman kendi parasını kazanmanın ne olduğunu öğrenmesin.

- Yerde bıraktığı her şeyi kaldırın;
kitaplarını, ayakkabılarını, kıyafetlerini, onun için her şeyi siz yapın ki;
o bütün sorumluluklarını başkalarına yüklemeye alışsın!

- Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayın!

Bu şekilde o,herkesi onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır.

- Kötü sözler söylediği zaman gülün!
Böylece o kendisinin akilli olduğuna inanacaktır.

- Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı hiç öğretmeyin!
21 yaşına gelince kendi kararlarını, kendisi versin diye bekleyin!

- Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki;
bu sayede aile bir gün parçalanırsa çok fazla üzülmesin.

- Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tutun ki,
onların hepsine karşı peşin hükümleri oluşsun.

- Bütün bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuz bir gün suç islerse, kendisinden özür dileyin!
Ama onu felaket dolu bir hayata hazırladığınız için kendinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin!!

Alıntı..